Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-Cồn Việt Nam

(Bản scan) Giai đoạn 1: Xử lý bậc 1 bao gồm các quá trình lọc, lắng cơ học, một hệ thống lưới lược thô, lược tinh và bể lắng được lắp đặt để loại bỏ các chất rắn cơ học. Giai đoạn 2: Xử lý bậc 2 là quá trình xử lý sinh học kỵ khí UASB và hiếu khí.

pdf97 trang | Chia sẻ: tienthan23 | Lượt xem: 2039 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và chuyển giao công nghệ dây chuyền sản xuất cồn hiện đại ứng dụng cho các nhà máy rượu-Cồn Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfnghien_cuu_thiet_ke_che_tao_va_chuyen_giao_cong_nghe_san_xuat_con_hien_dai_ung_dung_cho_cac_nha_may.pdf
Luận văn liên quan