Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động

Phát huy mọi nguồn nội lực của đất nước kết hợp với hợp tác quốc tế hiệu quả để mở rộng, phát triển thị trường. Thiết lập thị trường cạnh tranh, tạo điều kiện cho mọi thành phần kinh tế tham gia thị trường dịch vụ viễn thông và Internet. Đến năm 2010, thị phần của các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần không thuộc loại hình doanh nghiệp Nhà nước đạt khoảng 40-50%. Tích cực khai thác thị trường trong nước, phổ cập các dịch vụ viễn thông cơ bản và Internet, ưu tiên phát triển nhanh các dịch vụ mới, dịch vụ gia tăng giá trị đáp ứng nhu cầu các trung tâm kinh tế xã hội, vùng kinh tế trọng điểm.Thúc đẩy các doanh nghiệp đã được cấp phép nhanh chóng thực sự đầu tư, cung cấp dịch vụ. Từ nay đến năm 2010, định hướng số các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông cố định từ 5 đến 6, số lượng các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng viễn thông di động từ 4 đến 6. Tùy theo mức độ phát triển của công nghệ, thị trường và các yếu tố biến động khác, Bộ Bưu chính, Viễn thông có thể điều chỉnh số lượng doanh nghiệp cho phù hợp.

doc209 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2241 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docPhát triển kinh doanh của các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ thông tin di động.doc
Luận văn liên quan