Sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long. Minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam- Lô 01- bồn trũng Cửu Long, qua mô tả và phân tích mẫu lõi (11,30m) của giếng khoan HN-3T

Biến đổi sau trầm tích của các lớp cát kết chỉ ở giai đoạn diagenesis sớm, vì vậy rất giàu matrix sét và các khoáng vật tại sinh lấp vào khoảng trống giữa các hạt, mức độ hòa tan các khoáng vật chỉ ở mức độ nhẹ và các khoảng trống giữa các hạt, mức độ hòa tan các khoáng vật chỉ ở mức độ nhẹ và các lỗ rỗng này thường được lấp đầy bởi calcite nên không cải thiện nhiều về tính chất rỗng- thấm của cát kết, cùng với quá trình nén ép yếu và sự xi măng carbonate hóa xảy ra mạnh mẽ là các tác nhân làm giảm độ rỗng- thấm của cát kết.

pdf93 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2210 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sơ lược cấu trúc địa chất và tiềm năng dầu khí bồn trũng Cửu Long. Minh giải tướng, môi trường trầm tích và khả năng chứa của cát kết mỏ Hưng Nam- Lô 01- bồn trũng Cửu Long, qua mô tả và phân tích mẫu lõi (11,30m) của giếng khoan HN-3T, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfflash_4917.pdf
Luận văn liên quan