Phương pháp giải phương trình bất phương trình chứa logarit và các bài toán liên quan

1. Phương pháp chung Phương pháp điều kiện cằn và đủ thường tỏ ra khá hiệu quả cho bài toán: 1. Tìm điều kiện tham số đê bất phương trình ỉogarìt có nghiệm duy nhất. 2. Tim điều kiện tham số đê bất phương trình logarit có nghiệm hoặc nghiệm đúng với mọi X € D. 3. Tim điều kiện tham sắ dế hai bất phương trình tương đương. Khi đó ta thực hiện theo các bước: Bước 1: Dặt điều kiện để các biểu thức của bắt phương trình có nghĩa. Bước 2: Tim điều kiện cần cho yêu cằu của bài toán dựa trên việc: - Tính đối xứng của phương trình - Lựa chọn điểm thuận lợi. - Dánh giá

pdf78 trang | Chia sẻ: anhthuong12 | Lượt xem: 558 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Phương pháp giải phương trình bất phương trình chứa logarit và các bài toán liên quan, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfphuong_phap_giai_phuong_trinh_bat_phuong_trinh_chua_logarit_va_cac_bai_toan_lien_quan_3708_2118540.pdf