Quản trị học cổ điển

Lựa chọn và huấn luyện công nhân, phát triển tinh thần hợp tác đồng đội, thay vì khích lệ những nỗ lực cá nhân riêng lẻ của ho Trả lương theo nguyên tắc, khuyến khích theo sản lượng, bảo đảm an toàn lao động bằng dụng cụ thích hợp Phân chia công việc giữa nhà quản trị và công nhân, để mỗi bên làm tốt nhất công việc của họ, chứ không phải chỉ đổ lên đầu công nhân như trước kia

pdf23 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2561 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị học cổ điển, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
GVHD: TS Nguyễn Thanh Hội Thực hiện: Nhĩm 12 1. Nguyễn Thị Thùy Giang 2. Nguyễn Hữu Thạnh 3. Hà Thị Anh Đào 4. Trần Thị Ánh Tiết 5. Nguyễn Thái Tuấn Quản trị học cổ điển Ra quyết định 203/01/07 …3000 năm trước cơng nguyên, nhà nước Ai Cập ra đời Ra quyết định 303/01/07 …Kim tự tháp là dấu tích của trình độ kế hoạch, tổ chức và kiểm sốt một cơng trình phức tạp Ra quyết định 403/01/07 • Sự phát triển của các hoạt động thương mại vào thế ký 16 ở khu vực Địa Trung Hải, cuộc cách mạng cơng nghiệp ở Châu Âu và những phát minh trong cơng nghiệp ở thế kỉ 18 • Lực lượng cơng nhân tham gia vào sản xuất ngày càng đơng địi hỏi phải cĩ một cơ cấu tổ chức quản lý hiệu quả. • Trình độ lực lượng sản xuất cịn thấp Ra quyết định 503/01/07 …Và từ đĩ kỹ thuật và phương pháp quản trị bắt đầu được hình thành và áp dụng rộng rãi hơn trong cuộc sống Ra quyết định 603/01/07 Hoạt động quản trị bắt đầu sơi nổi. Các lý thuyết quản trị cổ điển ra đời Thế kỷ 19 Ra quyết định 703/01/07 Nội dung I. Lý thuyết cổ điển là gì II.Hai lý thuyết cổ điển chính II.b. lý thuyết quản trị hành chánh II.a. lý thuyết quản trị khoa học Ra quyết định 803/01/07 I. Lý thuyết quản trị cổ điển • Là thuật ngữ chỉ những ý kiến về tổ chức và quản trị được đưa ra ở Châu Âu và Hoa Kỳ vào những năm cuối thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20. Ra quyết định 903/01/07 II.a. Lý thuyết quản trị khoa học Frank & Lilian Gilbreth: Loại bỏ những động tác dư thừa, chú tâm vào những động tác thích hợp, giảm mệt mỏi, tăng năng suất Charles babbage (1792 – 1871): Chủ trương chuyên mơn hố, dùng tốn học để tính tốn cách sử dụng nguyên vật liệu tối ưu Henry Gantt: Vạch ra những giai đoạn cơng việc theo kế hoạch, ghi cả thời gian hoạch dịnh và thời gian thực sự Fededric W.Talor: Cha đẻ phương pháp quản trị khoa học Ra quyết định 1003/01/07 II.a. Thuyết quản trị khoa học Thuyết quản trị khoa học của Talor Ra quyết định 1103/01/07 Nhược điểm của cách quản lý cũ Thuê mướn cơng nhân trên cơ sở ai đến trước mướn trước, khơng lưu ý đến khả năng và nghề nghiệp của cơng nhân Hầu hết các cơng việc và trách nhiệm đều được giao cho người cơng nhân Cơng việc làm theo thĩi quen, khơng cĩ tiêu chuẩn và phương pháp. Cơng nhân tự mình định đoạt tốc độ làm việc` Cơng tác huấn luyện nhân viên hầu như khơng cĩ khơng cĩ hệ thống tổ chức học việc Nhà quản trị làm việc bên cạnh người thợ,quên mất chức năng chính là lập kế hoạch và tổ chức cơng việc. Tính chuyên nghiệp của nhà quản trị khơng được thừa nhận Ra quyết định 1203/01/07 4 nguyên tắc và cơng tác quản lý Phương pháp khoa học cho những thành tố cơ bản trong cơng việc của cơng nhân, thay cho phương pháp cũ dựa vào kinh nghiệm Dùng cách mơ tả cơng việc (Job Description) để chọn lựa cơng nhân, thiết lập hệ thống tiêu chuẩn và hệ thống huấn luyện chính thức Xác định chức năng hoạch định của nhà quản trị, thay vì để cơng nhân tự ý lựa chọn phương pháp làm việc riêng của ho Nghiên cứu thời gian và các thao tác hợp lý nhất để thực hiện cơng việc Ra quyết định 1303/01/07 4 nguyên tắc và cơng tác quản lý Phân chia cơng việc giữa nhà quản trị và cơng nhân, để mỗi bên làm tốt nhất cơng việc của họ, chứ khơng phải chỉ đổ lên đầu cơng nhân như trước kia Lựa chọn và huấn luyện cơng nhân, phát triển tinh thần hợp tác đồng đội, thay vì khích lệ những nỗ lực cá nhân riêng lẻ của ho Trả lương theo nguyên tắc, khuyến khích theo sản lượng, bảo đảm an tồn lao động bằng dụng cụ thích hợp Thăng tiến trong cơng việc, chú trọng lập kế hoạch và tổ chức hoạt động Ra quyết định 1403/01/07 Kết luận của Taylor Con người về bản chất là lười biếng Làm việc phải cĩ tính khoa học • Làm việc theo phương pháp dây chuyền sẽ hạn chế được các thao tác thừa,và giảm chi phí huấn luyện • Việc làm theo từng công đoạn nếu công nhân lơ là trong công việc dễ phát hiện hơn là là cả quy trình Ra quyết định 1503/01/07 Đĩng gĩp của quản trị khoa học • Phát triển kĩ năng quản trị • Hình thành lối sản xuất dây chuyền • Nêu lên tầm quan trọng của việc tuyển chọn và huấn luyện nhân viên • Nhấn mạnh giảm giá thành để tăng hiệu quả, dùng phương pháp cĩ hệ thống và hợp lý để giải quyết vấn đề quản trị • Coi quản trị là một đối tượng nghiên cứu khoa học Ra quyết định 1603/01/07 Giới hạn của quản trị khoa học • Chỉ áp dụng tốt trong mơi trường ổn định • Quá đề cao bản chất kinh tế và duy lý của con người mà hạ thấp nhu cầu xã hội và tự thể hiện của con người • Khơng cĩ sự linh hoạt khi áp dụng trong các mơi trường khác nhau, quá chú tâm đến vấn đề kỹ thuật Ra quyết định 1703/01/07 II.b. Quản trị hành chánh Max Weber (1864 – 1920) Henry Fayol (1841 – 1925) Ra quyết định 1803/01/07 Chủ nghĩa quan liêu của Max Weber Phân cơng lao động với thẩm quyền và trách nhiệm được quy định rõ và được hợp pháp hĩa như nhiệm vụ chính thức. Các chức vụ được thiết lập theo hệ thống chỉ huy, mỗi chức vụ nằm dưới một chức vụ khác cao hơn. Nhân sự được tuyển dụng và thăng cấp theo khả năng qua thi cử, huấn luyện và kinh nghiệm. Các hành vi hành chánh và các quyết định phải thành văn bản. Quản trị phải tách rời sở hữu. Các nhà quản trị phải tuân thủ điều lệ và thủ tục. Luật lệ phải cơng bằng và được áp dụng thống nhất cho mọi người. Ra quyết định 1903/01/07 14 nguyên tắc của Fayol  Phải phân cơng lao động.  Phải xác định rõ mối quan hệ giữa quyền hành và trách nhiệm.  Phải duy trì kỷ luật trong Xí nghiệp.  Mỗi cơng nhân chỉ nhận lệnh từ một cấp chỉ huy trực tiếp duy nhất.  Các nhà quản trị phải thống nhất ý kiến khi chỉ huy.  Quyền lợi chung luơn luơn phải được đặt trên quyền lợi riêng.  Quyền lợi kinh tế phải tương xứng với cơng việc. Ra quyết định 2003/01/07 14 nguyên tắc của Fayol Quyền quyết định trong Xí nghiệp phải tập trung về một mối. Xí nghiệp phải được tổ chức theo cấp bậc từ giám đốc xuống đến cơng nhân. Sinh hoạt trong Xí nghiệp phải cĩ trật tự. Sự đối xử trong Xí nghiệp phải cơng bình. Cơng việc của mỗi người trong Xí nghiệp phải ổn định. Tơn trọng sáng kiến của mọi người. Xí nghiệp phải xây dựng cho được tinh thần tập thể. Ra quyết định 2103/01/07 Đĩng gĩp của quản trị hành chánh • trường phái quản trị hành chánh chủ trương nâng cao năng suất lao động trong một tổ chức được sắp đặt hợp lý. • Xây dựng hệ thống những nguyên tắc trong tổ chức quản lý Ra quyết định 2203/01/07 Giới hạn của quản trị hành chánh • các tư tưởng được thiết lập trong một tổ chức ổn định, ít thay đổi. • quan điểm quản trị cứng rắn, ít chú tâm đến con người và xã hội dẫn đến xa rời thực tế Thank you!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfthuyet_trinh_9842.pdf
Luận văn liên quan