Phục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền

Tiêu đề: PHỤC HỒI THÔNG TIN TỪ DỮ LIỆU QUAN SÁT BẰNG THUẬT GIẢI DI TRUYỀN Các tác giả: GVHD : TS. Nguyễn Đình Thúc SVTH : Lê Minh – Phạm Hữu Lê Quốc Phục Tóm tắc: Máy tính ngày nay đã trở thành một trong những công cụ quan trọng. Có được điều đó là do máy tính có hai điểm mạnh chủ yếu là tốc độ xử lý và khả năng lưu trữ. Sự Phát triển của Trí tuệ Nhân tạo làm cho máy tính càng thông minh hơn. Kết hợp với những khả năng đang ngày càng hoàn thiện của máy tính, các ứng dụng của Trí tuệ Nhân tạo có mặt ở khắp mọi nơi và đang dần làm thay đổi cuộc sống của chúng ta. Bản thân Trí tuệ Nhân tạo bao gồm nhiều lĩnh vực nghiên cứu nhỏ như: Hệ chuyên gia, Nhận dạng, Xử lý ảnh, Mạng Nơron, Thuật giải di truyền , mỗi lĩnh vực khi được áp dụng vào trong thực tế đều đã đạt được một số thành tựu nhất định. Riêng Thuật giải di truyền đã và đang là một công cụ mạnh mẽ được áp dụng rộng khắp, từ phục vụ cho học tập (sắp xếp thời khóa biểu, tối ưu hóa hàm số ), giải trí (nâng cao tính “trí tuệ” cho games ), cho đến ứng dụng trong công nghiệp đem lại lợi nhuận (như trong khai thác dầu khí, trong thiết kế máy móc, trong khai thác hầm mỏ, giao thông công cộng, trong sản xuất ) và ngay cả trong lĩnh vực điều tra tội phạm. Đề tài “Phục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền” nhằm tìm hiểu về việc áp dụng Thuật giải di truyền trong Trí tuệ Nhân tạo vào lĩnh vực điều tra tội phạm. Mục tiêu là phục hồi lại thông tin về một khuôn mặt người từ những thông tin rời rạc. Luận văn dài 72 trang, chia làm 4 chương

pdf73 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2329 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfPhục hồi thông tin từ dữ liệu quan sát bằng thuật giải di truyền.pdf
Luận văn liên quan