Sử dụng phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ rác thải chợ nông thôn trong mô hình trồng cải tùa xại tại tỉnh Hậu Giang

Về năng suất, có sự khác biệt ý nghĩa về thống kê giữa các nghiệm thức, năng suất cao nhất( 19 tấn/ha) là nghiệm thức đối chứng của nông dân, thấp nhất là nghiệm thức bón theo khuyến cáo (16,1 tấn/ha). Nghiệm thức bón theo khuyến cáo cộng với 10 tấn HCVS tuy không khác biệt về thống kê so vowus nghiệm thức đối chứng đem lại hiệu quả kinh tế cao nhất (15.989.483 VNĐ/ha). Từ kết quả trên cho thấy việc ủ rác chợ làm phân hữu cơ vi sinh mang lại hiệu quả cao.

pdf42 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2353 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Sử dụng phân hữu cơ vi sinh sản xuất từ rác thải chợ nông thôn trong mô hình trồng cải tùa xại tại tỉnh Hậu Giang, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdflv_ln_nhan_3076.pdf
Luận văn liên quan