Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng pectinase và cellulase của một số chủng nấm mốc

NGHIÊN CỨU SỰ TỔNG HỢP CẢM ỨNG PECTINASE VÀ CELLULASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM MỐC LÊ THỊ HỒNG NGA Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Các danh mục Mở đầu Chương 1: Tổng quan tài liệu Chương 2: Vật liệu và phương pháp Chương 3: Kết quả và thảo luận Chương 4: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf45 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu sự tổng hợp cảm ứng pectinase và cellulase của một số chủng nấm mốc, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgLeThiHongNga.jpg