Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác Quốc tế

(Bản scan) Với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật hiện đại và trình độ công nghệ thông tin, các hình thức cung cấp số liệu thống kê truyền thống đã có nhiều thay đổi, đã tiến bộ hơn, nhanh nhạy hơn, phong phú hơn nhất là qua các phương tiện điện tử cực nhanh như Internet, thư điện tử. Song việc trao đỏi các ấn phẩm vẫn không hề suy giảm ý nghĩa

pdf77 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2044 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác Quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNghiên cứu xác định nội dung thông tin và hình thức cung cấp thông tin thống kê phục vụ yêu cầu hợp tác Quốc tế.pdf