Những vấn đề kinh tế trong thị trường bất động sản

Trong quá trình chuyển đổisang nền kinh tế thị tr-ờng nhiều thành phần theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa có sự quản lý của Nhà n-ớc, những năm vừa qua thị tr-ờng BĐS n-ớc ta đã và đang phát triển với tốc độ nhanh và phức tạp. Việc hình thành và phát triển thị tr-ờng bất động sản đ-ợc tạo bởi tổng hoà các yếu tố, gồm: yếu tố cung - cầu, pháp lý, chính trị, kinh tế, văn hoá - xã hội, tự nhiên và quốc tế; trong một nền kinh tế các yếu tố này có thể tác động riêng rẽ hoặc liên kết với nhau để tác động đa chiều tới các hoạt động của thị tr-ờng bất động sản. Trong quá trình hình thành và phát triển thị tr-ờng BĐS, yếu tố tự nhiên th-ờng có tính bền vững, ít tác động đến các hoạt động thị tr-ờng BĐS; các yếu tố khác có xu h-ớng thay đổi nhiều hơn và tác động mạnh mẽ đến thị tr-ờng BĐS, đặc biệt là yếu tố kinh tế màtrong đó có vấn đề kinh tế đất. Với mục đích làm rõ sự tác động những vấn đề kinh tế đất đến thị tr-ờng BĐS, đề tài đã tập trung nghiên cứu những vấn đề trọng tâm sau đây: 1. Làm rõ bức tranh toàn cảnh thựctrạng những vấn đề kinh tế đất trong thị tr-ờng bất động sản nói chung và thị tr-ờng đất nói riêng . 2. Tổng hợp, phân tích, đánh giá hiện trạng những vấn đề kinh tế đất cũng nh-những tác động của nó đến thị tr-ờng bất động sản. 3. Đề tài đã đ-a ra những đề xuất và kiến nghịchủ yếu để hoàn thiện các chính sách giải quyết những vấn đề kinh tế đất nhằm thúc đẩy thị tr-ờng BĐS nói chung và thị tr-ờng đất nói riêng phát triển lành mạnh theo định h-ớng xã hội chủ nghĩa.

pdf127 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2732 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Những vấn đề kinh tế trong thị trường bất động sản, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNhững vấn đề kinh tế trong thị trường bất động sản.pdf
Luận văn liên quan