Nguyên cứu quy trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHỌN ĐỀ TÀI: - Nhằm hiểu rõ hơn tình hình cấp GCNQSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất trong địa bàn thành phố Cao lãnh trong thời gian vừa qua - Tìm hiểu khác biệt giữa Quy trình, thủ tục cấp GCNQSDĐ, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền với đất theo Nghị Định 181 so với quy trình cấp GCNQSDĐ khi có nghị định 88. - Đánh giá thực trạng công tác cấp GCNQSDĐ trên địa bàn Thành Phố Cao Lãnh (từ ngày 01/01/2009 – 31/05/2010). - Xác định những thuận lợi và khó khăn trong công tác cấp GCNQSDĐ và tài sản khác gắn liền với đất . - Tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại trong quá trình thực hiện việc cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất theo nghị định 181. - Đề xuất những giải pháp khắc phục những khó khăn và tồn tại của việc cấp GCNQSDĐ và tài sản gắn liền với đất theo nghị định 181 . - Tìm hiểu nguyên nhân của những khó khăn và tồn tại trong quá trình thực hiện đề tài. CẤU TRÚC LUẬN VĂN: - Mở đầu - Giới thiệu Sơ Lược - Nội Dung luận văn - Kết luận

pdf42 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2839 | Lượt tải: 9download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nguyên cứu quy trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại thành phố Cao Lãnh Tỉnh Đồng Tháp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyên cứu quy trình thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại Thành Phố Cao Lãnh tỉnh Đồng tháp.pdf