Nghiên cứu xác định độc tố sinh học biển okadaic acid trong nghêu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò khối phổ

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH ĐỘC TỐ SINH HỌC BIỂN OKADAIC ACID TRONG NGHÊU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO VỚI ĐẦU DÒ KHỐI PHỔ TRẦN THỊ NHƯ TRANG Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Mở đầu Phần 1: Tổng quan Phần 2: Thực nghiệm Phần 3: Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2369 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Nghiên cứu xác định độc tố sinh học biển okadaic acid trong nghêu bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao với đầu dò khối phổ, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf7.pdf
  • pdf0.PDF
  • pdf1.pdf
  • pdf2.pdf
  • pdf3.pdf
  • pdf4.pdf
  • pdf5.pdf
  • pdf6.pdf
  • pdf8.PDF
Luận văn liên quan