Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh

Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Phần 1: Mở đầu Phần 2: Nội dung Phần 3: Kết quả nghiên cứu Phần 4: Kết luận và đề nghị Phần 5: Tài liệu tham khảo

pdf27 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2782 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu tác dụng và quá trình lên men của nấm trichoderma từ than bùn và các phụ phế thải công nông nghiệp để sản xuất phân bón hữu cơ vi sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf5.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf3.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf6.PDF
  • pdf7.PDF
  • jpgPhamThiBinh.jpg
Luận văn liên quan