Phân tích thưc trạng áp dụng CMMI tại công ty gia công phàn mềm TMA

Mất nhiều thời gian trong tuần cho cả nhân viên và bộ phận lãnh đạo để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của của CMMI level 5. Tốn chi phí cao để duy trì các hoạt động bảo đảm chất lượng: bảo trì phần hệ thống thông tin và phân tích số liệu, duy trì đội ngũ đào tạo, đội ngũ tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện đúng chuẩn CMMI.

pdf22 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3059 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phân tích thưc trạng áp dụng CMMI tại công ty gia công phàn mềm TMA, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1 Nội dung trình bày Tổng quan CMMI  Giới thiệu về quy trình sản xuất phần mềm.  CMMI là gì?  Nguồn gốc  Tổng quan về CMMI Phân tích thực trạng áp dụng CMMI tại TMA  Gới thiệu TMA  Lý do áp dụng CMMI  Phân tích thực trạng áp dụng.  Kết quả đạt được và tồn tại. 2 Tổng quan về quy trình sản suất phần mềm 3 CMMI là gì? Capability Maturity Model Integration - Mô hình trưởng thành năng lực tích hợp. Giải pháp tối ưu cho quá trình sản xuất phần mềm: kiểm soát, đo lường và kiểm tra các quy trình phát triển phần mềm. Đưa ra chỉ dẫn cho các công ty để họ có thể tựmình phát triển, điều chỉnh quy trình. 4 Nguồn gốc CMMI CMMI là phiên bản kế tiếp của CMM. Cả CMM và CMMI đều được Viện công nghệ phần mềm Mỹ SEI tại trường Đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh phát triển và được Bộ Quốc Phòng Mỹ tài trợ.  Để giải quyết vấn đề chi phí phát triển phần mềm đang leo thang và các vấn đề liên quan đến chất lượng của các phần mềm. 5 Hai dạng thể hiện của CMMI 6 Cấu trục của dạng thể hiện Staged 7 Cấu trục của dạng thể hiện Continuous 8 9 Maturity Levels (ML) and Process Areas (PA) 10 Maturity Levels and Process Areas 11 Process Areas Là một nhóm các thực hành có mối quan quan hệ với nhau Mỗi PA được xác định bởi một tập hợp các mục tiêu (goal) và thực hành (practice). Có hai loại mục tiêu và thực hành:  Các mục tiêu chung (generic goal) và thực hành chung (generic practice): là một phần của mỗi PA.  Mục tiêu cụ thể (specific goal) và thực hành cụ thể (specific practice): cụ thể cho từng PA.  CMMI phiên bản mới nhất có 22 PA. 12 Tổng quan về GG & GP GG 1 đạt được các mục tiêu cụ thể:  GP 1.1 Thực hiện các thực hành cụ thể. GG 2 Hình thànhquy trình để quản lý  GP 2.1 Thiết lập chính sách điều lệ tổ chức.  GP 2.2 Lập kế hoạch cho việc lập quy trình.  GP 2.3 Lựa chọn người vào dự án.  GP 2.4 Phân công trách nhiệm.  GP 2.5 Đào tạo nhân viên.  GP 2.6 Quản lý Cấu hình.  GP 2.7 Xác định và thu hút sự tham gia của các bên liên quan.  GP 2.8 Giám sát và kiểm soát quy trình.  GP 2.9 Đánh giá tuân thủ quy trình một cách khách quan.  GP 2.10 Đánh giá tiến độđể so sánh vớicấp độ quản lýcao hơn. GG 3 Thể chếmột trình Xác định.  GP 3.1 Thiết lập một qui trình được định nghĩa.  GP 3.2 Thu thập thông tin cải thiện. GG 4 Thể chếmột quá trình quản lý định lượng  GP 4.1 Thiết lập Mục tiêu định lượng cho quá trình  GP 4.2 Ổn định chất lượngcác quy trình con GG 5 Thể chế việc tối ưu quy trình  GP 5.1 Đảm bảo quy trình cải thiện liên tục  GP 5.2 Khắc phục những nguyên nhân chính gây ra các lỗi 13 Giới thiệu công ty TMA 14 Quá trình phát triển 15 Lý do áp dụng CMMI Khách hàng:  Tạo lòng tin cho khách hàng Công ty:  Hạ giá thành sản xuất phần mềm > tăng khả năng cạnh tranh.  Nâng cao chất lượng phần mềm.  Phát triển bền vững. 16 Quy trình gia công phần mềm 17 TMA process areas. 18 Kết quả đánh giá các mục tiêu 19 Kết quả đạt được Xây dựng được quy trình gia công phần mềm hiệu quả, đạt chuẩn quốc tế Nâng cao tay nghề nhân viên đáp ứng được những thay đổi của thị trường Giảm chi phí sản xuất và nâng cao chất lượng sản phẩm. Gắn kết tổ chức thành một thể thống nhất giúp phát triển bền vững. Thu hút được nhiều khách hàng lớn tìm đến công ty. 20 Những tồn tại Mất nhiều thời gian trong tuần cho cả nhân viên và bộ phận lãnh đạo để thực hiện đầy đủ các yêu cầu của của CMMI level 5. Tốn chi phí cao để duy trì các hoạt động bảo đảm chất lượng: bảo trì phần hệ thống thông tin và phân tích số liệu, duy trì đội ngũ đào tạo, đội ngũ tư vấn hỗ trợ dự án thực hiện đúng chuẩn CMMI. 21 Cảm ơn cô và các bạn đã lắng nghe ! 22

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfcmmi_presentation_0373.pdf
Luận văn liên quan