Nghiên cứu xác định dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm carbamat trong nước, rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH DƯ LƯỢNG MỘT SỐ THUỐC TRỪ SÂU NHÓM CARBAMAT TRONG NƯỚC, RAU QUẢ BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG TRẦN THỊ KIỀU ANH Trang nhan đề Lời cảm ơn Mục lục Danh sách bảng, hình Mở đầu Chương 1: Đaại cương về thuốc trừ sâu Carbamat Chương 2: Một số phương pháp phân tích dư lượng Carbamat Chương 3: Mục đích nghiên cứu đề tài Chương 4: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao Chương 5: Phương pháp sắc ký lỏng đầu dò khối phổ Chương 6: Hóa chất - Thiết bị Chương 7: Tối ưu hóa các thông số của hệ thống sắc ký lỏng đầu dò huỳnh quang có tạo dẫn xuất sau cột (LC - Post Column - FD) Chương 8: Tối ưu hóa các thông số của hệ thống LC-MS Chương 9: Khảo sát quy trình tách chiết mẫu nước và mẫu rau Chương 10: Khảo sát quy trình tách chiết mẫu thịt và mẫu đất Kết luận Phụ lục Tài liệu tham khảo

pdf32 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2648 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu xác định dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm carbamat trong nước, rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf16.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf11.PDF
 • pdf12.PDF
 • pdf13.PDF
 • pdf14.PDF
 • pdf15.PDF
 • pdf17.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf7.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
Luận văn liên quan