Những điểm cần lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng

Là chứng từ chuyển từ tài khoản thanh toán của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của phát luật hiện hành. Năm 2010 là không có khoản châm trước cho nộp vào tài khoản bên bán

ppt26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2735 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những điểm cần lưu ý về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
THẢO LUẬN : Những điểm cần lưu ý về thuế TNDN và thuế GTGT Phần 1 Những điểm cần lưu ý khi ke khai thuế GTGT Hĩa đơn ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hố đơn Khơng gạch xĩa sửa chữa. Nếu hĩa đơn xuất cho nhiều mặt hàng trên hĩa đơn khơng ghi được đầy đủ thì lập bảng kê cĩ đĩng dấu đi kèm HĨA ĐƠN HỢP PHÁP THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ KHI Trường hợp mua hàng hố, dịch vụ của một nhà cung cấp cĩ giá trị dưới hai mươi triệu đồng nhưng mua nhiều lần trong cùng một ngày cĩ tổng giá trị trên hai mươi triệu đồng thì chỉ được khấu trừ thuế đối với trường hợp cĩ chứng từ thanh tốn qua ngân hàng. Hàng hĩa, dịch vụ xuất khẩu cũng phải cĩ đầy đủ các yêu cầu kể trên mới đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào (Như đầy đủ chứng từ hợp pháp và chuyển tiền qua ngân hàng) THUẾ GTGT ĐƯỢC KHẤU TRỪ KHI Thanh tốn qua ngân hàng Là chứng từ chuyển từ tài khoản thanh tốn của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh tốn theo các hình thức thanh tốn phù hợp với quy định của phát luật hiện hành. Năm 2010 là khơng cĩ khoản châm trước cho nộp vào tài khoản bên bán Chứng từ khơng đủ điều kiện để được khấu trừ: Chứng từ bên mua nộp tiền mặt vào tài khoản của bên bán. Chứng từ thanh tốn theo các hình thức khơng phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành Chưa cĩ chứng từ thanh tốn qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh tốn theo hợp đồng, cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào Ghi rõ thời hạn thanh tốn vào phần ghi chú trên bảng kê hố đơn, chứng từ hàng hố, dịch vụ mua vào . Cách kê khai đối với thanh tốn chậm Đến thời điểm thanh tốn theo hợp đồng nếu khơng cĩ chứng từ thanh tốn qua ngân hàng thì khơng được khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hĩa khơng cĩ chứng từ thanh tốn qua ngân hàng. CƠNG VĂN SỐ 4198/TCT-CS ngày 13/10/2009 Thời điểm xác định thuế GTGT: Đối với bán hàng hĩa là thời điểm giao quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hàng hĩa cho người mua, khơng phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền Hĩa đơn phải được lập ngay khi cung cấp hàng hĩa, dịch vụ Vì thế: Doanh nghiệp mua hàng hĩa để xuất khẩu nhưng người bán hàng hĩa khơng lập hĩa đơn ngay khi giao hàng mà sau khi hàng hĩa đã xuất khẩu ra nước ngồi rồi thì người bán mới lập hĩa đơn GTGT giao cho doanh nghiệp xuất khẩu thì doanh nghiệp xuất khẩu khơng được khấu trừ thuế GTGT của hĩa đơn người bán xuất cho mà phải tính vào chi phí xuất khẩu hàng hĩa. LƯU Ý VỀ KHẤU TRỪ ĐỐI VỚI HÀNG HỐ MUA ĐỂ XUẤT KHẨU Doanh nghiệp đang trong giai đoạn sản xuất thử nhưng chưa phát sinh doanh thu và thuế GTGT đầu ra sẽ vẫn được xét hồn thuế GTGT đầu vào đối với hàng hố dịch vụ mua vào tạo thành TSCĐ. Tuy nhiên: Doanh nghiệp sẽ bị truy hồn số thuế này nếu sau đĩ dừng hoạt động, giải thể. LƯU Ý VỀ HỒN THUẾ GTGT ĐỐI VỚI DN TRONG GIAI ĐOẠN SX THỬ Cơng văn số 897/TCT-KK ngày 24 tháng 03/2010 PHẦN 2 Cá nhân Hộ kinh doanh cá thể Chỉ áp dụng thuế TNDN đối với 1. Doanh nghiệp 2. Các tổ chức thuộc các thành phần kinh tế cĩ hoạt động sản xuất, kinh doanh, cĩ thu nhập. CÁC KHOẢN ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp Khoản chi cĩ đủ hố đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật. Lưu ý : Khơng cịn khái niệm hàng mua dưới 100.000đ khơng cĩ hĩa đơn CÁC KHOẢN ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ KHƠNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ - Tiền lương, tiền cơng của chủ DN tư nhân. - Thù lao trả cho sáng lập viên DN khơng trực tiếp tham gia điều hành SX, KD; - Tiền lương, tiền cơng, các khoản hạch tốn khác để trả cho người LĐ nhưng thực tế khơng chi trả hoặc khơng cĩ hố đơn, chứng từ theo qui định của PL; Chi trang phục bằng tiền trên 1 triệu, hiện vật trên 1,5 triệu. - Tiền lương,tiền cơng và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết tốn thuế năm  thực tế chưa chi (Trừ trường hợp chi từ qũy lập dự phịng TL 17% quỹ lương dành cho năm sau) KHƠNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ KHƠNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ KHƠNG ĐƯỢC TRỪ KHI XÁC ĐỊNH THU NHẬP CHỊU THUẾ Phần chi phí trả lãi tiền vay khơng phải là là tổ chức tín dụng hoặc tổ chức kinh tế vượt quá 150% mức lãi suất cơ bản do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cơng bố tại thời điểm vay và lãi trả cho phần vốn gĩp cịn thiếu so với đăng ký. Trích, lập và sử dụng các khoản dự phịng giảm giá hàng tồn kho…. dự phịng nợ phải thu khĩ địi và dự phịng bảo hành sản phẩm, hàng hố, cơng trình xây lắp khơng theo đúng hướng dẫn của Bộ Tài chính về trích lập dự phịng (TT 228/2009/TT-BTC) Điểm lưu ý TT 228 1. Dự phịng giảm giá hàng tồn kho năm nay thấp hơn năm trước thì được ghi giảm giá vốn hàng bán ( TT 13: Ghi vào thu nhấp khác) 3. Dự phịng các khoản đầu tư năm nay thấp hơn năm trước thì hồn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí tài chính ( TT 13: Ghi chênh lệch vào doanh thu hoạt động tài chính) 4. Lập dự phịng nợ phải thu khĩ địi bổ xung thêm mức trích lập dự phịng 100% giá trị đối với khoản nợ từ 3 năm trở lên. 2. Chứng khốn khơng được phép mua lại tự do hay bị hạn chế chuyển nhượng thì khơng được trích lập dự phịng Điểm lưu ý TT 228 5. Dự phịng phải thu khĩ địi năm nay thấp hơn năm trước thì hồn nhập phần chênh lệch ghi giảm chi phí qly DN ( TT 13: Ghi vào thu nhấp khác) 7. Chi phí dự phịng bảo hành sản phẩm hàng hĩa tính vào chi phí bán hàng, dự phịng bảo hành cơng trình xây lắp hạch tốn vào chi phí sản xuất chung 8. Nếu dự phịng bảo hành SP, hh hay bảo hành cơng trình năm sau trích cao hơn hay thấp hơn cũng trích thêm vào chi phí hay hồn nhập theo nguyên tắc trên. 6. Theo dõi ở bảng cân đối kế tốn trong thời hạn tối thiểu là 10 năm và tối đa là 15 năm ( TT 13 tối thiểu là 5 năm) Doanh nghiệp khơng được tính trực tiếp số tiền phạt vi phạm hợp đồng vào chi phí mà chỉ được bù trừ đối với khoản doanh nghiệp được nhận bồi thường từ doanh nghiệp khác (Theo cơng văn 443/TCT-KK ngày 8/2/10) Doanh nghiệp cĩ đủ điều kiện hưởng ưu đãi miễn giảm thuế TNDN nhưng cĩ các hoạt động vi phạm pháp luật chuyên ngành thì khơng được hưởng ưu đãi nữa. Tham khảo tại cơng văn số 569/TCT-CS và cơng văn số 985/TCT-CS Giãn nộp thuế TNDN theo TT39/2010/TT-BTC Doanh nghiệp vừa và nhỏ bao gồm cả các tổ chức: hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp nhưng hạch tốn độc lập; đơn vị thành viên hạch tốn độc lập cĩ tư cách pháp nhân của tập đồn kinh tế, tổng cơng ty; đơn vị sự nghiệp cĩ thu; quỹ đầu tư phát triển địa phương Doanh nghiệp hoạt động sản xuất, gia cơng dệt, may, da, giày, dép được gia hạn nộp thuế quy định tại khoản này phải được ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đầu tư và thực tế doanh nghiệp cĩ hoạt động sản xuất, kinh doanh Thơng tư số 244/2009/TT-BTC về hướng dẫn sử đổi bổ xung chế độ kế tốn doanh nghiệp Thơng tư 203/2009/TT-BTC về hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng trích khấu hao TSCĐ Thơng tư 40/2010/TT-BTC về hướng dẫn xác định thu nhập chịu thuế đối với khoản chênh lệch do đánh giá lại tài sản. CÁC VĂN BẢN LƯU Ý TRONG NĂM 2010

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptthuetndnvatncn_5392.ppt
Luận văn liên quan