Phương hướng bồi dưỡng năng lực tiếp nhận thơ cho học sinh, sinh vien

Việc bồi dưỡng năng lực tiếp nhận thơ tự do là công việc cần thiết để nâng cao chất lượng học văn. Đây là thể thơ có đời sống, sức sống đặc trưng mà lâu nay chúng ta vẫn đồng nhất với việc dạy và học thơ nói chung. Thơ tự do với đặc trưng thể loại, đòi hỏi phải có phương hướng, biện pháp chiếm lĩnh riêng. Chính điều đó đã đặt ra vấn đề phải tìm phương hướng bồi dưỡng năng lực tiếp nhận thơ tự do cho học sinh Trung học phổ thông.

ppt35 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2457 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương hướng bồi dưỡng năng lực tiếp nhận thơ cho học sinh, sinh vien, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptanhkhuong.ppt
Luận văn liên quan