Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng

Với đề tài: “Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng” tôi đã cơ bản tạo lập được một diễn đàn cho cộng đồng mạng và thiết lập cơ bản các tính năng cần thiết cho diễn đàn như thay đổi giao diện, thay đổi ngôn ngữ, gói chat box, ẩn link Có khả năng quản trị và kiểm soát diễn đàn. Hạn chế: chưa tìm hiểu sâu về các gói giao diện, ngôn ngữ, chức năng trong vBB, trong quá trình hiện thực vẫn còn một số lỗi như lỗi giao diện của chat box chưa khắc phục được.

ppt74 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2290 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
  TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUẢN TRỊ MẠNG & VÀ AN NINH MẠNG ATHENA  BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC TẬP Đề Tài: Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng    Sinh viên thực hiện : Vũ Ngọc Đồng TpHCM. Ngày 26 tháng 7 năm 2012 Giới thiệu về forum và đề tài Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng. Đề tài Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng và các công nghệ sử dụng. Khái niệm forum: Tầm quan trọng của forum: ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU TRIỂN KHAI HỆ THỐNG DIỄN ĐÀN CHO CỘNG ĐỒNG CƯ DÂN MẠNG VÀ CÁC CÔNG NGHỆ SỬ DỤNG. Yêu cầu: Công nghệ sử dụng: Uniform server 4.4 Source forum: VBB 4.1.8 Null Chuẩn bị : Uniform Server 4.4 Gói vBB 4.1.8 Một vài gói bổ trợ Language, Skin, và các Mod chatbox, ẩn link Cài đặt: Khởi động Uniform Server : Uniform Server sẽ tạo một ổ đĩa ảo tương ứng với nơi chứa source của website mà bạn sẽ đưa lên máy chủ Copy file upload trong source vBB vào thư mục Z:\www, đổi tên thành forum và tiến hành config file config.php.new trong thư mục include Đổi tên file config.php.new (trong thư mục Z:\www\forum\config) thành config.php, mở file bằng wordpad hoặc notepad++ và chỉnh sửa các thông số sau: [‘Database’][‘dbname’]=’forum’; [‘MasterServer’][‘username’]:’root’; [‘MasterServer’][‘password’]:’root’ Gõ địa chỉ Màn hình xuất hiện giao diện cài đặt, click install Điền Thông tin của forum. Vì triển khai trên localhost nên hai thông số phía dưới để mặc định Điền thông tin của người quản trị diễn đàn Cài đặt hoàn tất, bạn cần xóa thư mục install trong Z:\www\forum để trình duyệt có thể truy xuất file index.php. Hoàn thiện diễn đàn. Cài đặt diễn đàn trên host. Cài đặt ngôn ngữ Tiếng Việt cho forum: Cài đặt Skin cho forum Cài đặt product Chat Box Kết quả: Cài đặt Product ẩn link Tạo banner và icon cho diễn đàn. Thực hiện: : Vào địa chỉ tìm mục Style & template, chọn tiếp Style Var chọn mục Tileimage chọn đường dẫn đến hình ảnh chọn làm logo và click Lưu lại. Ở đây tôi chọn hình ảnh sau: Lưu ý : Banner phải được đưa vào trong source, tại thư mục Z:/www/forum/image Kết quả: Tạo banner và icon cho diễn đàn Tạo icon: Thực hiện: Chuẩn bị hình làm icon với tên file là favicon.ico và chép đè vào thư mục Z:/www/forum Kết quả: Post thank: Up load các thư mục bên trong file forum lên host ngang hàng với các thư mục con trong forum của bạn: Post thank: Vào admincp  Plugins & Products  Manager product Add/Import Product chọn file product-post_thanks.xml  import. {vb:rawphrase post_thanks_thanks} {vb:raw post.post_thanks_user_amount_formatted} {vb:rawphrase post_thanks_time_post} {vb:rawphrase post_thanks_times_post, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}} {vb:rawphrase post_thanks_times_posts, {vb:raw post.post_thanks_thanked_times_formatted}, {vb:raw post.post_thanks_thanked_posts_formatted}} Vào admincp  stylemanager  Post thank your hack  post_thank_postbit_info thay thế nội dung bên trong bằng đoạn code dưới. Post thank: Kết quả Ucash (điểm hoạt động): Upload các file bên trong thư mục forum lên host. Vào admincp  Plugins & Products  Manager product Add/Import Product, Nhấn Chọn tệp tin tìm file product-ucash.xml , tích chọn đồng ý ở mục Allow Overwrite  Nhấn Import. Bạn cần một chút code để tạo khung cho Cash: Vào AdminCP  Styles & Templates Style Manager  Chọn skin cần chỉnh, Edit Templates Postbit Templates postbit_ucash Ucash (điểm hoạt động): Ucash (điểm hoạt động): Chép đoạn code này vào : {vb:rawphrase 'ucash_points'} {vb:raw post.ucashdisplay} Ấn save, Xong! TopX: Upload các file trong thư mục vietvbb lên host. Vào AdminCP Plugins & Products  Manager Products  nhấp vào [Add/Import Product]  Nhấp vào Chọn tệp tin , tìm file product-vietvbb_topstats_vb4.xml  Tích chọn Yes ở mục Allow Overwrite  Nhấn Import . TopX: Vào AdminCP >> Settings >> Options >> Kéo xuống dưới cùng kick vào [AJAX]VietVBB – Advanced Forum Statistics TopX: New Tab: Upload các thư mục include lên host Import file product-vbh_newtabs10.xml New Tab: Who download: Upload thư mục includes lên host Yahoo Smile Upload thư mục includes lên host Yahoo Smile Yahoo Smile Bài viết liên quan: Bài viết liên quan: Avatar mặc định: Upload file ava_01 đến ava_09 lên host theo đường dẫn: /forum/images/avatars/ Avatar mặc định: Tạo biểu tượng cho các nhóm: Tạo các hình ảnh đại diện cho nhóm rồi Up lên host: /forum/images/ranks/ Tạo biểu tượng cho các nhóm: Liên kết đến fanpage Facebook: Bạn cần một Fanpage trên Facebook Liên kết đến fanpage Facebook: Vào địa chỉ sau trên trình duyệt: https://developers.facebook.com/docs/reference/plugins/like-box/ Nhập địa chỉ Fanpage của bạn và chọn kích thước cho like box Liên kết đến fanpage Facebook: Ấn getcode, Facebook sẽ gửi mã code về cho bạn Liên kết đến fanpage Facebook: Tạo block Tạo block quảng cáo Tạo block Tạo block quảng cáo Thêm code Quảng cáo giữa forum: Tạo thông báo mới nhất: Tạo chức năng gửi mail xác nhận cho forum Tạo E-mail server (ở đây lựa chọn tài khoản mail google). Vào Gmail  cài đặt  chuyển tiếp và POP/IMAP  Bật chức năng tải POP cho tất cả thư (thậm chí cả thư đã được tải xuống)  lưu thay đổi. Test mail: Vào Microsoft outlook 2010 new Manually configue server settings or additinonal sever types  internet mail. Điền các thông số như hình dưới đây Tạo chức năng gửi mail xác nhận cho forum Test mail: Vào Microsoft outlook 2010 new Manually configue server settings or additinonal sever types  internet mail. Điền các thông số như hình bên Tạo chức năng gửi mail xác nhận cho forum Trong phần more setting  advance cấu hình Tạo chức năng gửi mail xác nhận cho forum Tạo chức năng gửi mail xác nhận cho forum Chia mục, hòan thiện cho diễn đàn cho diễn đàn: Thực hiện: Vào địa chỉ tìm mục Forum & Moderator chọn Forum manager chọn Add New Forum giao diện quản lý forum hiển thị, Nhập “Diễn đàn CE” và chọn lưu lại Thêm Một Subforum : thực hiện tương tự khi thêm một forum, đến giao diện thêm mới forum tao lựa chọn forum cha ở phần Parent Forum: Phân quyền cho user: : vào địa chỉ tìm mục User , chọn search for user, nhập tên User và chọn Extract Match (Hình 25). Trong cửa sổ tiếp theo tìm khung Usergroup Options và lựa chọn quyền hạn cho user. Chọn Lưu lại Phân quyền cho user Khung tìm kiếm Phân quyền cho user Phân quyền: Nâng cấp phiên bản vBB 3.8.6 lên 4.1.8 Thực hiện chỉnh sửa file config.php với thông số tương tự của bản 3. 8.6 Upload source của phiên bản 4.1.8 sau khi chỉnh sửa config.php. Vào địa chỉ : Chuẩn bị: Tài khoản dịch vụ máy chủ Source vBB đăng ký tài khoản miễn phí tại byethost.com, bạn sẽ nhận được e-mail các thông số của máy chủ bạn vừa đăng ký. Đăng nhập trang bằng tài khoản được tạo và gửi trong emailtrong giao diện của cpanel vào MySQL databases. Trong giao diện tiếp theo nhập tên database là “forum” và nhấn creat Database .Database vừa tạo có tên b16_11058631_forum. Sử dụng phần mềm filezilla để up source lên server với các thông số cho chương trình như sau: Host: ftp.byethost16.com; Username: b16_11058631; Pasword : dong123 Tiến hành config file config.php.new: Tiến hành config file config.php.new như hướng dẫn phần trước với các thông số sau: $config['Database']['dbname'] = 'b16_11058631_forum'; $config['Database']['technicalemail'] = 'vungocdongbk@gmail.com'; $config['MasterServer']['servername'] = 'sql109.byethost16.com'; $config['MasterServer']['port'] = 3306; $config['MasterServer']['username'] = 'b16_11058631'; $config['MasterServer']['password'] = 'dong123'; Chọn Quickconecct,vào htdocts và up gói forum lên host Với đề tài: “Nghiên cứu triển khai hệ thống diễn đàn cho cộng đồng cư dân mạng” tôi đã cơ bản tạo lập được một diễn đàn cho cộng đồng mạng và thiết lập cơ bản các tính năng cần thiết cho diễn đàn như thay đổi giao diện, thay đổi ngôn ngữ, gói chat box, ẩn link… Có khả năng quản trị và kiểm soát diễn đàn. Hạn chế: chưa tìm hiểu sâu về các gói giao diện, ngôn ngữ, chức năng trong vBB, trong quá trình hiện thực vẫn còn một số lỗi như lỗi giao diện của chat box chưa khắc phục được.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthuyet_trinh_6719.ppt
Luận văn liên quan