Phương pháp tiếp cận khoa học

1. Giả thiết khoa học Kế toán tài sản cố định là thống kê, hoạch định về tài sản cố định của công ty, doanh nghiệp 2. Phương pháp nghiên cứu  Phương pháp trả lời phiếu trắc nghiệm:làm một bảng phiếu rồi tiến hành khảo sát điều tra  Phương pháp điều tra phỏng vấn  Phương pháp quan sát thực tế :Là hoạt động tìm hiểu học hỏi quá trình thực hiện công tác kế toán TSCĐ và cách tính khấu hao tài sản CĐHH

pdf8 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2140 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Phương pháp tiếp cận khoa học, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP THỰC PHẨM KHOA Môn: Phương pháp tiếp cận khoa học Giảng viên: Hoàng Văn Huệ Nhóm: KT DANH SÁCH NHÓM Nguyễn Thị Phương An Nguyễn Lê Thúy Anh Đào Thị Bảy ĐàoMai Chi Nguyễn Thị Hồng Nhung Thái Thị Nhung Nguyễn Thị Minh Tâm Nguyễn Thị Huyền Trang Nguyễn Thị Bảo Yến LÍ DO CHỌN ĐỀ TÀI * Phù hợp với ngành học (kế toán) * Hỗ trợ kĩ năng làm bài tiểu luận, kĩ năng làm việc trong tương lai. * Đồng thời bổ sung kiến thức về mảng đang nghiên cứu. * Giúp làm quen một phần công việc trong tương lai. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Làm sáng tỏ và hiểu rõ về tài sản cố định của công ty Thấy được bản chất của đối tượng cần nghiên cứu - Về mặt lý luận : + Nghiên cứu về những quy định, chuẩn mực, những quyết định thông tư hướng dẫn mà nhà nước đã ban hành về kế toán TSCĐHH. + Tìm ra những khó khăn khi áp dụng vào thực tế. + Đưa ra những kiến nghị những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp . - Về mặt thực tế : - Đánh giá tình hình và hiệu quả sử dụng TSCĐ, những ưu điểm, nhược điểm còn tồn tại trong công tác kế toán,quản lý TSCĐHH. - Vận dụng những kiến thức đã học vào thực tiễn tiến hành nghiên cứu tổng hợp, phân tích số liệu tài liệu được công ty cung cấp từ các cơ sở, để đánh giá tình hình kế toán TSCĐHH. - Mạnh dạn đề xuất một số giải pháp với mong muốn đóng góp một phần của mình để giải quyết các vấn đề bất cập trong công tác kế toán TSCĐ HH của công ty ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Các định nghĩa liên quan đến kế toán tài sản cố định của công ty, doanh nghiệp Vấn đề kế toán tài sản cố định của công ty TNHH TM & QC XUÂN DUY. Cụ thể là số liệu liên quan đến tài sản cố định của phòng kế toán công ty TNHH TM & QC XUÂN DUY GIẢ THIẾT KHOA HỌC & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1. Giả thiết khoa học Kế toán tài sản cố định là thống kê, hoạch định về tài sản cố định của công ty, doanh nghiệp 2. Phương pháp nghiên cứu Phương pháp trả lời phiếu trắc nghiệm:làm một bảng phiếu rồi tiến hành khảo sát điều tra Phương pháp điều tra phỏng vấn Phương pháp quan sát thực tế :Là hoạt động tìm hiểu học hỏi quá trình thực hiện công tác kế toán TSCĐ và cách tính khấu hao tài sản CĐHH GIỚI HẠN NGHIÊN CỨU Về không gian : Tại Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Bảo Dương Về thời gian : Đề tài được thực hiện từ ngày 15/09/2012 đến 30/09/2012  Phân tích số liệu trong 2 năm tài chính 2009 và 2010,4 thángđầu năm 2011  Các số liệu cập nhật trên mạng

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfkhoa_hoc_498_4673.pdf
Luận văn liên quan