Seminar về tài nguyên nước

Viện sĩ Xiđorenko khẳng định: ”Nước là khoáng sản quý hơn tất cả các loại khoáng sản”. Nhà Bác học Lê Quý Đôn khẳng định: ”Vạn vật không có nước không thể sống được, mọi việc không có nước không thành được ”

pptx59 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2463 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Seminar về tài nguyên nước, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
4/10/2014 Click to edit Master text styles Second level Third level Fourth level Fifth level ‹#› Click to edit Master title style SEMINAR VỀ TÀI NGUYÊN NƯỚC Nhóm 3 TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN Khoa Khoa học môi trường GVHD: ThS. Mỵ Trần Hương Trà Các vấn đề về môi trường nước hiện nay. 4 Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 Trữ lượng, số lượng. 3 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà TÀI NGUYÊN NƯỚC Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước. 8 Lợi ích- Tác hại. 5 Hiện trạng sử dụng. 6 Cách khai thác, ứng dụng trong đời sống. 7 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. 1.2. Quy mô tài nguyên nước trên thế giới Giới thiệu về tài nguyên nước Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. KHÁI NIỆM Tài nguyên nước Nước Tài nguyên nước của một lãnh thổ Tầm quan trọng của nước. Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 -Tài nguyên nước là toàn bộ lượng nước có trong các thủy vực trên Trái Đất mà con người có thể sử dụng được cho các hoạt động dân sinh và phát triển kinh tế xã hội của mình. - Tài nguyên nước của một lãnh thổ là toàn bộ lượng nước có trong đó mà con người có thể khai thác sử dụng được, xét cả về mặt lượng và chất, cho sinh hoạt, sản xuất, trong hiện tại và tương lai. - Nước là yếu tố chủ yếu của HST, là một trong các nhân tố quyết định chất lượng MT sống của con người. - Nước là tài nguyên tái tạo được ( về lượng, về chất và về năng lượng ), là nhu cầu cơ bản của mọi sự sống trên Trái Đất và cần thiết cho mọi hoạt động KTXH của con người Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà . 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. - Nhà Bác học Lê Quý Đôn khẳng định: ”Vạn vật không có nước không thể sống được, mọi việc không có nước không thành được…” Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 Viện sĩ Xiđorenko khẳng định: ”Nước là khoáng sản quý hơn tất cả các loại khoáng sản”. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà . 1.1. Khái niệm và tầm quan trọng của nước. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có câu nói tuyệt vời trong huấn thị của Người tại Hội nghị Thủy lợi toàn miền Bắc họp tại Bắc Ninh, ngày 14-9-1959 như sau: “ Việt Nam ta có hai tiếng Tổ quốc, ta cũng gọi Tổ quốc là đất nước; có đất và có nước, thì mới thành Tổ quốc. Có đất lại có nước thì dân giàu nước mạnh... ... Nhiệm vụ của chúng ta là làm cho đất với nước điều hoà với nhau để nâng cao đời sống nhân dân, xây dựng chủ nghĩa xã hội". Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 1.2. Quy mô tài nguyên nước trên thế giới: Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Seminar về polime _ Nhóm 10_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: T.S. Phạm Nguyễn Kim Tuyến 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. - Từ xưa con người đã biết đến vai trò quan trọng của nước. Các nhà khoa học cổ đại đã coi nước là thành phần cơ bản của vật chất. Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. - Trong quá trình phát triển xã hội loài người thì các nền văn minh lớn của nhân loại đều xuất hiện và phát triển trên lưu vực của các con sông lớn. Các nền văn hóa bên lưu vực sông Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Giới thiệu về tài nguyên nước. 1 1.3. Lịch sử tài nguyên nước. Hiện nay, vấn đề nước ngọt trở nên bức bách, sự tái sinh nước ngọt không kịp đáp ứng nhu cầu của con người  đe dọa cuộc sống của con người cũng như các sinh vật Sử dụng nước quá mức Một thửa ruộng cằn cỗi Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 2.1. Đặc điểm. 2.2. Phân bố. Đặc điểm- Phân bố: 2 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 2.1. Đặc điểm. Đặc điểm các nguồn nước Nguồn nước mưa Nguồn nước dưới đất Nguồn nước mặt Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Nguồn nước mưa. Nguồn nước mưa được sử dụng rộng rãi ở các vùng khan hiếm nước ngọt. Lượng nước mưa phân bố không đều trên bề mặt Trái đất theo thời gian và không gian Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 2.1. Đặc điểm. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 2.1. Đặc điểm. Nguồn nước mặt. Chất lượng nước mặt thay đổi nhiều từ vùng này sang vùng khác, từ mùa này sang mùa khác Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Nguồn nước dưới đất. Nước dưới đất tồn tại trong các khoảng trống dưới đất, trong các khe nứt, các mao quản, thấm trong các lớp đất đá. Nước dưới đất được coi là một hệ thống phức tạp, thay đổi theo thành phần và hoạt độ của các phân tử có mặt và theo điều kiện nhiệt động học. Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 2.1. Đặc điểm. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Phân bố tại Việt Nam 2.2. Phân bố: Phân bố chung (trên Thế Giới) Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 2.2. Phân bố chung: Phân bố nguồn nước bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu  cơn dao động về nguồn nước ngày càng trở nên khó dự đoán. -Nguồn nước không được phân bố đều.( Trong khi Bán đảo Ả Rập và Băc Phi là 2 khu vực có vấn đề thiếu nước trầm trọng thì tại Đông Á chỉ 20% lượng nước được sử dụng với số dân cư chiếm 1/3 dân cư toàn cầu, Châu Đại Dương vì dư thừa nước gây ngập lụt) Nguồn nước để con người sử dụng có ở nhiều dạng và đến từ nhiều nguồn khác nhau - nước trong hồ ao, sông ngòi, nước từ băng sơn, mạch ngầm, từ mưa và tuyết. Phần trăm nguồn nước tái sinh dùng ở các nơi lại rất khác nhau, tùy theo từng quốc gia. Một số quốc gia may mắn có nguồn nước dồi dào nhưng kể cả các nước này cũng đôi khi gặp hạn hán. Không ít quốc gia khác thiếu nước mà lại bị lụt lội. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Bản đồ phân bố nước trên thế giới (nguồn: FAO-AQUASTAT2008) Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 Đặc điểm -Phân bố (trên thế giới, tại VN). 2 2.2. Phân bố ( tại Việt Nam): Tài nguyên nước tại VN được phân bố ở nhiều nơi khác nhau: + Sông: có 2.360 con sông với chiều dài từ 10km trở lên và 26 phân lưu của các sông lớn. + Nguồn nước nóng: có 264 nguồn (300 C trở lên), phân bố chủ yếu ở Tây Bắc, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. + nguồn nước mặt từ mưa. + Nguồn nước rất lớn do các sông xuyên biên giới đem vào ( sông Hồng, sông Mã, sông Cả, sông Mê Công) với ượng nước ước tính là 520 tỷ m3. + Hồ tự nhiên (Ba Bể; Hồ Tây; Biển Hồ; hồ Lắk,…) và hồ nhân tạo (Hòa Bình; Trị An; Thác Bà; Thác Mơ; Dầu Tiếng; Yaly;…) + 75 hệ thống thủy lợi vừa và lớn trên khắp cả nước. +Ven biển: đầm, phá, bàu, trằm.  + Nước dưới đất. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Mạng lưới sông ngòi tại Việt Nam. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Số lượng- Trữ lượng Số lượng- Trữ lượng: 3 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Số lượng- Trữ lượng Trữ lượng, số lượng. 3 - Theo ước tính, tổng lượng nước trên trái đất vào khoảng 1.386 triệu km3 - Khối lượng nước ở trạng thái tự do phủ lên trên Trái Đất: khoảng 1,4 tỉ km3. Trữ lượng nước ở lớp vỏ giữa của quả đất ( khoảng 200 tỉ km3). Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Số lượng- Trữ lượng -Tài nguyên nước được phân bố chủ yếu ở 4 đại dương, 4 vùng biển và 1 vùng vịnh lớn với trữ lượng khác nhau, tổng trữ lượng khoảng 1.4 tỉ km3 . Nước bao phủ gần như toàn bộ diện tích các đại dương và biển ( triệu km2): Trữ lượng, số lượng. 3 Thái Bình Dương 165,242 Đại Tây Dương 82,362 Ấn Độ Dương 73, 556 Bắc Băng Dương 13, 986 Biển Malaixia 8, 143 Biển Caribbe 2, 756 Biển Địa Trung Hải 2,505 Biển Bering 2, 269 Vịnh Mexico 1, 544 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Trữ lượng, số lượng. 3 Bảng: Trữ lượng nước trên thế giới (theo F. Sargent, 1974) Loại nước Trữ lượng (km3) Biển và đại dương 1.370.322.000 Nước ngầm 60.000.000 Băng và băng hà 26.660.000 Hồ nước ngọt 125.000 Hồ nước mặn 105.000 Khí ẩm trong đất 75.000 Hơi nước trong khí ẩm 14.000 Nước sông 1.000 Tuyết trên lục địa 250 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Các vấn đề về môi trường nước hiện nay: Các vấn đề về môi trường nước hiện nay: 4 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Các vấn đề về môi trường nước hiện nay. 4 Các vấn đề về môi trường nước hiện nay Các vấn đề về MT nước hiện nay liên quan đến tài nguyên nước quy mô toàn cầu có thể phân ra như sau: •+ Nước phân bố không đều trên bề mặt Trái đất. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Các vấn đề về môi trường nước hiện nay. 4 Các vấn đề về môi trường nước hiện nay Các vấn đề về MT nước hiện nay liên quan đến tài nguyên nước quy mô toàn cầu có thể phân ra như sau: + Con người ngày càng khai thác và sử dụng nhiều tài nguyên nước hơn. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Các vấn đề về môi trường nước hiện nay. 4 Các vấn đề về môi trường nước hiện nay Các vấn đề về MT nước hiện nay liên quan đến tài nguyên nước quy mô toàn cầu có thể phân ra như sau: + Các nguồn nước trên Trái đất đang bị ô nhiễm bởi các hoạt động của con người Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Các vấn đề về môi trường nước hiện nay. 4 Các vấn đề về môi trường nước hiện nay Các vấn đề về MT nước hiện nay liên quan đến tài nguyên nước quy mô toàn cầu có thể phân ra như sau: + Các tác nhân gây ô nhiễm nguồn nước rất đa dạng. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 5.1. Lợi ích. 5.2. Tác hại. Lợi ich- Tác hại: 5 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Nước có vai trò to lớn trong các quá trình trên Trái Đất: điều hòa khí hậu, hình thành thời tiết, địa hình; môi trường sống của nhiều sinh vật (là môi trường sống của các loài thủy sinh và tổ sinh thái của nhiều loài). Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Nước cần cho sự sống: sinh hoạt, ăn uống… Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Nước dùng cho sản xuất nông nghiệp: tưới tiêu, nuôi trồng thủy hải sản… Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Nước dùng cho sản xuất công nghiệp: công nghệ chế biến lương thực-thực phẩm, hóa chất, khai khoáng… Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Nước dùng cho giao thông và phát triển du lịch Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Chứa đựng chất thải, xử lí làm sạch môi trường. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: Là nguồn cung cấp năng lượng. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Lợi ích: -Ở Việt Nam nước được sử dụng 60% vào nông ngiệp, 20% vào công ngiệp, 12% vào chăn nuôi, 8% vào sinh hoạt của con người. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Tác hại: Phân bố không đồng đều (không gian,thời gian)  tiềm ẩn nguy cơ gây tai biến (lũ lụt, lũ bùn đá, lũ quét, trượt lở đất, hạn hán,…). - Nước sông có hàm lượng phù sa lớn  vùng cửa sông ven biển dễ bị nhiễm mặn. -Ô nhiểm nước các thủy vực ,đặc biệt sông ngòi chỉ mang tính chất cục bộ. -Một vài bồn nước ngầm bị khai thác quá mức  suy thoái và ô nhiễm. -nước bẩn  gây các loại dịch bệnh và tình trạng suy yếu sức khỏe.Mỗi năm có khoảng 5 triệu người chết vì các căn bệnh do nhiễm nước khuẩn gây ra. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Tác hại: - Trong nông nghiệp: Dùng nước lợ (có độ khoáng cao) trong tưới tiêu  mặn hóa thứ sinh đất,suy thoái tài nguyên đất. Dùng nước ô nhiễm (canh tác nông nghiệp)  năng suất chất lượng nông sản thực phẩm không cao, bị ô nhiễm,ảnh hưởng tới sức khỏe người tiêu dùng. - Các thiên tai (lũ lụt, hạn hán,…)  hệ quả nghiêm trọng: gây nhiều thiệt hại (người, của), trước mắt và lâu dài,trực tiếp và gián tiếp. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Thiên tai ( lụt lội, ngập úng) Lợi ích- Tác hại. 5 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Đất nhiễm phèn, nhiễm mặn Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Lợi ích- Tác hại. 5 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Dịch bệnh, ngộ độc Cá chết hàng loạt 6.1. Trên thế giới. 6.2. Tại Việt Nam. Hiện trạng sử dụng: 6 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Hiện trạng sử dụng. 6 Trên thế giới - Tình trạng hạn hán xảy ra thường xuyên ở các nước bên kia bờ Đại Tây Dương. Các nước ở Địa Trung Hải, các nguồn nước tự nhiên  cạn kiệt do sự bùng nổ của ngành du lịch và nông nghiệp trong khu vực. Châu Á đang đứng trước hiểm họa khan hiếm nguồn nước do  tốc độ đô thị hóa, dân số tăng nhanh và phát triển không bền vững. Nguồn nước ở châu Phi đang ô nhiễm đến mức báo động. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Ô nhiễm nước ở châu Phi Hạn hán ở các nước bên bờ Đại Tây Dương Hiện trạng sử dụng. 6 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Hiện trạng sử dụng. 6 Tại Việt Nam Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới với bờ biển dài hơn 3000km, có nhiều sông, rạch, ao, hồ, đầm, phá và diện tích mặt nước nội thủy rộng lớn. Điều kiện thuận lợi để phát triển ngành kinh tế thủy sản. Nước sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau, trong đó chủ yếu là phát triển nông nghiệp và thuỷ điện. Hiện nay lượng nước dùng tại VN chiếm trên 7% tổng lượng nước mặt. Chất lượng nước tự nhiên nói chung là tốt, bảo đảm cho nhu cầu sử dụng hiện nay, ngoại trừ ở một số đô thị lớn và khu công nghiệp tập trung, nước bị nhiễm bẩn, có nơi nhiễm bẩn nặng như ở Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Hiện nay trong mùa cạn, có nơi, có thời đoạn, ngay đối với sông lớn, không đủ nước cho nhu cầu sử dụng.  Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Xả nước thải ở sông Thị Vải Hiện trạng sử dụng. 6 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Kênh Ba Bò ( Bình Dương) Hiện trạng sử dụng. 6 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Nước thải từ sinh hoạt và chăn nuôi cùng thải xuống dòng sông Hiện trạng sử dụng. 6 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Hiện trạng sử dụng. 6 Đồng bằng sông Cửu Long Đồng bằng sông Hồng Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà 7.1. Cách khai thác. 7.2. Ứng dụng. Cách khai thác, ứng dụng trong đời sống : 7 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Cách khai thác, ứng dụng trong đời sống. 7 Cách khai thác: . +Khoan sau vào lòng đất để sử dụng mạch nước ngầm. +đào giếng +sử dụng máy lọc nước, máy xử lý nước trực tiếp từ các nguồn nước có trong tự nhiên. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Cách khai thác, ứng dụng trong đời sống. 7 Ứng dụng của nước: + sinh hoạt, ăn uống… + tưới tiêu, nuôi trồng thủy hải sản… + giao thông và phát triển du lịch + công nghệ chế biến lương thực-thực phẩm, hóa chất, khai khoáng… Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước .nước. Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước: 8 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước. 8 - Giữ vệ sinh sạch sẽ xung quanh nguồn nước như: giếng nước, hồ nước, đường ống dẫn nước. Sử dụng nguồn nước đúng mục đích, tiết kiệm nước tối đa. - Không được phá ống nước làm cho chất bẩn thấm vào nguồn nước. - Xây dựng nhà tiêu tự hoại, nhà tiêu hai ngăn, để phân không thấm xuống đất và làm ô nhiễm nguồn nước. Nhà tiêu phải làm xa nguồn nước. - Cải tạo, bảo vệ hệ thống thoát nước thải sinh hoạt, công nghiệp và nước mưa; xử lí nước thải sinh hoạt và công nghiệp trước khi thải vào hệ thống thoát nước chung. Tích cực nghiên cứu, khai thác sử dụng nguồn tài nguyên phi truyền thống như năng lượng mặt trời, sức gió... Tuyên truyền, vận động mọi người cùng hành động. Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước. 8 Giữ vệ sinh quanh nguồn nước Sử dụng tiết kiệm nước Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà Xử lí nước thải công nghiệp Nguồn năng lượng Cách bảo vệ, bảo tồn nguồn nước. 8 Seminar về Tài nguyên nước _ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS.Mỵ Trần Hương Trà THE END. CÁM ƠN THẦY( CÔ) CÙNG CÁC BẠN Đà CHÚ Ý LẮNG NGHE! Seminar về Tài nguyên nước_ Nhóm 3_Trường ĐH Sài Gòn_Giảng viên: ThS. Mỵ Trần Hương Trà.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptxseminar_ve_tai_nguyen_nuoc_359.pptx
Luận văn liên quan