Phân tích đánh giá và đề xuất chiến lược phát triển công ty dịch vụ Bảo vệ Không Không Bảy từ năm 2011 – 2015

Trong bất cứ giai đoạn nào, thời kỳnào của cơ chế thị trường thì kế hoạch chiến lược cũng luôn luôn cần thiết và không thể thiếu được đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với Công ty 007 cũng vậy, kế hoạch chiến lược tuy còn mới mẻ nhưng đóng vai trò quan trọng, quyết định sự sống còn, sự thịnh suy của công ty. Thông qua các hệ thống mục tiêu, mô hình chiến lược chủ yếu mà xác định, tạo dựng một bức tranh toàn cảnh về cách thức, biện pháp mà công ty sẽ phải thực hiện vươn tới trong tương lai. Ngày nay, với sự phát triển nhưvũbão của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của thông tin cùng với các yếu tố bất ngờ xảy ra liên tiếp đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia nên việc hoạch định các chiến lược kinh doanh đúng đắn là rất cần thiết. Do vậy ngành dịch vụ bảo vệ cũng nhưcác ngành khác trong nền kinh tếquốc dân muốn có sựphát triển bền vững thì cũng cần có một kế hoạch chiến lược đúng đắn và phải luôn hoàn thiện kế hoạch chiến lược sao cho phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. Thông qua kế hoạch chiến lược xây dựng các bước hành động một cách khoa học, dự đoán trước cơ hội và rủi ro có thể gặp phải và phương hướng giải quyết.

pdf33 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2412 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích đánh giá và đề xuất chiến lược phát triển công ty dịch vụ Bảo vệ Không Không Bảy từ năm 2011 – 2015, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
2. Mục tiêu nghiên cứu: Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đánh giá một cách khá toàn diện về thực trạng hoạt động của Công ty bảo vệ 007, tìm ra những lợi thế, phân tích những yếu kém, những cơ hội và thách thức, từ đó xây dựng Chiến lược phát triển Công ty bảo vệ 007 giai đoạn 2010 – 2015 và tầm nhìn sứ mạng đến năm 2020. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 10/33 3. Nhiệm vụ nghiên cứu: - Nêu một cách cơ bản nhất khái niệm về chiến lược kinh doanh và qui trình để hoạch định một chiến lược kinh doanh. Đồng thời cũng nêu một số ma trận giúp lựa chọn chiến lược. - Đánh giá thực trạng hoạt động của Công ty bảo vệ 007 từ đó tìm ra những cơ hội, những điểm mạnh và điểm yếu của Công ty làm cơ sở cho việc hoạch định chiến lược. - Hoạch định chiến lược phát triển của Công ty Dịch vụ bảo vệ 007, giai đoạn 2010 – 2015. 4. Phương pháp nghiên cứu: − Sử dụng phương pháp thống kê mô tả, so sánh và phân tích tổng hợp. − Nghiên cứu các dữ liệu thứ cấp từ các đề tài luận văn có liên quan, sách báo, các nguồn thống kê, phân tích các báo cáo tài chính, hoạt động Công ty bảo vệ 007. − Tổng hợp ý kiến, nhận định của các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc Công ty bảo vệ 007, các đơn vị hữu quan. 5. Kết cấu đồ án: Chương 1 Giới thiệu : Chương 2: Cơ sở lý thuyết Chương 3 . Phương pháp nghiên cúu Chương 4: chiến lược hiện tại của Công ty bảo vệ 007 . Chương 5 : Đề xuất cải tiến chiến lược của Công ty bảo vệ 007 đến năm 2015 Cuối cùng tôi xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo, các phòng ban trong Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ 007 đã tạo điều kiện nghiên cứu trao đổi, cung cấp tài liệu và tận tình giúp đỡ để tôi hoàn thành bài đồ án tốt nghiệp này. CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN ĐỒ ÁN 2.1 Khái niệm về chiến lược: Theo cẩm nang kinh doanh Harvard, chiến lược là một thuật ngữ quân sự xuất phát từ Hy Lạp dùng để chỉ kế hoạch dàn trận và phân bố lực lượng để đạt được các mục tiêu trong chiến tranh. Ngày nay thuật ngữ chiến lược được sử dụng trong nhiều lĩnh vực của xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế và được hiểu là: Chiến lược là những phương tiện đạt tới những mục tiêu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 11/33 dài hạn. Chiến lược kinh doanh thì gắn liền trong lĩnh vực kinh tế và được hiểu theo nhiều cách khác nhau, những cách hiểu tương đối phổ biến: - Theo Alfred Chadler, chiến lược là xác định các mục tiêu cơ bản và lâu dài của một doanh nghiệp và đề ra một quá trình hành động và phân phối các nguồn lực cần thiết để thực hiện mục tiêu đó. - Theo Michael Porter, chiến lược là nghệ thuật xây dựng các lợi thế cạnh tranh vững chắc để phòng thủ,… Vậy, chiến lược kinh doanh là một tập hợp những mục tiêu và các chính sách cũng như các kế hoạch chủ yếu để đạt được các mục tiêu đó, nó cho thấy công ty đang hoặc sẽ thực hiện các hoạt động kinh doanh gì? và công ty sẽ thuộc vào lĩnh vực kinh doanh nào ? Quản trị Chiến lược là cách tốt nhất thực thi một chiến luợc đã được vạch ra. Chiến lược + Quản trị thực thi chiến lược = Quản trị Chiến lược. - Theo Fred David: Quản trị Chiến lược có thể được định nghĩa như là một nghệ thuật và khoa học thiết lập, thực hiện, đánh giá các quyết định liên quan đến nhiều chức năng cho phép một tổ chức đạt được những mục tiêu đề ra. 2.2. Các Mô hình chiến lược: 2.2.1 Mô hình Delta: Là mô hình quản trị chiến lược của một tổ chức, nhằm hỗ trợ cho các nhà quản lý có được những giải pháp thích hợp, thực hiện hiệu quả các chiến lược kinh doanh của công ty. Việc cần thiết của mạng máy tính toàn cầu và với sự phát triển công nghệ trong hoạt động kinh doanh, thương mại điện tử đã giúp cho các doanh nghiệp có được những sự lựa chọn để hoạt động kinh doanh được hiệu quả hơn. Mô hình Delta là một sự tích hợp những lý thuyết lợi thế cạnh tranh và chuỗi giá trị của Porter với nguồn lực doanh nghiệp và bổ sung những quan điểm về mở rộng doanh nghiệp với sự cung cấp những giải pháp khách hàng toàn diện. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 12/33 Mô hình Delta (Hax, Wide II) Mô hình Delta chứa các yếu tố sau đây: - Tam giác chiến lược: được sử dụng cho việc xác nhận những vị trí chiến lược, phản ánh một cách cơ bản những nguồn lực mới tạo ra lợi nhuận (3 sự lựa chọn chiến lược: sản phẩm tốt nhất, giải pháp khách hàng toàn diện; cơ cấu nội bộ hệ thống). - Quá trình thích ứng: quá trình cốt yếu của công ty phải được liên kết đến chiến lược được lựa chọn Cơ cấu nội bộ hệ thống Giải pháp khách hàng Sản phẩm tốt nhất Sứ mệnh kinh doanh • Phạm vi kinh doanh • Các năng lực chính Định vị cạnh tranh • Các hoạt động tác động khả năng sinh lãi Cơ cấu ngành • Các yếu tố ngoại cảnh quyết định tính hấp dẫn của ngành Cải tổ, đổi mới Hiệu quả hoạt động Quá trình thích ứng Lịch hoạt động chiến lược Chọn khách hàng mục tiêu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 13/33 - Ma trận kết hợp và ma trận hình cột Hax và Wide cho rằng, bản thân các doanh nghiệp nợ các khách hàng của họ. 2.2.2 Bản đồ chiến lược (Strategy Maps Framework) Bản đồ chiến lược mô tả phương thức một tổ chức tạo ra các giá trị kết nối mục tiêu chiến lược với nhau trong mối quan hệ nhân - quả rõ ràng. Các mục tiêu được nói đến là tài chính, khách hàng, quá trình, kinh nghiệm và mở rộng. + Nguyên tắc chủ yếu của Bản đồ chiến lược: - Cân bằng các nguồn mâu thuẫn - Hướng đến khách hàng với các giá trị khác nhau - Các giá trị được tạo ra nhờ nội lực của Doanh nghiệp - Bổ sung cho nhau và đồng thời - Sự liên kết chiến lược xác định giá trị của những tài sản vô hình + Mô tả Bản đồ chiến lược: - Tất cả mọi thông tin được tổng hợp trên một trang giấy, điều này giúp quá trình giao tiếp trao đổi dễ dàng hơn. - Bốn hướng: Tài chính, Khách hàng, Nội bộ, Bài học và phát triển - Lĩnh vực tài chính sẽ nhằm vào việc hình thành giá trị cổ đông dài hạn, xây dựng cấu trúc chi phí và tận dụng tài sản dựa trên chiến lược năng suất và một chiến lược phát triển mở rộng cơ hội, tăng cường giá trị khách hàng. - Bốn yếu tố cuối cùng của sự cải tiến chiến lược được hỗ trợ bởi giá cả, sự sẵn có, sự chọn lọc, công năng, dịch vụ, đối tác và nhãn hiệu. - Nhìn từ phía nội bộ công ty, quá trình điều hành và quản lý quan hệ khách hàng sẽ góp phần điều chỉnh, cải tiến hình ảnh về sản phẩm và dịch vụ. - Tất cả những quá trình này sẽ được phản ánh qua sự điều hành nhân sự, quản lý thông tin và vốn công ty. Vốn công ty được hiểu là văn hóa công ty, ban lãnh đạo, sự liên kết và làm việc nhóm. - Cuối cùng, mối quan hệ nguyên nhân - hệ quả được miêu tả và hình các mũi tên. + Tại sao phải dùng Bản đồ chiến lược ? Bằng cách kết nối các yếu tố như sự hình thành giá trị cổ đông, quản lý quan hệ khách hàng, điều hành, quản lý chất lượng, năng lực hạt nhân, cải tiến, nhân sự, khoa học công nghệ, cơ cấu tổ chức trên một biểu đồ, Bản đồ chiến lược sẽ được hình dung cụ thể hơn và giúp quá trình trao đổi giao tiếp giữa các nhà điều hành với nhau và với nhân viên. Theo cách này, sự liện kết có thể được ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 14/33 tạo ra xoay quanh chiến lược, điều này giúp việc thực thi chiến lược dễ dàng hơn. Một điều không thể chối cãi sự thực thi một chiến lược xây dựng thực sự là một thách thức. Xem phụ lục Bản đồ chiến lược 2.2.3 Mô hình năm lực lượng cạnh tranh: Áp lực cạnh tranh từ các đối thủ hiện tại: Trong các ngành kinh doanh luôn tồn tại nhiều doanh nghiệp cùng kinh doanh các sản phẩm cùng loại, để tồn tại và phát triển, các doanh nghiệp luôn tìm cách tạo lợi thế cho mình để chiếm vị thế giữa các đối thủ cạnh tranh, do đó DN luôn phải chịu áp lực cạnh tranh từ các đối thủ hiện tại. - Áp lực từ khách hàng: Khách hàng luôn đòi hỏi doanh nghiệp phải đáp ứng tốt nhất các nhu cầu của mình cả về sản phẩm lẫn giá cả, vì vậy họ luôn mặc cả với doanh nghiệp để sao cho nhận được sản phẩm tốt nhất với chi phí thấp nhất. - Áp lực từ nhà cung cấp: Đó chính là áp lực đầu vào, để tiến hành kinh doanh, doanh nghiệp luôn phải cần đến nguyên vật liệu, dịch vụ từ các nhà cung cấp khác. Do đó luôn phải chịu áp lực đàm phán từ phía nhà cung cấp. - Áp lực từ các đối thủ mới: Đó là các đối thủ tiềm ẩn sẽ xuất hiện và tạo ra một áp lực đối với doanh nghiệp. - Áp lực từ các sản phẩm, dịch vụ thay thế: Các sản phẩm, dịch vụ này sẽ làm thay đổi nhu cầu trên thị trường, vì vậy sẽ ảnh hưởng đến sản xuất kinh doanh. Kết luận Chương 2 : Giới thiệu các lý thuyết để áp dụng vào đồ án như mô hình Delta, bản đồ chiến lược và mô hình 5 lực lượng cạnh tranh. Từ cơ sở lý thuyết đó, sẽ áp dụng để phân tích và đánh giá các chiến lược phát triển công ty bảo vệ 007. CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Để thực hiện việc phân tích, đánh giá chiến lược kinh doanh hiện tại một cách thiết thực và hiệu quả, từ đó xác định đúng những hạn chế và điểm mạnh của công ty nhằm đưa ra được giải pháp tốt nhất để hoàn thiện chiến lược kinh doanh của công ty bảo vệ 007 Nhằm đạt được mục đích và mục tiêu của đề tài đã đề ra có hiệu quả tốt nhất, đề tài sử dụng một số phương pháp sau: 3.1. Thu thập tài liệu sơ cấp: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 15/33 Số liệu và thông tin thu thập là nhắm tới các mục tiêu đã xác định trong chương 1, Đồ án nghiên cứu này sẽ phải thu thập số liệu sơ cấp sau: - Sử dụng kỹ thuật chọn mẫu thông qua bảng câu hỏi. - Trong quá trình chọn mẫu xác suất, thực hiện các bước: + Xác định một khung chọn mẫu bao gồm cho quản trị viên, cho chuyên gia và cho khách hàng công ty 007 + Với mẫu được chọn đảm bảo đại diện công ty 007. 3.2. Phương pháp phỏng vấn: Phỏng vấn là một phương pháp quan trọng để thu thập dữ liệu về các yêu cầu của hệ thống thông tin trong đồ án. Đối tượng mời phỏng vấn phục vụ lấy thông tin: cán bộ lãnh đạo công ty 007. Phương pháp phỏng vấn được sử dụng trong đồ án này là phỏng vấn có cấu trúc. 3.3. Phương pháp quan sát: Phương pháp quan sát rất hiệu quả trong thu thập tài liệu nếu nghiên cứu liên quan đến hành vi của con người, liên quan đến việc quan sát có hệ thống, ghi nhận, mô tả, phân tích và giải thích. Những số liệu mới có thể thu thập bằng cách quan sát các nhân vật và khung cảnh tương ứng bao gồm các khách hàng xem họ đánh giá về sản phẩm, dịch vụ của công ty 007 đã làm hài lòng họ tới mức độ nào. Quan sát thái độ hành vi làm việc của nhân viên, nhất là các nhân viên quan hệ khách hàng xem họ đối xử, giao tiếp với khách hàng có tốt không, có làm khách hàng vừa lòng không? Kết quả này rất có giá trị đề xuất cải tiến Marketing khách hàng. 3.4. Phương pháp nghiên cứu tài liệu thứ cấp: Tất cả các thông tin, thu thập số liệu để phục vụ cho nghiên cứu của đồ án là các thông tin, số liệu thứ cấp từ các báo cáo, các dự án, số liệu của cục thống kê, Luật DN, các Thông tư hướng dẫn về hoạt động công ty. Các tài liệu về hoạt động của công ty 007. Các công trình nghiên cứu về chiến lược ở các công ty cùng Ngành. Kinh nghiệm từ sự thành công của các công ty cùng ngành. Trên cơ sở đó tiến hành phân tích các số liệu để rút ra sự phù hợp và chưa phù hợp chiến lược của công ty so với môi trường, từ đó đề xuất các biện pháp cải tiến chiến lược nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng của công ty 007. 3.5. Phương pháp đối chiếu so sánh: Dùng phương pháp đối chiếu so sánh để phân tích đối thủ cạnh tranh. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 16/33 Lấy tiêu chí Delta so sánh chiến lược đến năm 2015, từ đó đánh giá chiến lược và đề xuất các giải pháp để việc thực thi chiến lược được tốt hơn. Trong quá trình thực hiện đồ án đã có những thuận lợi được tiếp cận với các lý thuyết thực tế, tài liệu nghiên cứu để phục vụ cho đề tài rất phong phú (internet, tài liệu học tập MBA, tài liệu quản trị chiến lược v.v…, do đó có nhiều cơ sở để so sánh và chọn lọc những lý thuyết tốt nhất. Khó khăn thời gian nghiên cứu 10 tuần, nên Nội dung còn mang tính khái quát, chủ yếu là phân tích chiến lược hiện tại và đề ra giải pháp hoàn thiện. Kết luận chương 3: Trình bày những vấn đề và phương pháp nghiên cứu áp dụng trong quá trình thực hiện đề tài. Trên cơ sở các mô hình lý thuyết đề cập ở chương 2 kết hợp với các phương pháp nghiên cứu ở chương 3, sẽ đi sâu vào phân tích chiến lược của công ty 007 cũng như vị thế cạnh tranh hiện thời của công ty ở Chương 4. CHƯƠNG 4 CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY BẢO VỆ 007 4.1. Quá trình hình thành và phát triển công ty Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Không Không Bảy là doanh nghiệp được thành lập theo giấy phép số 0309579713, cấp ngày 10 tháng 12 năm 2006. Tên công ty bằng tiếng ANH:KHONG KHONG BAY SECURITY SERVICE COMPANY LIMITED Điện thoại : 08 3813 2174 Fax : 08 3813 2147 4.1.2 Chức năng và nhiệm vụ Công ty hoạt động theo chế độ hạch toán độc lập tự chủ về tài chính, được sử dụng con dấu riêng theo thể thức nhà nước quy định, có tư cách pháp nhân do một chủ sở hữu và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.Nhiệm vụ của công ty là cung cấp dịch vụ bảo vệ, huấn luyện và tư vấn các thiết bị giám sát an ninh. 4.1.3.Cơ cấu tổ chức Hình 1.1 Sơ đồ tổ chức công ty bảo vệ 007 xem phụ lục đính kèm Chức năng nhiệm vụ của từng bộ phận: Phòng giám đốc: Là người đại diện pháp luật ký kết các hợp đồng kinh tế, điều hành mọi hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 17/33 Phòng phó giám đốc: Thay mặt giám đốc điều hành công ty khi giám đốc đi công tác xa và điều hành đội điều lệnh. Phòng nghiệp vụ : Có nhiệm vụ huấn luyện và kiểm tra các hoạt động tại các mục tiêu, xử lý khen thưởng và kỷ luật nhân viên. Ngoài ra, còn có nhiệm vụ điều động đội điều lệnh khi xảy ra trường hợp khẩn cấp, bổ sung kỹ năng nghiệp vụ cho đội trưởng quản lý các khu vực. Đội trưởng quản lý các mục tiêu theo khu vực như khu vực quận 1 (SG1), quận 3 (SG3) , Long An (LA 1), Lâm Đồng (LD 1), Bình Dương (BD 1), … Phòng kinh doanh: Có nhiệm vụ tìm kiếm và chăm sóc khách hàng, thực hiện theo chiến lược của công ty đề ra. Ngoài ra, còn thực hiện các báo cáo kho hàng định kỳ cho khách hàng và gửi phiếu thăm dò ý kiến khách hàng. Phòng nhân sự: Có nhiệm vụ điều động và cập nhật thông tin nhân sự, kiểm tra lý lịch từng nhân viên, phát hành thẻ ATM, lập các thông báo nội bộ, lập các hợp đồng lao động, lập các thông báo về nhân sự gửi khách hàng. Phòng kế toán: Có nhiệm vụ theo dõi công nợ khách hàng, báo cáo thuế, báo cáo thu chi tiền mặt. Phòng hành chính: Có nhiệm vụ chuẩn bị đồng phục, văn phòng phẩm, công cụ hỗ trợ (đèn pin, áo mưa, gậy bấm, còi, máy dò kim loại, bộ đàm, … ), thẻ xe. Phòng tuyển quân : Có nhiệm vụ tìm kiếm nhân sự theo tiêu chuẩn của khách hàng như phân loại theo chiều cao, cân nặng, tuổi tác, vùng miền, giới tính, đặc điểm khác (như dễ nhìn, biết ngoại ngữ, … ), huấn luyện và đào tạo ban đầu cho nhân viên mới. 4.1.4 Kết quả hoạt động kinh doanh trong 3 năm vừa qua Đơn vị tính: triệu đồng/năm Stt Các chỉ tiêu Năm 2008 Năm 2009 2010 1 Các nhóm dịch vụ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ Dịch vụ bảo vệ 2 Tổng doanh thu 5.250 7.680 12.850 3 Tổng chi phí 4.535 6.253 9.980 4 Lợi nhuận gộp 715 1.427 2.870 5 Nộp ngân sách nhà nước 178 357 718 6 Lợi nhuận sau thuế 537 1.070 2.152 Qua bảng số liệu trên ta thấy chỉ trong vòng 3 năm mọi chỉ tiêu kinh tế của Công ty đã có những bước đột phá mạnh mẽ. Điều đó chứng tỏ Công ty đã có được những thành tựu lớn lao nhất là ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 18/33 trong bối cảnh 3 năm qua có nhiều biến động mạnh ảnh hưởng đến nền kinh tế của Việt Nam nói riêng và các nước trong khu vực nói chung như cuộc khủng hoảng tài chính tiền tệ Đông Nam Á vẫn còn tác động không nhỏ đến nền kinh tế Việt Nam, ngoài ra một số ảnh hưởng từ biến động tỷ giá, suy thoái cũng như chỉ số giá tiêu dùng ngày càng cao, đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Công ty mà trực tiếp là các hoạt động cung cấp dịch vụ.Tình hình chung của ngành dịch vụ bảo vệ trong thời gian này là rất nhiều công ty tham gia vào thị trường ngành nhưng công ty vẫn đứng vững thậm chí có những thành công vượt bậc chứng tỏ bộ máy quản lý của Công ty hết sức nhanh nhạy đã có những chính sách rất hợp lý phù hợp với sự thay đổi của thị trường. Năm 2008 là năm có nhiều khó khăn đối với Công ty, trước hết là do yếu tố khách quan đó là vẫn còn chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng kinh tế Châu Á dẫn tới nhu cầu về đầu tư giảm. Mặt khác Công ty ở thời điểm này lượng vốn và máy móc thiết bị còn hạn chế, song do nỗ lực của toàn bộ cán bộ công nhân viên, Công ty đã hoàn thành kế hoạch đặt ra: Về chỉ tiêu doanh thu năm 2009 đạt 146% so với năm 2008 vượt 46% ( tương đương 2.430 triệu đồng) nhìn chung doanh thu đã đạt đúng chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Về lợi nhuận năm 2009 vượt 712 triệu đồng hay 199% so với năm 2008. Sự gia tăng này chủ yếu là do doanh thu năm thực hiện được so với kế hoạch đã đề ra chứ không phải giảm chi phí tạo ra. Năm 2009 Công ty cũng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách nhà nước, vượt 179 triệu đồng so với năm 2008 . Năm 2010 là đánh giá những bước tiến mạnh mẽ của Công ty 007, nhờ có sự nỗ lực của toàn thể nhân viên trong Công ty, Công ty kiên trì từng bước mở rộng thị trường, phát huy nội lực và các thuận lợi sẵn có của đơn vị, mạnh dạn cải tiến sắp xếp mô hình tổ chức, tăng cường kiểm tra kiểm soát. Vì vậy năm 2010 Công ty đã hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra Về chỉ tiêu doanh thu, năm 2010 vượt 5.170 triệu đồng hay 167% so với năm 2009 . Điều này chứng tỏ kế hoạch thu hồi vốn và thực hiện kế hoạch tài chính của Công ty năm 2010 đã đạt được kế hoạch đề ra. Về lợi nhuận năm 2010 vượt 1.443 triệu đồng hay 201% so với năm 2009. Sự gia tăng này chủ yếu là do doanh thu năm thực hiện kế hoạch và công ty cũng đã trích ra một phần để chăm lo đời sống của nhân viên trong toàn Công ty. Công ty cũng đã hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch nộp ngân sách Nhà nước, vượt 361triệu đồng . Bước sang năm 2010 do có nhiều kinh nghiệm hoạt động nên các chỉ tiêu phản ánh tình hình thực hiện giá trị và kết quả kinh doanh của Công ty 007 đều tăng so với năm 2008, 2009. Công ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 19/33 ty cũng đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu kế hoạch đặt ra tuy nhiên mức độ hoàn thành một số chỉ tiêu năm này sẽ là nền tảng cho năm sau 2011. Về lợi nhuận năm 2011 vượt 2.980 triệu đồng hay tăng 103% so với 2010 điều đó chứng tỏ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đang diễn ra theo chiều hướng tốt. Lợi nhuận qua các năm không những tăng lên rất nhiều mà còn vượt mức với kế hoạch đặt ra. ( Do đặc thù của ngành bảo vệ đang ngày càng được chiếm lĩnh trong thị trường kinh doanh các ngành dịch vụ chính vì vậy Công ty 007 đã lên kế hoạch về chỉ tiêu doanh thu năm 2011, mở rộng mối quan hệ khách hàng, củng cố về chất lượng và xây dựng thương hiệu bảo vệ 007 ngày càng có vị thế trong thị trường dịch vụ bảo vệ. 4.2 . Sản phẩm, dịch vụ Sản phẩm của ngành bảo vệ là dùng con người thực hiện các quy trình thao tác chuyên môn nghiệp vụ ( bảo vệ ) được tổ hợp từ các quy trình và phương án. Được sử dụng tại địa điểm quy định và thường được phân bổ trên nhiều nơi của lãnh thổ mà khách hàng yêu cầu. Vì vậy trong công tác hoạch định chiến lược cần chú trọng phân tích để lựa chọn các chiến lược liên kết. Sản phẩm dịch vụ mang nhiều tính chất cá biệt, đa dạng về công dụng cách thức cấu tạo và phương pháp thực hiện. Do đặc điểm này mà khi hoạch định chiến lược công ty phải tính đến các yếu tố về nhân sự, thời vụ, tính chất đặc biệt của từng khu vực, của từng địa phương - nơi khách hàng yêu cầu bảo vệ. Nhiều khi dịch vụ khó triển khai do những biến cố bất ngờ của thời tiết do đó việc tìm hiểu tình hình thời tiết của năm kế hoạch rất quan trọng ảnh hưởng lớn đến công tác hoạch định chiến lược. Sản phẩm dịch vụ có tính chất vô hình nên phụ thuộc vào cách bố trí nhân viên theo yêu cầu của khách hàng. 4.3. Về khách hàng Kể từ khi thành lập tới nay do nhiều yếu tố khách quan công ty chủ yếu tham gia bảo vệ các khách hàng lớn và có tính chiến lược như ở thành phố chính là Hồ Chí Minh, Bình Dương , Long An, Vũng Tàu ( là những vùng có thế mạnh về kinh tế và tập trung nhiều doanh nghiệp) Một số Khách hàng tiêu biểu của công ty đã thực hiện dịch vụ đạt được sự đánh giá tốt của khách hàng là: Toà nhà Dầu Khí . Công ty Cổ phần Thực Phẩm Kinh Đô. Công ty sữa Vinamilk. Cảng Quốc tế Singapo. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 20/33 Các nhà máy chế tạo ở Bình Dương . Khu Căn hộ Cao cấp Thành Phố Hồ Chí Minh. 4.4. Đặc điểm về vốn, trang thiết bị Đặc điểm về vốn Bảng 2.1 : Tình hình nguồn vốn của Công ty từ 2008 – 2010 xem phụ lục 1 đính kèm Qua số liệu trên cho ta thấy nguồn vốn của Công ty tăng qua các năm chứng tỏ hiệu quả sử dụng vốn cao. - Về chỉ tiêu nguồn vốn năm 2009 đạt 125% so với 2008 hay vượt mức 25% ( tương ứng gần 8.538,455 triệu đồng ). Trong năm này cơ cấu nguồn vốn đã có sự thay đổi; vốn của Công ty tăng lên chủ yếu là do nguồn vốn chủ sở hữu tăng. Điều này xuất phát từ lợi nhuận của năm 2009 cao hơn so với năm 2008 do đó phần lợi nhuận bổ sung vào vốn chủ sở hữu tăng. - Nguồn vốn năm 2010 đạt 125% so với 2009 vượt mức 25% tương ứng (10.433,885 triệu đồng). Bước sang năm 2010 cơ cấu nguồn vốn của Công ty đã có sự thay đổi rõ nét hơn. Vốn chủ sở hữu chiếm đa số còn vốn vay đang có xu hướng giảm xuống điều đó chứng tỏ Công ty kinh doanh ngày càng có hiệu quả, khả năng độc lập tự chủ ngày càng cao, ít phụ thuộc vào nguồn vốn bên ngoài. Có được điều này do năm 2010 lợi nhuận thu được cao hơn hẳn so với năm 2009 và 2008 nên phần lợi nhuận bổ sung vào nguồn vốn chủ sở hữu tăng lên làm cho cơ cấu nguồn vốn thay đổi (số liệu bảng lợi nhuận). Công cụ hỗ trợ Bảng 2.2: Thiết bị Công ty 007 hiện có đến ngày 31/12/2010 xem phụ lục đính kèm Qua bảng kê khai thiết bị trên ta thấy lượng máy móc thiết bị trang bị tại các mục tiêu của Công ty tương đối lớn sau 3 năm thành lập chứng tỏ Công ty đã đầu tư nhiều vào việc đầu tư mua sắm thiết bị, công cụ phục vụ cho công việc bảo vệ ngày 1 tốt hơn. Nhưng phần lớn máy móc thiết bị có giá trị còn lại là 80% chứng tỏ những loại thiết bị mới và hiện đại phục vụ cho việc bảo vệ. Vì vậy trong công tác hoạch định chiến lược cho giai đoạn tới cần phải có kế hoạch đầu tư mua sắm máy móc thiết bị mới, tăng cường công tác nghiên cứu & phát triển để có được những máy móc đáp ứng kịp thời cho công tác bảo vệ.. 4.5. Chiến lược Công ty trong giai đoạn 2010-2015 4.5.1. Mục tiêu chiến lược của công ty trong giai đoạn 2010-2015 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 21/33 Nhiệm vụ kinh doanh dịch vụ của Công ty 007 là thâm nhập vào thị trường ngành dịch vụ , đặc biệt là bảo vệ cho các Dự án xây dựng lớn, Toà nhà, Khu công nghiệp, Bệnh viện, ... Với nhiệm vụ đó, sẽ xác định được mục tiêu của Công ty. Căn cứ vào tình hình thực tế, công ty 007 thiết lập định hướng và mục tiêu phát triển trong 5 năm tới cho công ty như sau : Mục tiêu chiến lược tới năm 2015 cho Công ty Trên cơ sở nguồn lực trong Công ty và định hướng phát triển ngành, quy hoạch tổng thể phát triển Công ty phấn đấu tới năm 2015 đạt được một số chỉ tiêu sau : Phấn đấu đạt mức tăng trưởng bình quân hàng năm từ 13% - 15%. Tổng giá trị kinh doanh dịch vụ đạt 100 tỷ đồng. Doanh thu đạt 90 đến 95 tỷ đồng. Vốn kinh doanh bình quân năm từ 50 đến 60 tỷ đồng. Lợi nhuận bình quân năm đạt từ 5 đến 6 tỷ đồng. Lao động bình quân hàng năm từ 800 đến 1,000 người. Thu nhập bình quân 1 người/ tháng từ 3,5 đến 7 triệu đồng. 4.5.2 Sứ mạng “Xây dựng công ty bảo vệ 007 trở thành thương hiệu có uy tín trên thị trường Việt Nam và các đối tác nước ngoài đến đầu tư tại Việt Nam”. 4.5.3. Sản phẩm-thị trường Trong giai đoạn 2010 –2015, ngoài lĩnh vực chính là cung cấp dịch vụ, Công ty 007 sẽ tăng cường và mở rộng hoạt động kinh doanh với các lĩnh vực: kinh doanh thiết bị an ninh hỗ trợ và kinh doanh khác. Tổng doanh thu dự kiến tăng đều qua các năm. Lĩnh vực chính được ban lãnh đạo công ty xác định chính là kinh doanh dịch vụ đa dạng hoá các sản phẩm : cao cấp, kết hợp với 2 sản phẩm chính là camera và các thiết bị về an toàn do Công ty đã nhận thấy những cơ hội lớn để đưa lĩnh vực kinh doanh này trở thành lĩnh vực mũi nhọn của công ty về cung cấp lĩnh vực chính của công ty: - Khu vực thị trường chính là: Tập trung chủ yếu ở các tỉnh thành phố chính là Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông Nam Bộ. Đẩy mạnh xâm nhập vào các nhà máy lớn, khu công nghiệp, khu chung cư, bệnh viện.. ở các tỉnh thành phố này. Cụ thể trong năm 2011 ngoài thực hiện các khách hàng đang phục vụ chuyển tiếp từ năm 2010, Công ty cố gắng đảm bảo tại một số các Dự án sau: gia tăng việc cung cấp tốt cho các khách hàng, gia tăng giá trị cung cấp dịch vụ cho các khách hàng hiện tại và một số dự án tại các khu công nghiệp. Đầu tư thêm trang thiết bị, phương tiện máy móc, đầu ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 22/33 tư con người gồm cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật và bảo vệ có trình độ, tăng cường hoạt động tiếp thị . - Khu vực thị trường bổ trợ: chiến lược mở rộng thị trường sang một số tỉnh trong vùng ven của các khu vực chính, đồng bằng Nam Bộ khác như Hóc Môn, Tây Ninh, Biên Hoà , Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An .. với định hướng ban đầu đặt ra là cố gắng đưa ra giá cả phù hợp, hơn các đối thủ đồng thời hoàn thành với chất lượng tốt để tìm được uy tín ở các thị trường mới này. - Ban đầu Công ty đề ra chiến lược này hướng vào các loại hình, dự án có qui mô trung bình và nhỏ, yêu cầu đơn giản do năng lực, thiết bị, kinh nghiệm của Công ty còn ở quy mô nhỏ. Vừa làm vừa tích lũy được kinh nghiệm cũng như các điều kiện khác được nâng cao Công ty bắt đầu hướng vào một số Dự án lớn, kỹ thuật phức tạp. Để đạt được điều này cần có những biện pháp sau: + Đầu tư đồng bộ hóa các thiết bị công nghệ truyền thống, quản lý sử dụng tốt những trang thiết bị còn sử dụng được. + Tổ chức hệ thống tiếp thị rộng rãi theo khu vực địa lý để có thể cung cấp các khách hàng vừa và nhỏ thường phân tán theo diện rộng. + Có phương án tổ chức triển khai hợp lý + Tranh thủ thắng thầu một số Dự án lớn của nhà nước. Khách hàng: Do nhu cầu của thị trường rất lớn qua các số liệu thống kê trong lĩnh vực xây dựng, các toà nhà, chung cư, các dự án đang triển khai như Sài Gòn Pear, Ruby Garden, toà nhà Agrex, Everrich II, Posco SS Vina (Bà Rịa –Vũng Tàu). Về kinh doanh thiết bị An ninh: Công ty hợp tác chiến lược với các đối tác Nhật , họ trang bị thiết bị tối tân hiện đại như hệ thống Camera chuyên nghiệp, các loại khoá an toàn và các hệ thống thiết bị báo động cao cấp. Về nguồn lực Lao động là yếu tố quyết định trong quá trình triển khai dịch vụ, đặc biệt là lao động bảo vệ trực tiếp cho các khách hàng. Nhân sự quản lý lao động chất xám mà lợi ích của nó đem lại cao gấp nhiều lần lao động bình thường. Ngày nay khi nền kinh tế thị trường phát triển thì đội ngũ nhân viên này lại càng đóng vai trò chủ chốt, nó quyết định sự thành công hay thất bại của doanh nghiệp. Kế hoạch chiến lược được lập ra và thực hiện bởi đội ngũ cán bộ, nhân viên. Vì vậy có thể nói chiến lược và hiệu quả thực hiện kế hoạch chiến lược phụ thuộc vào tập thể cán bộ công nhân viên của Công ty. Cho nên trong hoạch định kế hoạch chiến lược Công ty 007 coi kế hoạch nhân sự là xương ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 23/33 sống xuyên suốt quá trình thực hiện do đó trước mắt cũng như lâu dài đội ngũ này phải đáp ứng các yêu cầu sau : Có quan điểm và thái độ rõ ràng, trung thành với các lợi ích của Công ty, có ý thức chấp hành kỷ luật tốt. Có năng lực và trình độ chuyên môn đáp ứng được đòi hỏi trong nền kinh tế thị trường để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ và mục tiêu mà Công ty đề ra. Có đạo đức trong kinh doanh, trong quản lý và mọi quan hệ với tập thể lao động trong Công ty. Vậy Công ty cần thực hiện chiến lược phát triển con người với các nội dung sau : Tổ chức sử dụng nguồn nhân lực theo các phương án chiến lược đã xác định nhằm khai thác tốt nhất năng lực trí tuệ và sức lực của đội ngũ công nhân viên, bố trí sắp xếp, phân công hợp lý nhằm sử dụng có hiệu quả yếu tố lao động. Quan điểm sử dụng lấy tinh gọn, hiệu quả công việc làm thước đo của mỗi nhân viên đồng thời tuyển chọn thêm đội ngũ lao động trẻ có trình độ khá nhất là đội ngũ lao động trực tiếp . Vì vậy số lượng lao động trong giai đoạn 2010 – 2015 tăng lên 1,000 người so với 330 người hiện nay. Công ty có chính sách đãi ngộ vật chất thỏa đáng cho các cán bộ được cử đi đào tạo thể hiện bằng việc tăng các khoản phụ cấp, chi phí để khuyến khích tinh thần học tập nghiên cứu. Công tác đào tạo được thực hiện có hiệu quả, phòng kế hoạch cần có kế hoạch sắp xếp, bố trí cán bộ một cách khoa học sao cho vẫn đáp ứng được yêu cầu của công việc mà vẫn đảm bảo thời gian cũng như các điều kiện khác cho cán bộ đi học. Kết thúc quá trình đào tạo phải có hình thức kiểm tra chất lượng cán bộ để bố trí vào những vị trí thích hợp. Sau quá trình đào tạo cán bộ làm công tác chiến lược được bổ sung thêm kiến thức chuyên môn một cách khoa học, có hệ thống tạo điều kiện quan trọng cho việc hoạch định chiến lược một cách toàn diện, khoa học. Đảm bảo quá trình kinh doanh diễn ra thông suốt, thích ứng kịp thời với những thay đổi của môi trường, nâng cao hiệu quả kinh doanh. Nâng cao mức sống của nhân viên và đảm bảo thu nhập bình quân năm 2011 là 3.500.000 – 5.000.000đ/tháng. Có các chính sách đãi ngộ hợp lý đối với người lao động như tiền thưởng, trợ cấp, bảo hiểm, các hoạt động văn hóa giải trí cho người lao động nhằm giúp cho người lao động có được trạng thái tinh thần tốt khi làm việc để đóng góp sức lực vào sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Công ty. * Các biện pháp đề ra để hoàn thành kế hoạch kinh doanh trong giai đoạn này là: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 24/33 - Tăng cường nguồn vốn kinh doanh để có thể chủ động trong nhiệm vụ kinh doanh. - Đổi mới cơ cấu nhiệm vụ phương án bảo vệ và quy trình, nhân sự nâng cao, kinh doanh thiết bị, nhằm phát huy mọi khả năng và lợi thế so sánh của Công ty, đồng thời tiếp thu mọi nguồn lực từ bên ngoài. - Tiếp tục triển khai nhiệm vụ dự án, đầu tư, kinh doanh thiết bị. Tổ chức nghiên cứu thị trường để hình thành các dự án mới với quy mô nhỏ. - Tiếp tục củng cố và hoàn thiện cơ chế quản lý nội bộ trên cơ sở Công ty là một doanh nghiệp ngoài quốc doanh. - Cải tạo và nâng cấp một số khách hàng chiến lược và các chi nhánh khác nhằm thu hút khách hàng, nhằm mục tiêu nâng cao doanh số mở rộng thị phần kinh doanh. - Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, các thiết bị trợ giúp làm việc để tăng hiệu quả công việc kinh doanh. Chương 5: ĐÁNH GIÁ CHIẾN LƯỢC HIỆN TẠI CỦA CÔNG TY 007 5.1. Đánh giá sự gắn kết giữa sứ mệnh và quá trình thực thi chiến lược của công ty: Chiến lược của công ty 007 là bản kế hoạch mang tính khả thi bởi nó được xây dựng trên cơ sở thực hiện sứ mạng, vì quá trình thực hiện luôn đi từ phân tích môi trường kinh doanh cụ thể nó quan tâm tới các yếu tố như Chính trị, luật pháp, khách hàng và nội bộ doanh nghiệp sau đó xác định được mục tiêu của Công ty rồi đưa những giải pháp để thực hiện mục tiêu đề ra. - Trong quá trình thực hiện chiến lược ban lãnh đạo Công ty đã dựa vào kết quả điều tra, nghiên cứu nhu cầu thị trường và nguồn lực có thể sử dụng hoặc huy động được của Công ty theo phương thức hạch toán kinh doanh lấy thu bù chi kinh doanh có lãi. - Quá trình thực hiện chiến lược ban lãnh đạo công ty đã đi sát mục tiêu cũng như tầm nhìn đến 2015. Thực hiện đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh trên cơ sở duy trì và phát triển ngành nghề cung cấp dịch vụ để đảm bảo Công ty 007 là một chủ thể tham gia dự thầu mạnh. - Quá trình thực hiện chiến lược các chỉ tiêu kinh tế cụ thể được quan tâm thực hiện, nó như là một động lực giúp cho mọi thành viên trong Công ty thấu hiểu và cam kết thực hiện, phát huy được hết ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 25/33 những phẩm chất và năng lực cá nhân của mình để hoàn thành các chỉ tiêu nhằm mục đích phục vụ cho lơị ích cá nhân cũng như lợi ích của doanh nghiệp. Để theo sát sứ mạng, Tổng giám đốc đã : + Quan tâm đến việc mở rộng thị trường, tìm kiếm việc làm, xác định các khách hàng chiến lược chủ yếu sẽ tham gia cung cấp dịch vụ và trong thực tế đã có những biện pháp để giành và giữ vững thị phần + Quan tâm đến tăng cường sức cạnh tranh của công ty thông qua đổi mới cơ sở vật chất. + Đầu tư vào tăng năng lực và đổi mới công nghệ. + Đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ cán bộ nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp. + Quan tâm tới tăng năng suất làm việc nhờ vào cải thiện điều kiện làm việc cho nhân viên + Đưa ra một số giải pháp như đấu thầu, tài chính tổ chức của công ty. 5.2. Tính hiệu quả của chiến lược trong mối quan hệ với môi trường bên trong và bên ngoài của công ty 007: 5.2.1. Hiệu quả của chiến lược đối với môi trường bên trong: - Về định hướng tài chính: công ty đã thực hiện thành công việc tăng vốn điều lệ lên nhằm mở rộng kinh doanh. Tài chính được kiểm soát tốt, hoạt động của công ty luôn được đảm bảo an toàn.. - Về định hướng khách hàng: với yêu cầu đòi hỏi tốc độ tăng trưởng hàng năm khá cao, định hướng khách hàng của công ty là hướng vào nhóm đối tượng khách hàng là doanh nghiệp vừa và nhỏ, vì nhu cầu của nhóm đối tượng khách hàng này chủ yếu là số lượng bảo vệ ít. Từ năm 2011- 2015, công ty sẽ xâm nhập nhóm khách hàng là doanh nghiệp lớn, vì nhu cầu bảo vệ nhiều. - Về sản phẩm của công ty sẽ đa dạng hơn, chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn. Dựa trên nền tảng thay đổi công nghệ mới đã đáp ứng được việc triển khai các sản phẩm mới có nhiều tiện ích cho người tiêu dùng, cùng với việc thực hiện tốt phương châm phát triển sản phẩm là “đi sau có cải tiến”, các sản phẩm, dịch vụ của công ty được thiết kế đã đáp ứng thỏa mãn nhu cầu của người tiêu dùng và có ưu thế cạnh tranh nhất định so với các đối thủ. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 26/33 - Về định hướng marketing: đây là khâu triển khai yếu nhất tại công ty trong thời gian qua. Việc triển khai mảng marketing còn rời rạc, chưa xây dựng được chính sách phân loại và chăm sóc khách hàng, vì vậy phần nào đã làm ảnh hưởng đến sự phát triển của công ty trong thời gian qua. - Về bộ máy tổ chức và văn hóa, công ty sẽ tái cấu trúc lại bộ máy tổ chức trên cơ sở tách bạch giữa quản trị và điều hành, bán hàng và quản lý khách hàng, thay đổi cơ chế tiền lương đảm bảo công bằng và hợp lý, có tính cạnh tranh hơn. Từ đó đã bước đầu phát huy được hiệu quả nhất định trong kinh doanh, tạo được môi trường làm việc tốt hơn, cán bộ nhân viên ổn định về tư tưởng và tinh thần làm việc. 5.2.2. Hiệu quả của chiến lược đối với môi trường bên ngoài: Hiện tại, quy mô kinh doanh của công ty 007 chưa lơn so với các đối thủ khác, song chất lượng sản phẩm và dịch vụ đang được cải thiện tốt hơn, đa dạng hơn và đáp ứng nhu cầu của khách hàng tốt hơn, do đó khả năng cạnh tranh tốt. Cạnh tranh với các đối thủ lớn không thể là cạnh tranh về giá mà cạnh tranh trên cơ sở tạo sự khác biệt về chất lượng của sản phẩm và dịch vụ. Với định hướng phát triển sản phẩm đúng đắn và phù hợp, sản phẩm khá đa dạng, có tính thích nghi cao và biến đổi linh hoạt theo nhu cầu của khách hàng. Nếu so sánh với các đối thủ bảo vệ An Phú, bảo vệ Sài Gòn, bảo vệ Thủ Đô, thì các sản phẩm hiện có của của công ty 007 không thua kém bất kỳ công ty nào kể trên, thậm chí với ưu thế “đi tắt đón đầu” thì một số sản phẩm tỏ ra ưu việt hơn công ty bảo vệ cùng quy mô. Điểm yếu cần khắc phục là chưa thực sự linh hoạt trong cơ chế giá, đấu thầu, chưa thay đổi kịp thời với xu thế cạnh tranh trong từng thời kỳ, vì vậy mà tốc độ tăng trưởng công ty chưa nhanh. 5.3. Các khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện chiến lược của DAB: ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 27/33 - Các phản ứng của Công ty với môi trường bên ngoài chưa nhanh, nhạy. Thiếu tư duy chiến lược, chủ yếu dựa vào trực giác của người lãnh đạo. - Chiến lược được hình thành dựa trên trực giác, chưa dựa trên cơ sở khoa học chắc chắn. - Công tác đấu thầu của Công ty chưa hiệu quả, do chưa phát huy được thế mạnh và năng lực sở trường của công ty. Nguyên nhân một phần là trình độ cán bộ hạn chế, Công ty chậm trễ trong việc nắm bắt thông tin về các đối thủ tham gia thị trường. Thiếu nghiên cứu dự báo và phân tích về môi trường kinh doanh bên ngoài, các đối thủ cạnh tranh chính của mình. Kết quả là Công ty nhiều khi phải chấp nhận với giá quá thấp hoặc nôn nóng tìm kiếm việc làm nên hạ giá dẫn đến thua lỗ. Hơn nữa do không nắm rõ tình hình tài chính của chủ đầu tư dẫn đến bị động về vốn trong việc tái đầu tư . - Chiến lược còn mờ nhạt chưa thực sự căn cứ vào kết quả phân tích môi trường cạnh tranh. - Môi trường vĩ mô chưa được đề cập một cách đầy đủ, các yếu tố như công nghệ, môi trường tự nhiên, lạm phát, tỷ lệ thất nghiệp, lãi suất chưa được đề cập đến. Môi trường nội bộ trong doanh nghiệp cũng không được phân tích một cách đầy đủ, Công ty chưa đi sâu phân tích các khả năng tài chính, tổ chức, cạnh tranh để thấy được điểm mạnh và điểm yếu của mình. - Chưa quan tâm đến sự phân bổ nguồn lực, vốn, nhân lực, công nghệ một cách tối ưu để thực hiện mục tiêu. - Chưa đề ra được các chiến lược dự phòng trong các tình huống diễn biến theo môi trường. - Việc tổ chức thu thập xử lý thông tin môi trường kinh doanh còn hạn chế, đánh giá các điều kiện môi trường ở trạng thái tĩnh, tính dự báo còn thấp. - Trình độ đội ngũ cán bộ chiến lược còn thấp, những kiến thức về chiến lược còn chưa được nhận thức một cách đầy đủ. Chính điều này đã dẫn đến tình trạng là trong công ty hiện nay chưa xuất hiện khái niệm kế hoạch chiến lược mà vẫn sử dụng khái niệm kế hoạch năm. Kềt luận chương 5: Trong chương, tôi đã nêu lên những ý kiến, nhận định của bản thân về chiến lược hiện thời của công ty 007, dựa trên cơ sở đối chiếu với sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn cũng như đánh giá tính hiệu quả của chiến lược với môi trường bên ngoài và bên trong của công ty 007, những vấn đề tồn ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 28/33 tại, khó khăn mà công ty 007 gặp phải trong quá trình thực hiện chiến lược hiện nay cũng như thời gian sắp tới sẽ được dự báo chính xác. Chương 6: MỘT SỐ ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN CHIẾN LƯỢC CỦA CÔNG TY BẢO VỆ 007 ĐẾN NĂM 2015 6.1. Hoàn thiện sứ mệnh - mục tiêu - tầm nhìn: Qua phần trình bày về sứ mệnh, mục tiêu, tầm nhìn của công ty 007 trong chương 4. Tôi nhận thấy, công ty 007 chưa xác định được rõ ràng cụ thể về sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược, giữa sứ mệnh và tầm nhìn chiến lược có sự lẫn lộn với nhau. Ban lãnh đạo công ty cần phải khẩn trương xác định lại sứ mệnh, mục tiêu và tầm nhìn chiến lược cụ thể, rõ ràng hơn. Tôi đề xuất hoàn thiện lại như sau: "An Toàn của Quý khách hàng là sự phát triển của chúng tôi", lực lượng vệ sỹ chuyên nghiệp của chúng tôi luôn luôn cảnh giác cao, phản ứng nhanh, bảo đảm an toàn, an ninh cho khách hàng”. 6.1.2. Mục tiêu: Đưa hoạt động kinh doanh của công ty 007 ngày càng ổn định, an toàn, hiệu quả và có định hướng kinh doanh cụ thể mang tính dài hạn cụ thể : Bảo vệ mục tiêu cố định: Công ty dịch vụ Bảo vệ 007 cung ứng những nhân viên bảo vệ chuyên nghiệp, đầy đủ phẩm chất, chuyên môn, theo hợp đồng, để làm công tác bảo vệ cho các công ty, xí nghiệp nhà máy, các khu chế xuất, khu công nghiệp, cao ốc văn phòng, siêu thị, các cơ sơ kinh doanh tư nhân...lớn nhỏ vv… có nhu cầu bảo vệ an ninh, tài sản, khu vực của đơn vị mình đang kinh doanh. 6.2.Mục tiêu cần hướng đến: Dựa vào môi trường kinh doanh bên ngòai và bên trong, chúng tôi đề nghị công ty bảo vệ 007 từ năm 2011- 2015, nên phát triển kinh doanh các sản phẩm sau: - Bảo vệ Cao ốc, Nhà máy, Công trường xây dựng, Lãnh sự quán, Nhà kho, Siêu thị, Căn hộ chung cư, Văn phòng, Nhà riêng và các Công trình do nước ngoài đầu tư ..v.v.v......(dịch vụ 24/24h) ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 29/33 • Bảo vệ yếu nhân, áp tải xe vận chuyển hàng hóa, tiền bạc và những đồ vật, tài sản có giá trị khác. • Bảo vệ các cuộc hội thảo, hội chợ triển lãm và các chương trình ca nhạc. • Cung cấp trang thiết bị an toàn, phòng chống cháy nổ, trộm cắp. • Dịch vụ bảo vệ khẩn cấp : các bảo vệ sẽ ngay lập tức đến mục tiêu của khách hàng khi nhận được báo động tại các trung tâm của mục tiêu để kiểm tra và làm báo cáo. • Dịch vụ đào tạo bảo vệ cho các doanh nghiệp: để đáp ứng được nhu cầu cần thiết của khách hàng trong công tác bảo vệ, đặc biệt là phòng thủ chắc chẵn những sơ hở về nguy cơ cháy nổ, phòng trừ kẻ gian trộm cắp, đột nhập, bảo mật thông tin. • Dịch vụ tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống an ninh cho Công ty. 6.3. Hướng đến đối tượng Khách hàng : Về khách hàng, cần phát triển thêm khách là những Tập đoàn, thương hiệu lớn như: Tổng Công ty Lắp máy Việt Nam (LILAMA), Nhà máy điện Cà Mau 1&2 (100ha), Nhà máy điện Nhơn Trạch (80ha), Công ty Cổ Phần Lilama 45-4, Nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ - Phú Yên, Nhà máyThủy điện Đồng Nai 3&4 - Đắclắk, Nhà máy Thủy điện Galắk - Gia Lai, Nhà máy Thủy điện Ankhê - Bình Định, Tập đoàn dầu khí Việt Nam, Công ty Điện lực dầu khí Nhơn Trạch, Tập đoàn Than Khoáng Sản Việt Nam (Công trường nhà máy Quặng Bauxit - Lâm đồng, xây dựng 100ha), Tập đoàn SIEMENS, Logitem Việt Nam, Sagawa Express Việt Nam, Công ty V.S.O.P, Tập đoàn may Pungkook, Tổng công ty Viễn Thông Quân Đội, Công ty Viễn Thông Viettel, Trung tâm chăm sóc khách hàng Vinaphone, Tòa nhà V-Building, Tòa nhà Bảo việt, Bệnh viện Cấp cứu Trưng Vương, Bệnh viên Đa Khoa Thủ Đức, Công ty Tân Cảng Sài Gòn (Cảng ICD sóng thần, Cảng Cát Lái, Cảng Nước Sâu Cái Mép, Xí Nghiệp kho bãi Tân Cảng), Toàn bộ hệ thống trường Quốc tế dạy bằng tiếng anh (British International school - Viet Nam), Hệ thống Siêu thị Điện Máy Hoàng Linh... Tòa nhà Thương mại Kumho Asiana Plaza tại địa chỉ 39 Lê Duẩn, Q.1, Tp.HCM (Tập đoàn Kumho Asiana). Cung cấp Lực lượng gần 50 Nhân viên bảo vệ, đảm bảo an toàn tuyệt đối về con người và tài sản cho toàn bộ Tòa nhà. Với Sự kết hợp giữa tâm huyết nghề nghiệp cùng phương pháp làm việc Khoa học chuyên nghiệp, linh hoạt theo yêu cầu khách hàng. Công ty bảo vệ 007 chúng tôi xin gửi thông điệp này để Quý khách hàng có thêm một sự chọn lựa tối ưu khi có nhu cầu về dịch vụ bảo vệ chuyên nghiệp. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 30/33 Công ty sẽ tổ chức sát hạch hằng quý, kiểm tra năng lực chuyên môn để không ngừng nâng cao nghiệp vụ cho nhân viên.“ Uy Tín, Chất Lượng, An Toàn và Bảo vệ Văn Hóa của Qúy Khách” đó là phương châm định hướng phát triển của Công ty Bảo Vệ 007 Để thực hiện hiệu quả chiến lựơc trên, Công ty thực hiện các giải pháp sau sau: - Thứ nhất: Công ty cần phải tổ chức triển khai nhanh, thực hiện báo giá linh hoạt như. Nếu khách hàng trả sau 1 tháng thì tổng phí thanh toán sẽ cao, trường hợp trả trước hàng tháng khách hàng sẽ được giảm giá 5% trên tổng chi phí, nếu trả trước 3 tháng sẽ giảm giá 12% trên tổng chi phí - Thứ hai: Duy trì tốt các mối quan hệ với ngân hàng bằng việc đảm bảo uy tín trong quan hệ với các ngân hàng và tổ chức tín dụng khác để có sự hỗ trợ về vốn hoặc đứng ra bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho Công ty trong quá trình tham gia đấu thầu - Thứ ba: Tiết kiệm tối đa các khoản chi không cần thiết. - Thứ tư: Phải có đội ngũ cán bộ kinh doanh, cán bộ xây dựng chiến lược có kinh nghiệm trong phân tích , phán đoán những cơ hội kinh doanh. Từ đó tìm ra những nhân tố có thể ảnh hưởng trong quá trình theo đuổi và từ đó sẽ xây dựng được cho Công ty những chiến lược đúng đắn, phù hợp cho sự theo đuổi. Cần phải có sự linh hoạt yếu tố này biểu hiện sự nhạy bén của lãnh đạo doanh nghiệp. Muốn thành công, muốn chiến thắng đối thủ cạnh tranh thì doanh nghiệp phải chủ đông dự đoán những biến động của thị trường, đi trước các đối thủ cạnh tranh trong việc đáp ứng những thay đổi nhu cầu đó. 6.4. Hiệu quả của biện pháp Trong điều kiện biến động của môi trường kinh doanh hiện nay, hơn bao giờ hết chỉ có một điều mà các Công ty có thể biết chắc chắn đó là sự thay đổi. Việc hình thành kế hoạch chiến lược như là một hướng đi giúp Công ty vượt qua sóng gió trong thương trường, vươn tới tương lai bằng chính nỗ lực và khả năng của Công ty. Đây là kết quả của sự nghiên cứu phân tích trên cơ sở thực tiễn kinh doanh của Công ty. Việc hình thành kế hoạch chiến lược giúp cho Công ty chủ động hơn thay vì bị động trong việc vạch rõ tương lai của mình. Nó cho phép Công ty có thể gây ảnh hưởng trong môi trường hoạt động giúp Ban giám đốc của Công ty phát hiện ra và nhận thức được về tính ích lợi của việc hình thành kế hoạch chiến lược. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 31/33 KẾT LUẬN Trong bất cứ giai đoạn nào, thời kỳ nào của cơ chế thị trường thì kế hoạch chiến lược cũng luôn luôn cần thiết và không thể thiếu được đối với hoạt động sản xuất kinh doanh, sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp. Đối với Công ty 007 cũng vậy, kế hoạch chiến lược tuy còn mới mẻ nhưng đóng vai trò quan trọng, quyết định sự sống còn, sự thịnh suy của công ty. Thông qua các hệ thống mục tiêu, mô hình chiến lược chủ yếu mà xác định, tạo dựng một bức tranh toàn cảnh về cách thức, biện pháp mà công ty sẽ phải thực hiện vươn tới trong tương lai. Ngày nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học công nghệ, sự bùng nổ của thông tin cùng với các yếu tố bất ngờ xảy ra liên tiếp đối với nền kinh tế của mỗi quốc gia nên việc hoạch định các chiến lược kinh doanh đúng đắn là rất cần thiết. Do vậy ngành dịch vụ bảo vệ cũng như các ngành khác trong nền kinh tế quốc dân muốn có sự phát triển bền vững thì cũng cần có một kế hoạch chiến lược đúng đắn và phải luôn hoàn thiện kế hoạch chiến lược sao cho phù hợp với từng thời kỳ, từng giai đoạn. Thông qua kế hoạch chiến lược xây dựng các bước hành động một cách khoa học, dự đoán trước cơ hội và rủi ro có thể gặp phải và phương hướng giải quyết. Đặc biệt đối với Công ty 007 kinh doanh trên nhiều lĩnh vực mà trong tương lai sẽ gặp rất nhiều rủi ro khi đó có một chiến lược kinh doanh hoàn thiện đúng đắn sẽ giúp cho công ty có khả năng và biết ứng phó với mọi tình huống ở mọi nơi, mọi lúc từ đó khẳng định được vị thế của công ty trên thương trường. ----------------o0o-------------- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 32/33 TÀI LIỆU THAM KHẢO 1. Charles –Henri Besseyre Des Hors: Gerer les ressources humaines dans l’entreprise. Les editions d’organisation.1992. 2. Andersen, T.J., Strategic Plannning, Autonomous Actions and Corporate Perfor mance, Long Ranga Planning,2000. 3. Ansoff, H.I., Corporate Strategy, New York, Mc.Graw-Hill,1965. 4. Bain, J.E., Barriers to New Competition, Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1956. 5. Chandler, A., Startegy and Structure, Cambridge, Massacchusettes, MIT Press, 1962. 6. Charles, W.L.H., Gareth, R.j., Strategic Management: An Intergrated Approac, 5th Ed, Houghton Mifflin, 2002. 7. Mintzberg, H., Quinn, J.B., Voyver, J., The Strategy Process, Collgegiate Ed. Prentence Hall, 1995. 8. Parkalad, C.K, Hamel, G., The core Competence of the Corporation . Harvard Business Review, 1990. 9. 10. Porter, M.E., Competitive Advantage: Creating and Sustaining Supevior Performance, New York, 1985. 11. Porter, M.E., Competitive Strategy, New York, Free Press, 1980. 12. Porter, M.E., Strategy, Structure and Economic Performance, Boston Massacchusettes, Harvard Business School Press, 1974. 13. Quinn, J., B., Sratregies for Changa: Logical Inscrementalis. Homewood, lllinois, Irwin, 1980. 13. Gi¸o tr×nh chiÕn l−îc vµ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn doanh nghiÖp - Tr−êng §¹i häc Kinh tÕ quèc d©n - NXB Gi¸o dôc n¨m 1996. 14. ChÝnh s¸ch vµ s¸ch l−îc kinh doanh - Gary D.Simth, Danny R.Anold, Bobby G.Bizell - NXB §ång Nai 1996. 15. ChiÕn l−îc qu¶n lý vµ kinh doanh - Philppe Lauserre, Joseph Putti. 16. ChiÕn l−îc vµ chÝnh s¸ch kinh doanh - PGS. TS NguyÔn ThÞ Liªn DiÖp, Th¹c sÜ Ph¹m V¨n Nam. ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP GIẢNG VIÊN: MR FOO KOK THYE GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS-TS ĐÀO DUY HUÂN 33/33 17. Kh¸i luËn vÒ qu¶n trÞ chiÕn l−îc - Fred David - NXB Thèng kª. 18. ChiÕn l−îc kinh doanh cña doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng - PTS. §µo H÷u Hu©n NXB Gi¸o dôc. 19. Qu¶n trÞ kinh doanh - nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vµ thùc tiÔn ë ViÖt Nam - GS.PTS NguyÔn §×nh Phan. Một số website tham khảo 08/3BA1F98C/ Pages/201017/ 20100419224434.aspx

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfluong_thi_sao_bang_2946.pdf
Luận văn liên quan