Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật polymerase chain reaction (pcr) trong phát hiện virus dịch tả vịt ở Việt Nam

NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG KỸ THUẬT POLYMERASE CHAIN REACTION (PCR) TRONG PHÁT HIỆN VIRUS DỊCH TẢ VỊT Ở VIỆT NAM KIM VĂN PHÚC Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh mục Chương I: Đặt vấn đề Chương II: Tổng quan tài liệu Chương III: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Chương IV: Kết quả và thảo luận Chương V: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo

pdf7 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2650 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật polymerase chain reaction (pcr) trong phát hiện virus dịch tả vịt ở Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf9.pdf
 • pdf0.pdf
 • pdf1.pdf
 • pdf2.pdf
 • pdf3.pdf
 • pdf4.pdf
 • pdf5.pdf
 • pdf6.pdf
 • pdf7.pdf
 • pdf8.pdf
 • jpgKimVanPhuc.jpg
Luận văn liên quan