Nuôi cấy in vitro mô lớp mỏng tế bào lá saintpaulia ionantha h. Wendl, để thăm dò sự chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens

Lời cảm ơn Mục lục Một số từ viết tắt Phần 1: Mở đầu Phần 2: Tổng quan tài liệu Phần 3: Vật liệu và phương pháp nghiên cứu Phần 4: Kết quả và thảo luận Phần 5: Kết luận và đề nghị Tài liệu tham khảo Phụ lục

pdf71 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2411 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Nuôi cấy in vitro mô lớp mỏng tế bào lá saintpaulia ionantha h. Wendl, để thăm dò sự chuyển gen bằng vi khuẩn agrobacterium tumefaciens, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdf7.PDF
 • pdf0.PDF
 • pdf1.PDF
 • pdf10.PDF
 • pdf2.PDF
 • pdf3.PDF
 • pdf4.PDF
 • pdf5.PDF
 • pdf6.PDF
 • pdf8.PDF
 • pdf9.PDF
 • jpgTranTrungHieu.jpg
Luận văn liên quan