Quy trình thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng vietcombank

7.1 Các trường hợp bảo đảm tiền vay Thực hiện theo Nghị Định 178/199/NDD-CP ngày 29/12/1999 về bảo đảm tiền vay của các tổ chức tín dụng và nghị định 85/2002/NDD-CP ngày 25/10/2002 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của NĐ 178 về đảm bảo tiền vay của các TCTD

pptx18 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3966 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Quy trình thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng vietcombank, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Click to edit Master title style Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level 4/22/2013 ‹#› Quy trình thẩm định dự án đầu tư của ngân hàng vietcombank Trường Đại học Ngoại thương Khoa Sau đại học Lớp: Cao học TCNT 19A Giảng viên: TS. Nguyễn Thị Hiền Nhóm thực hiện: Nhóm 1 TT Họ và tên STT trong danh sách lớp 1 Hà Thị Tốt 80 2 Vũ Phương Thảo 75 3 Nguyễn Thu Phương 64 4 Ngô Tú Oanh 59 5 Đào Thị Loan 45 6 Nguyễn Thị Thu Hường 35 7 Trần Thùy Linh 43 1 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Một số khái niệm cơ bản 1 2 Quy trình thẩm định dự án đầu tư tại ngân hàng Vietcombank 1 3 Kết luận 2 1. Khái niệm: Thẩm định DAĐT tại ngân hàng là việc xem xét một cách khách quan, toàn diện các nội dung cơ bản có ảnh hưởng trực tiếp tới tính khả thi và khả năng hoàn trả vốn đầu tư của khách hàng để phục vụ cho việc xem xét, quyết định cho khách hàng vay vốn để đầu tư dự án hay không. 2. Yêu cầu + Người thực hiện: Phòng KH và phòng ĐTDA + Bước thẩm định cho vay thường được thực hiện sau khi nhận đầy đủ hồ sơ tài liệu do khách hàng cung cấp. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp cụ thể, CBTD có thể thực hiện thẩm định cho vay song song với quá trình hoàn tất hồ sơ của KH. + Quá trình thẩm định cho vay DAĐT ít nhất phải khẳng định được các nội dung sau: - Khoản vay có đáp ứng đủ các điều kiện theo qui định cho vay của pháp luật? - Khoản vay có mang tính khả thi và hiệu quả ? - Khách hàng có đủ khả năng trả nợ cả gốc lẫn lãi theo kỳ hạn đề nghị? -Trường hợp xấu nhất xảy ra, rủi ro dự kiến ở mức nào?     3 Các bước trong quy trình thẩm định DAĐT tại ngân hàng Vietcombank 4 1. Thẩm định hồ sơ pháp lý của Khách hàng 1. Tên doanh nghiệp (Chủ đầu tư): - Địa chỉ: - Điện thoại: - Fax: 2. Loại hình doanh nghiệp: - Đơn vị chủ quản - Giấy phép kinh doanh (đề nghị nêu số, thời gian cấp, nơi cấp) - Đối tượng kinh doanh trong giấy phép. 3. Tài khoản giao dịch tại các tổ chức tín dụng: - Tài khoản tiền gửi VNĐ (đề nghị nêu số TK, nơi đặt TK) - Tài khoản tiền gửi ngoại tệ (loại ngoại tệ, số TK, nơi đặt). 4. Giám đốc (Tổng Giám đốc): Việc đánh giá Giám đốc (tổng giám đốc) hết sức quan trọng. - Sinh năm. - Trình độ chuyên môn. - Thời giam đảm nhiệm chức vụ; - Kinh nghiệm sản xuất kinh doanh 5. Kế toán trưởng: - Sinh năm - Trình độ chuyên môn - Thời giam đảm nhiệm chức vụ 6. Tổng số nhân viên hiện nay (trong toàn doanh nghiệp) 7. Các đơn vị trực thuộc 5 2. Thẩm định tình hình tài chính của Khách hàng 6 3. Thẩm định tình hình SXKD của Khách hàng 7 4. Thẩm định kỹ thuật DAĐT mới 8 4. Thẩm định kỹ thuật DAĐT mới 9 1. Nhu cầu thị trường hiện tại: Tổng mức tiêu thụ = Tồn kho ĐK+ Tổng SPSX trong kỳ+Tổng NK-Tổng XK-Tồn kho CK 2. Nhu cầu thị trường năm sau: Nhu cầu tiêu thụ năm sau = Lượng tiêu thụ năm trước x Tốc độ tăng trưởng bình quân 3. Nguồn cung hiện tại * Nguồn cungcấp trong nước: - Công suất, sản lượng các nhà máy hiện có (kể cả các sản phẩm thay thế hoặc sản phẩm tương tự) Khả năng tự cung cấp trong dân (nếu có) * Nguồn nhập khẩu: - Nhập khẩu chính ngạch - Nhập khẩu tiểu ngạch 4. Nguồn cung tương lai * Nguồn cung cấp trong nước: - Các nhà máy hiện đang sản xuất và khả năng sẽ mở rộng công suất Các nhà máy đang và sẽ được đầu tư mới (kể cả các liên doanh, khu công nghiệp, chế xuất...) Dự kiến khả năng tự cung cấp trong dân cư (nếu có) * Nguồn nhập khẩu: ước tính mức nhập khẩu (căn cứ vào tốc độ tăng trưởng bình quân hàng năm) 10 5. Thẩm định kế hoạch SXKD 11 Năm thứ Đơn vị tính 1 2 3 4 5 I. Công suất thiết bị (%)             II. Doanh thu             1. Sản lượng tiêu thụ             2. Đơn giá bình quân             III. Chi phí sản xuất             1. Tổng định phí             2. Tổng biến phí             IV. Các khoản nộp Ngân sách             - Thuế VAT A%             - Thuế lợi tức B%             V. Nguồn trả nợ Ngân hàng             - Từ KHCB             - Từ lợi nhuận ròng             VI. Nợ trung dài hạn phải trả ngân hàng             - Nợ gốc             - Lãi             VII. Thừa/ Thiếu (VI - VII)             12 6. Thẩm định dự án về mặt tài chính 13 14 6. Thẩm định dự án về mặt tài chính 15 7. Thẩm định điều kiện đảm bảo tiền vay 16 KẾT LUẬN 17 Tài liệu tham khảo Cẩm nang tín dụng Ngân hàng Vietcombank Quy trình tín dụng tại Ngân hàng Vietcombank. Các nghị định, thông tư và văn bản liên quan. 18 CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ LẮNG NGHE! 19

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxslide_quy_trinh_tham_dinh_dadt_vcb_nhom_1_6821.pptx
Luận văn liên quan