Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPAA trong đo lường điều khiển

Để kiểm tra dữ liệu vi điều khiển nhận được có đúng với dữ liệu đã gửi đi không, người sử dụng ấn nutts Receive Data, vi điều khiển sẽ gửi dữ liệu có trong EEPROM lên máy tính thông qua chuẩn RS232. Dữ liệu máy tính nhận được hiển thị trên TextBox "Dữ liệu nhận từ vi điều khiển"

pdf109 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2535 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPAA trong đo lường điều khiển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfBáo cáo- Nghiên cứu ứng dụng công nghệ FPAA trong đo lường điều khiển.pdf
Luận văn liên quan