Nghiên cứu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của các trang trại

Trang trại ở địa ph-ơng đã có từ rất lâu, sau ngày cách mạng tháng 8 năm 1945 thành công. Tr-ớc những yêu cầu của đời sống, nạn thiếu ăn xảy ra rất phổ biến ở nông thôn, cùng với sự trì trệ, yếu kém kéo dài của kinh tế hợp tác xã, một số hộ gia đình đã tự lên rừng lén lút vỡ đất khai hoang để trồng cây l-ơng thực, chủ yếu là phục vụ đời sống hàng ngày cho gia đình, họ không dám công khai và th-ờng làm nhiều n-ơng rẫy với quy mô nhỏ nằm rải rác ở nhiều nơi, đây chính là sự hìnhthành sơ khai ban đầu của kinh tế trang trại Lâm nghiệp. Sau khi có nghị định184 của Hội đồng Bộ tr-ởng (nay là Chính phủ) về giao đất, giao rừng, các hộ gia đình đã bắt đầu nhận đất, nhận rừng tiến hành sản xuất lâm nghiệp, nh-ng số hộ nhận đất theo Nghị định này ch-a nhiều và quy mô diện tích cũng không lớn,một phần do nhận thức của nhân dân, một phần do cơ chế chính sách về quy định quyền lợi và nghĩa vụ của ng-ời dân nhận đất, nhận rừng còn những mặt hạn chế. Vì vậy thời kỳ kinh tế trang trại đã đ-ợc hình thành nh-ng phát triển chậm.

pdf93 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2504 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của các trang trại, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu thực trạng tình hình sản xuất kinh doanh của các trang trại.pdf