Phản ứng giảm cấp cao su Latex tự nhiên bằng hệ Phenilhidrazin- FeCl2

1) Trong vùng khải sát, hiệu suất của phản ứng cộng HCl vào cao su giảm cấp phụ thuộc tuyến tính vào các thông số: thời gian và nhiệt độ phản ứng. Trong đó, ảnh hưởng của nhiệt độ phản ứng là mạnh nhất. 2) Yếu tố trọng lượng phân tử không xuất hiện trong phương trình hồi quy cho thấy: trong sự giảm cấp cao su ở vùng khảo sát sự cắt mạch chủ yếu xảy ra tại C α-metilen nên số liên kết đôi trên mạch đại phân tử thay đổi không nhiều, và do đó không ảnh hưởng đến hiệu suất của phản ứng cộng HCl vào cao su.

pdf29 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2910 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phản ứng giảm cấp cao su Latex tự nhiên bằng hệ Phenilhidrazin- FeCl2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfdoc_12_4722.pdf
Luận văn liên quan