Quy hoạch sử dụng đất theo fao (1993)

Chuẩn bị quy hoạch sử Chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất đai dụng đất đai 8.1-Chuẩn bị bản đồ 8.2-Soạn kế hoạch 8.3-Quy hoạch theo trình tự 8.3-Quy hoạch theo trình tự 8.4-Nhân sự, thời gian và chi phí 8.5-Xây dựng kế hoạch 8.6-Tài liệu liên quan đến công cộng

pdf21 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2380 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Quy hoạch sử dụng đất theo fao (1993), để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO FAO (1993) I.TỔNG QUÁT: • Mục đích tại sao cần có của mỗi bước • Các hoạt động chính trong mỗi bước • Những thông tin được thu thập và nguồn thông tin trong bước đó • Con người và trách nhiệm của các chủ thể trong đó. • Mỗi bước sẽ được tóm lược lại theo dạng kiểm tra bảng. I.1. Các bước thực hiện Bước 1: Thiết lập mục tiêu và các tư liệu có liên quan Bước 2: Tổ chức công việc Bước 3: Phân tích vấn đề Bước 4: Xác định các cơ hội cho sự thay đổi Bước 5: Đánh gia thích nghi đất đai Bước 6: Đánh giá những sự chọn lựa khả năng: phân tích môi trường, kinh tế và xã hội. Bước 7: Lọc ra những chọn lựa tốt nhất. Bước 8: Chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất đai. Bước 9: Thực hiện quy hoạch. Bước 10: Theo dõi và xem xét chỉnh sửa quy hoạch. I.2. Tóm tắt nội dung các bước: Trên cơ sở 10 bước trình bày trên, chúng ta có thể gom lại thành các nhóm theo tính liên hoàn của nó như sau: Nhận diện ra vấn đề: Bước 1 -> Bước 3 Xác định những gì là giải pháp có khả năng chọn lựa hiện tại: Bước 4 -> Bước 6 Quyết định ra những khả năng chọn lựa nào tốt nhất và chuẩn bị cho quy hoạch: Bước 7 -> Bước 8 Đưa quy hoạch vào hành động, xem quy hoạch tiến triển thế nào và rút kinh nghiệm: Bước 9 -> Bước 10. Tất cả 10 bước theo thứ tự trên sẽ được phân tích và hướng dẫn chi tiết trong phần sau về các bước thực hiện quy hoạch. II. NỘI DUNG CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN TRONG QUY TRÌNH CỦA HỆ THỐNG QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT THEO FAO (1993) Bước 1: Thiết lập mục tiêu & tư liệu liên quan 1.1-Khởi đầu. 1.2-Nhiệm vụ. 1.3-Những TT cơ sở về khu vực QH. 1.4-Các tư liệu và kinh phí thực hiện. Bước 2: Tổ chức công việc 2.1-Những công việc quy hoạch cần làm 2.2-Sự cần thiết tổ chức công việc 2.3-Cách thực hiện công việc Bước 3: Phân tích vấn đề 3.1-Tình trạng hiện tại của sử dụng đất đai: 3.2-Đơn vị đất đai và hệ thống sử dụng đất đai. 3.3-Những vấn đề của sử dụng đất đai Hình 01: Mô hình đơn giản nguyên nhân và hiệu quả của tiến trình sử dụng đất Bước 4: Xác định các cơ hội cho sự thay đổi 4.1-Những cơ hội 4.2-Những khả năng chọn lựa cho thay đổi 4.3-Phương thức 4.4-Thảo luận quyết định và công khai các vấn đề khó khăn và khả năng chọn lựa. Bước 5: Đánh giá thích nghi đất đai 5.1-Tổng quát 5.2-Mô tả kiểu sử dụng đất đai 5.3-Chọn lọc chất lượng đất đai và đặc tính đất đai 5.4-Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai và đặc tính đất đai 5.5-Thiết lập các giá trị giới hạn cho các yêu cầu sử dụng đất đai 5.6-Đối chiếu sử dụng đất đai với đất đai 5.7-Đánh giá đất đai chất lượng và số lượng 5.8-Phân hạng khả năng thích nghi đất đai 5.9-Kế hoạch nghiên cứu S Thích nghi Đất đai có thể hổ trợ xác định sử dụng đất đai và những lợi nhuận kèn theo đầu tư S1 Thích nghi cao Đất đai không có giới hạng đáng kể. Bao gồm khoảng 20 - 30% tốt nhất của đất đai thích nghi S1. Đất đai không hoàn hảo nhưng có nhiều triển vọng phát triển S2 Thích nghi trung bình Đất đai có khả năng thích nghi nhưng có một số giới hạn làm giảm năng suất hay vẫn giữ năng suất nhưng làm tăng đầu tư so với thích nghi S1 S3 Thích nghi kém Đất đai có những giới hạng khá trầm trọng, lợi nhuận bị giảm do phải tăng đầu tư để ổn đìng năng suất nên chi phí không có tính khả thi cao. Bảng 2 : Cấu trúc phân hạng thích nghi đất đai theo FAO NN1N2 Không thích nghi Không thích nghi tạm thời Không thích nghi vĩnh viễn Đất có nhiều giới hạn trầm trọng và khi sử dụng thì không mang tính kinh tế.Đất đai có giới hạng nhưng có thể cải tạo được và cho tính kinh tếĐất đai có giới hạn và không thể khắc phục cải tạo được Thí dụ những hạng trong cấp chia thứ 3S2e Đất đai thích nghi trung bình S2 có giới hạn nguy hại do xoái mònS2w Đất đai thích nghi trung bình S2 có giới hạn do thiếu nước hữu dụngN2e Đất đai không thích nghi N có giới hạn nguy hại do xoái mòn Bước 6: Đánh giá những sự chọn lựa khả năng: phân tích môi trường, kinh tế và xã hội 6.1-Tác động môi trường 6.2-Phân tích kinh tế 6.3-Những hạn chế của phân tích kinh tế 6.4-Quy hoạch chiến lược 6.5-Tác động xã hội 6.6-Những mặt chung của quy hoạch sử dụng đất đai với quy hoạch phát triển nông thôn Bước 7 : Chọn lọc ra những khả năng tốt nhất 7.1-Quy hoạch được xem như là một hệ thống hổ trợ quyết định 7.2-Phân chia sử dụng đất đai, khuyến cáo và trợ giúp 7.3-Sự thảo luận chính lần hai 7.4-Tổng hợp ý kiến đề nghị và giải quyết các mâu thuẩn Hình 02 : Thực hiện quyết định Bước 8: Chuẩn bị quy hoạch sử dụng đất đai 8.1-Chuẩn bị bản đồ 8.2-Soạn kế hoạch 8.3-Quy hoạch theo trình tự 8.4-Nhân sự, thời gian và chi phí 8.5-Xây dựng kế hoạch 8.6-Tài liệu liên quan đến công cộng Bước 9: Thực hiện quy hoạch 9.1-Vai trò của đội quy hoạch 9.2-Cơ cấu ban ngành 9.3-Sự tham gia Bước 10: Giám sát và rà soát chỉnh sửa quy hoạch 10.1-Giám sát 10.2-Tổng hợp và rà soát chỉnh sửa Hình 3:Cấu trúc tổ chức ban ngành cho quy hoạch sử dụng đất đai

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfqhsddd_theo_fao_1545.pdf
Luận văn liên quan