Quản trị kinh doanh quốc tế Tài chính quốc tế

• Chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ được các công ty mẹ sử dụngrất nhiều để mô tả sự hấp dẫn của một dựán. • Nếumột dự án có IRR =15%, điều này có nghĩa là vốn đầu tư vào dự án này sẽ sinh lãi ở mức15% • Suất chiết khấu làm cho hiện giá dòng tiền ròng đã xácđịnhcủa dựánbằng0chính là suất sinh lời củadựán.

pdf37 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2201 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quản trị kinh doanh quốc tế Tài chính quốc tế, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn SVTH: Nhóm 4 _ QT.Đêm2 _ CH22 GV: NCS. Nguyễn Thanh Trung www.trungtamtinhoc.edu.vn DANH SÁCH NHÓM 4 Nguyễn Thị Bích Chung Phạm Minh Huy Hoàng Nguyễn Thị Ánh Linh Vũ Lê Kim Ngân Nguyễn Thị Đăng Sinh Nguyễn Thanh Tùng Trần Thị Thủy Tiên www.trungtamtinhoc.edu.vn 1 2 3 4 QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CHI NHÁNH QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA CÔNG TY MẸ VÀ CHI NHÁNH www.trungtamtinhoc.edu.vn XÁC ĐỊNH CÁC MỐI QUAN HỆ TÀI CHÍNH GIỮA MNC VÀ CHI NHÁNH Để công ty mẹ thiết lập mối liên hệ liên quan đến kế hoạch tài chính và quyền kiểm tra có 03 giải pháp: Giải pháp nhiều mặt Giải pháp cục bộ Giải pháp trung tâm www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Giải pháp nhiều mặt Giải pháp nhiều mặt là tạo cho MNC như là công ty mẹ và phân quyền quyết định cho các công ty con. - Ưu điểm: Quyết định được lập ngay thời điểm theo điều kiện thị trường, và các công ty con trên thế giới hướng đến linh động hơn, năng động hơn, cạnh tranh hiệu quả hơn. - Nhược điểm: giảm quyền lực tập trung vào văn phòng chính quốc. www.trungtamtinhoc.edu.vn Giải pháp cục bộ là làm cho tất cả các hoạt động kinh doanh nước ngoài như là mở rộng kinh doanh trong nước. - Ưu điểm: phối hợp quản lý toàn bộ hoạt động. - Nhược điểm: có thể cần nhiều tiền mặt để lại cho doanh nghiệp hoặc cản trở những nỗ lực mở rộng bởi vì công ty mẹ lấy hết nguồn lực cần thiết. 2. Giải pháp cục bộ www.trungtamtinhoc.edu.vn Giải pháp trung tâm để giữ kế hoạch tài chính và kiểm soát quyết định trên toàn cầu. Quyết định này chịu ảnh hưởng bởi hai yếu tố: - Một là: bản chất và vị trí của các công ty con. - Hai là: lợi ích có thể đạt được bởi phối hợp đồng thời các đơn vị một cách cẩn thận khi các công ty con của MNC ở nước ngoài đương đầu với vô số thuế, hệ thống tài chính và môi trừơng cạnh tranh. 3. Giải pháp trung tâm www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. QUẢN TRỊ DÒNG NGÂN LƯU TOÀN CẦU www.trungtamtinhoc.edu.vn Quản trị dòng ngân lưu toàn cầu 1. Chu chuyển của dòng ngân lưu nội bộ sử dụng kỹ thuật tài trợ 2. Kỹ thuật tài trợ www.trungtamtinhoc.edu.vn 1. Chu chuyển của dòng ngân lưu nội bộ Khi MNC muốn mở rộng kinh doanh có thể lấy vốn từ:  Vốn lưu động  Vay từ ngân hàng địa phương hoặc từ công ty mẹ  Công ty mẹ tăng cổ phần đầu tư vào công ty con www.trungtamtinhoc.edu.vn Công ty mẹ Công ty con ở Đức Công ty con ở Chile Vay Trả lãi Đầu tư vốn Cổ tức và tiền bản quyền Trả lãi Vay Sơ đồ: Thông dụng về nguồn nội bộ và dòng quỹ www.trungtamtinhoc.edu.vn 2. Kỹ thuật tài trợ Là chiến lược được sử dụng để chuyển tiền trong nội bộ công ty đa quốc gia  Định giá chuyển giao  Tìm nơi trú ẩn về thuế  Xây dựng các khoản nợ bình phong  Xác lập mạng thanh toán nội bộ toàn cầu www.trungtamtinhoc.edu.vn Định giá chuyển giao Chuyển giá (transfer price) là giá mà tại đó hàng hóa và dịch vụ được chuyển giao giữa các công ty con của MNCs. Giá nối dài là giá mà người mua sẽ trả cho người bán trên thị trường theo điều kiện cạnh tranh hoàn hảo. www.trungtamtinhoc.edu.vn Giá nối dài Chuyển giá Quốc gia A Quốc gia B Quốc gia A Quốc gia B Giá bán Chi phí Lợi nhuận Thuế (A:40%, B:50%) 10.000$XK 8.000 2.000 800 12.000$ 10.000 2.000 1.000 12.000$XK 8.000 4.000 1.600 12.000$ 12.000 0 0 LN ròng 1.200 1000 3.400 0 Chuyển lợi nhuận bằng chuyển giá www.trungtamtinhoc.edu.vn Lợi ích của việc chuyển giá 1. Công ty có thể giảm thuế bằng cách chuyển giá từ quốc gia có mức thuế suất cao sang quốc gia có mức thuế suất thấp hơn. 2. Công ty có thể dùng chuyển giá để di chuyển các quỹ ra khỏi một quốc gia mà họ cho rằng đồng nội tệ nước đó có thể mất giá nghiêm trọng nhằm tránh rủi ro hối đoái. 3. Công ty có thể dùng chuyển giá để di chuyển các quỹ từ các chi nhánh về trụ sở chính (hoặc quốc gia khác có mức thuế suất thấp) khi việc chuyển tài chính dưới hình thức chuyển lợi nhuận về chính quốc bị hạn chế hoặc ngăn cản bởi các chính sách của quốc gia sở tại 4. Công ty có thể dùng chuyển giá để giảm thuế nhập khẩu mà họ phải trả khi thuế nhập khẩu được tính theo phần trăm giá trị hàng nhập. www.trungtamtinhoc.edu.vn Các vấn đề của việc chuyển giá Một số chính phủ hạn chế khả năng chuyển giá của các MNC bằng luật. Chuyển giá ảnh hưởng đến các động viên về quản trị và đánh giá hoạt động của các chi nhánh. www.trungtamtinhoc.edu.vn Tìm nơi trú ẩn về thuế Sử dụng kỹ thuật tránh thuế là kinh doanh ở quốc gia có mức thuế thấp. Công ty con guốc gia A Công ty con quốc gia C Công ty con quốc gia B Giá bán Chi phí Lợi nhuận Thuế (A:40%, B:50%, C:0%) 8.000$ XK 8.000 0 0 12.000$ XK 8.000 4.000 0 12.000$ XK 12.000 0 0 LN ròng 0 4.000 0 Chuyển giá thông qua tránh thuế www.trungtamtinhoc.edu.vn Xây dựng các khoản nợ bình phong Vay trước là chiến lược tiền quỹ liên quan đến bên thứ ba quản lý khoản vay (thường là một ngân hàng quốc tế lớn) Chiến lược của quỹ là quan trọng trong chuyển tiền, cũng như là giúp các MNC đương đầu vơi cơ chế chính trị và luật lệ để tồn tại. Tuy nhiên, những chiến lược này luôn luôn bổ sung bởi mạng hoạt động nội bộ quản lý quỹ để đảm bảo các hóa đơn được thanh toán tức thì. www.trungtamtinhoc.edu.vn Xác lập mạng thanh toán nội bộ toàn cầu Khi các công ty con kinh doanh với nhau, họ có thể giữ tiền của công ty khác và công ty khác cũng giữ tiền của họ. Một số lợi ích của mạng đa quốc gia: - Giúp công ty mẹ đảm bảo rằng ràng buộc tài chính giữa các đơn vị nhanh chóng thực hiện. - Những công ty làm chủ những khoản tiền nhanh chóng hơn để thâm nhập quỹ của họ. - Công ty mẹ biết những công ty con nào có tích lũy nhiều tiền và có thể lấy nguồn này nếu cần thiết để cung cấp cho những hoạt động ở địa phương khác. - Chi phí chuyển ngoại hối thấp bởi vì trung tâm thanh toán có thể chuyển số tiền lớn cùng lúc. www.trungtamtinhoc.edu.vn 3. QUẢN TRỊ RỦI RO TÀI CHÍNH www.trungtamtinhoc.edu.vn LẠM PHÁT Chiến lược kinh doanh ở quốc gia có mức lạm phát cao: 1.Nhanh chóng giảm tài sản cố định 2.Chậm thanh toán các khoản thanh toán bằng tiền địa phương 3.Nhấn mạnh việc thu các khoản phải thu 4.Giữ số tiền địa phương trong lúc chuyển số còn lại của quỹ này vào nơi ổn định hơn 5.Tìm nguồn vốn khác 6. Xem xét nâng giá bán www.trungtamtinhoc.edu.vn CÁC RỦI RO DO TGHĐ THAY ĐỔI Rủi ro Chuyển đổi Rủi ro Giao dịch Rủi ro Kinh tế www.trungtamtinhoc.edu.vn  Rủi ro chuyển đổi:  Tác động chuyển đổi: Chuyển đổi là quá trình trình bày lại bảng kê tài chính nước ngoài theo đồng tiền chính quốc.  Ví dụ: PepsiCo chuyển bảng cân đối tài sản và bảng kê thu nhập sang USD. Khoản nhận và trả trên bản cân đối tài sản ghi theo TGHĐ ở thời điểm thực hiện. PHÒNG CHỐNG RỦI RO TGHĐ www.trungtamtinhoc.edu.vn  Rủi ro giao dịch:  Tác động giao dịch: là rủi ro công ty phải đương đầu khi thanh toán hóa đơn & nhận các khoản thu liên quan đến sự thay đổi TGHĐ.  Ví dụ: Công ty Mỹ mua 10,000 áo từ NSX Mexico, giá 90,000$, trả trong 90 ngày, tỷ giá 3 peso/1$.  Thanh toán ngay: Mỹ trả 270,000 peso cho Mexico  Sau 90 ngày, tỷ giá thay đổi: 2.9 peso/$  giá $ của hợp đồng này cao hơn ban đầu (270,000/2.9 = 93,103 $) PHÒNG CHỐNG RỦI RO TGHĐ www.trungtamtinhoc.edu.vn  Rủi ro kinh tế:  Tác động kinh tế: rủi ro hối đoái liên quan đến giá sản phẩm, nguồn linh kiện hoặc đầu tư địa phương để nâng cao vị trí cạnh tranh.  Ví dụ:  Nếu Yen tăng giá so với USD, công ty Mỹ có bán hàng với giá thấp cho nhà CC Nhật Bản?  Nếu tất cả doanh thu bằng Yen, công ty Mỹ sẽ thu USD nhiều hơn bằng cách để giá cũ. Nếu để giá thấp, có khuyến khích người mua? PHÒNG CHỐNG RỦI RO TGHĐ www.trungtamtinhoc.edu.vn CÁC CHIẾN LƯỢC BẢO HIỂM  Bảo hiểm trong hoạt động tài chính Chiến lược kinh doanh tài chính: • Giảm thiểu tác động của sự thay đổi TGHĐ trên lợi nhuận của công ty con ở nước sở tại. • Lạm phát:  Giới hạn tín dụng hàng hóa & cố gắng thu các khoản phải thu nhanh  Chậm thực hiện nghĩa vụ thanh toán nhưng thanh toán hóa đơn ngay khi đồng tiền mạnh lên  Xem xét mua tài sản cố định để kiếm lời www.trungtamtinhoc.edu.vn  Ký hợp đồng mua/ bán ngoại tệ có kỳ hạn Hợp đồng kỳ hạn về ngoại hối (HĐ Forward): là thỏa thuận giữa công ty và ngân hàng để chuyển giao ngoại tệ với 1 tỷ giá xác định vào 1 thời điểm trong tương lai  giảm thiểu rủi ro tương ứng với tác động rủi ro hối đoái CÁC CHIẾN LƯỢC BẢO HIỂM www.trungtamtinhoc.edu.vn Ví dụ (Hợp đồng kỳ hạn): Công ty Mỹ bán trang thiết bị cho công ty Nhật Bản, giá 50 triệu yen, TT sau 90 ngày  TGHĐ giao ngay: 104 yen/$  giá trị HĐ: 408.769,23$  Công ty Mỹ mua HD forward với TGHĐ 106 yen/$, đảm bảo số tiền 471.698,11$ (50.000.000/106) trong 90 ngày để đổi 50 triệu yen  Nếu đồng yen yếu đi trên 106 yen/$  tiết kiệm  Nếu giá giữ 104 yen/$  lỗ 9.701,12$ www.trungtamtinhoc.edu.vn  Thiết lập quyền chọn mua ngoại tệ  Quyền chọn ngoại tệ: quyền được mua và bán một lượng ngoại tệ nhất định ở tỷ giá xác định trước vào thời điểm xác định.  Linh động hơn HD forward: người mua không phải thực hiện quyền chọn. CÁC CHIẾN LƯỢC BẢO HIỂM www.trungtamtinhoc.edu.vn Ví dụ (Quyền chọn mua ngoại tệ): Người bán: 50 triệu yen đổi lấy $, tỷ giá xác định 104 yen/$, TT 90 ngày Công ty trả lệ phí quyền chọn giá trị tiền tệ được bảo hộ  Tỷ giá không đổi: công ty chuyển 50 triệu yen cho người bán quyền chọn và nhận 408.769,23$  Yen tăng giá 102 yen/$: số tiền 490.196,07$  không thực hiện quyền chọn  Yen giảm giá 106 yen/$: số tiền 471,698.11$  thực hiện quyền chọn www.trungtamtinhoc.edu.vn 4. THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ QUỐC TẾ www.trungtamtinhoc.edu.vn HIỆN GIÁ THUẦN NPV của dòng tiền vào và dòng tiền ra của dự án đầu tư: • Tt : CP đầu tư ở năm thứ t • Ct : khoản thu ở năm thứ t • T : Thời gian thực hiện dự án • KA : Chi phí vốn trung bình • kc : Chi phí vốn cổ phần • kd : Chi phí tài trở khoản nợ • tx : Tỷ lệ thuế • D : Nợ • S : Vốn cổ phần www.trungtamtinhoc.edu.vn RA QUYẾT ĐỊNH THEO NPV NPV = PV của dòng vào – chi phí = tăng giá trị ròng của tài sản • Các dự án độc lập: Chọn dự án có NPV> 0 • Các dự án loại trừ nhau: Chọn dự án có NPV > 0 và NPV=max. www.trungtamtinhoc.edu.vn SUẤT SINH LỜI NỘI TẠI IRR • Suất sinh lời nội bộ (IRR) là suất chiết khấu mà tại đó hiện giá dòng tiền ròng đã xác định của dự án bằng không (NPV = 0; r* = IRR) • Công thức tính suất sinh lời nội bộ: hay r* = IRR www.trungtamtinhoc.edu.vn Ý nghĩa của IRR: • Chỉ tiêu suất sinh lời nội bộ được các công ty mẹ sử dụng rất nhiều để mô tả sự hấp dẫn của một dự án. • Nếu một dự án có IRR = 15%, điều này có nghĩa là vốn đầu tư vào dự án này sẽ sinh lãi ở mức 15% • Suất chiết khấu làm cho hiện giá dòng tiền ròng đã xác định của dự án bằng 0 chính là suất sinh lời của dự án. LOGO www.trungtamtinhoc.edu.vn Nhóm 4 _ QT.Đêm 2 _ CH22

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfiv_3_tai_chinh_quoc_te_nhom_4_dem_2_qtkd_1868(1).pdf
Luận văn liên quan