Phân biệt sự khác nhau trong đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng trong việc đánh giá đất đai

Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất đai có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan đến những điều kiện kinh tế- xã hội để chọn lọc và thực hiện các mô hình sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời QHSDĐĐ cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn TNTN trong tương lai

ppt14 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2603 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phân biệt sự khác nhau trong đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng trong việc đánh giá đất đai, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1. Sự khác nhau giữa đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai 2.Các yếu tố đầu vào trong đánh giá đất đai ? Yếu tố nào là quan trọng nhất PHẦN I . ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI Là sự so sánh giữa các dử liệu về nguồn tài nguyên thiên nhiên và những yêu cầu về quản trị và bảo vệ môi trường của sử dụng đất đai QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐAI : Quy hoạch sử dụng đất đai là sự đánh giá tiềm năng đất đai có hệ thống, có tính thay đổi trong sử dụng đất đai và liên quan đến những điều kiện kinh tế- xã hội để chọn lọc và thực hiện các mô hình sử dụng đất đai tốt nhất. Đồng thời QHSDĐĐ cũng là chọn lọc và đưa vào thực hành những sử dụng đất đai đó mà nó phải phù hợp với yêu cầu cần thiết của con người về bảo vệ nguồn TNTN trong tương lai SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ Cơ sở của QHSDĐĐ là ĐGĐĐ Cơ sở của ĐGĐĐ là đơn vị bản đồ đất đai, chọn lựa giữa chất lượng đất đai và đặc tính đất đai Đối tượng nghiên cứu của ĐGĐĐ là :điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội, môi trường Đối tượng nghiên cứu của QHSDĐĐ là : khai thác, sử dụng, cải tạo và bảo vệ… QHSDĐĐ có bước tiến xa hơn ĐGĐĐ QHSDĐĐ thường theo chiều hướng thuận SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ Mục tiêu của ĐGĐĐ + Cải thiện phương pháp canh tác hiện nay + Sản xuất theo hướng bền vững + Kết hợp hài hoà giữa điều kiện tự nhiên, kinh tế- xã hội, môi trường -Mục tiêu của QHSDĐĐ Hiệu quả Bình đẳng- có khả năng chấp nhận được Tính bền vững SỰ KHÁC NHAU GIỮA ĐGĐĐ & QHSDĐĐ Điều kiện tự nhiên Điều kiện kinh tế- xã hội Môi trường PHẦN II. CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO TRONG ĐÁNH GIÁ ĐẤT ĐAI? YẾU TỐ QUAN TRỌNG NHẤT ??? ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN Khí hậu : nhiệt độ và độ ẩm Đất đai : địa hình và thổ nhưỡng Sinh vật ĐIỀU KIỆN KINH TẾ- XÃ HỘI Dân số và lao động Thông tin và quản lý, chính sách môi trường, đất đai Trình Độ Phát Triển Kinh Tế Cơ cấu kinh tế và phân bố sản xuất MÔI TRƯỜNG Đảm bảo môi trường bền vững PTBV Phát triển bền vững là quá trình thoả hiệp giữa kinh tế- tự nhiên- xã hội (HED 1955) YẾU TỐ ĐẦU VÀO QUAN TRỌNG ??? Trong các yếu tố đầu vào trong đánh giá đât đai thì yếu tố nào cũng góp phần quan trọng cho việc đánh giá đât đai. Nhưng còn tuỳ vào hướng QHSDĐĐ mà một trong những yếu tố đầu vào trên sẽ giữ vai trò quan trọng hơn

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptPhân biệt sự khác nhau trong đánh giá đất đai và quy hoạch sử dụng đất đai, các yếu tố ảnh hưởng trong việc đánh giá đất đai.PPT
Luận văn liên quan