Quản trị kinh doanh quốc tế - Quản trị tài chính giữa công ty mẹ và chi nhánh

Nhữngthuậnlợicủamạngđaquốcgia: - Ràngbuộctàichínhgiữacácđơnvịnhanhchóng đượcthựchiện. - Nhữngcôngtynhanhchóngthâmnhậpquỹcủa họ - Côngtymẹbiếtcôngtycon nàotíchlũynhiều tiềnvàcóthểphânbổtiềnhợplý.

pdf18 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1966 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quản trị kinh doanh quốc tế - Quản trị tài chính giữa công ty mẹ và chi nhánh, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ GVHD: NCS Nguyễn Thanh Trung SVTH : Nhóm2_QT.Dem2_CH22 DANH SÁCH NHÓM 1. Trần Nhật Ánh 2. Trần Duy Hiến 3. Nguyễn Thị Bích Liên 4. Ngô Thị Huỳnh Nga 5. Đỗ Ngọc Hiền Phi 6. Nguyễn Anh Thư 7. Nguyễn Anh Tuấn Quản trị tài chinh giữa công ty mẹ và chi nhánh Quản trị dòng ngân lưu toàn cầu Quản trị rủi ro về tỷ giá hối đoái Thẩm định dự án đầu tư quốc tế QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CHI NHÁNH Giải pháp Nhiều Mặt Giải pháp cục bộ Giải Pháp Trung Tâm Lựa Chọn QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU Nội Bộ Kỹ thuật tài trợ Mạng đa quốc gia Quản lý dòng tiền toàn cầu CHU CHUYỂN CỦA DÒNG NGÂN LƯU NỘI BỘ Vay Công ty mẹ Công ty con ở Chile Công ty con ở nước Đức Trả lãi Cổ tức và bản quyền Vay Đầu tư vốn KỸ THUẬT TÀI TRỢ  Chiến lược được sử dụng để chuyển tiền từ một công ty MNC sang một công ty khác  Có 3 cách thông dụng nhất : Kỹ thuật tài trợ Tránh thuế Chuyển giá Khoản vay trước Chuyển lợi nhuận bằng chuyển giá Giá nối dài Chuyển giá Nước A Nước B Nước A Nước B Giá bán 10.000$ XK 12.000$ 12.000$ XK 12.000$ Chi phí 8.000 10.000 8.000 12.000 Lợi nhuận 2.000 2.000 4.000 000 Thuế (A:40%; B:50%) 800 1.000 1.600 0 Lời ròng 1.200 1.000 3.400 0 Xây dựng các khoản nợ bình phong Công ty con ở Đức Công ty con ở Chile Công ty con ở Nhật Bản Công ty con ở Mexico 50.000$ 100.000$ 25.000$ 25.000$50.000$ 50.000$ 100.000$ 125.000$ 25.000$ 50.000$ 150.000$ 50.000$ Chuyển giá thông qua tránh thuế Công ty con Công ty con Quốc gia A Quốc gia B (tránh thuế) Quốc gia A Giá bán 8.000$ XK 12.000$ 12.000$ XK Chi phí 8.000 8.000 12.000 Lợi nhuận Thuế (A:40%; B:0%) Lời ròng 0 4.000 0 XÁC LẬP HỆ THỐNG MẠNG THANH TOÁN TOÀN CẦU Công ty con Tổng số tiền nhận Tổng số tiền trả Chênh lệch ròng Đức 300.000 225.000$ 75.000 Chi lê 125.000 150.000 -25.000 Nhật bản 200.000 275.000 -75.000 Mexico 225.000 200.000 25.000 Các MNC thành lập tài khoản thanh toán bù trừ ở một địa điểm cụ thể cho nhà quản lý ở địa phương này có quyền chuyển tiền khi cần thiết Trên cơ sở thông tin này, tiền được yêu cầu chuyển để tập trung tài khoản thanh toán , trong khi đó những ai có tiền sẽ được trả từ trung tâm thanh toán này . XÁC LẬP HỆ THỐNG MẠNG THANH TOÁN TOÀN CẦU Công ty con ở Đức Trung Tâm Thanh Toán Bù trừ Công ty con ở Nhật Bản Công ty con ở Mexico Công ty con ở Chile 75.000 25.000 25.000 75.000 Những thuận lợi của mạng đa quốc gia: -Ràng buộc tài chính giữa các đơn vị nhanh chóng được thực hiện. -Những công ty con nhanh chóng thâm nhập quỹ của họ -Công ty mẹ biết công ty con nào tích lũy nhiều tiền và có thể phân bổ tiền hợp lý.  Những thuận lợi của mạng đa quốc gia: - Ràng buộc tài chính giữa các đơn vị nhanh chóng được thực hiện. - Những công ty nhanh chóng thâm nhập quỹ của họ - Công ty mẹ biết công ty con nào tích lũy nhiều tiền và có thể phân bổ tiền hợp lý. QUẢN TRỊ RỦI RO TỶ GIÁ HỐI ĐOÁI Tác động của lạm phát Phòng chống rủi ro do tỷ giá thay đổi Các chiến lược bảo hiểm TÁC ĐỘNG CỦA LẠM PHÁT Tích cực Tiêu cực PHÒNG CHỐNG RỦI RO DO TỶ GIÁ THAY ĐỔI RỦI RO CHUYỂN ĐỔI là quá trình trình bày lại bảng kê tài chính nước ngoài theo đồng tiền chính quốc. RỦI RO GIAO DICH là rủi ro mà công ty đương đầu khi thanh toán hóa đơn và nhận các khoản thu liên quan đến sựthay đổi tỷgiá hối đoái RỦI RO KINH TẾ liên quan đến giá sản phẩm, nguồn linh kiện, hoặc đầu tư địa phương để nâng cao vị trí cạnh tranh CÁC CHIẾN LƯỢC BẢO HiỂM ĐỂ GiẢM THIỂU RỦI RO THIẾT LẬP QUYỀN CHỌN MUA NGOẠI TỆ KÝ HĐ MUA BÁN NGOẠI TỆ CÓ KỲ HẠN BH TRONG HoẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH THẦM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfquan_tri_kdqt_tuan_6_nhom_2_5463.pdf
Luận văn liên quan