Tài liệu Mạch nguồn 5VDC

Kit thuc hanh cho pic 16f877a Tụ hóa phân cực 10uF(>16V) Mỗi board cần: - có 2 dây jump 3 -2 dây jump 4 -2 dây jump 8 2 dây jump 1

pdf6 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2989 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu Mạch nguồn 5VDC, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1..Mạch nguồn 5VDC KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác J14 Jack nguồn DC socket 2mm D1 Diode cầu 3A(4A) R1 Điện trở công suất 6.8 ohm/5W U1Q1 Transistor Tip42 + 7805+ 2 Tản nhiệt C Tụ 1000uF,470uF,104(tụ kẹo) R2 560ohm/0.25W Led màu đỏ 3mm Còn lại là các jump hàng rào 40x1 Male Header Cắt ra 3 chân để hàn vào các jump 3 trên mạch 2..Led đơn + C1 1000UF J7 CON3 1 2 3 5VDC J9 CON3 1 2 3 J12 CON3 1 2 3 5VDC J13 CON3 1 2 3 5VDC U1 7805 1 3 2 VIN VOUTGN D 5VDC J14 CON3 1 2 3 5VDC R1 6.8OHM/3W 5VDC J2 CON3 1 2 3 5VDC R2 560 5VDC 5VDC C3 104 J10 CON3 1 2 3 J11 CON3 1 2 3 D2 LED Q1 TIP42 J6 CON3 1 2 3 + C2 470UF - + D1 3A2 1 3 4 KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác J1 jump hàng rào 40x1 Male Header (đã nói ở phần trên) R2 Điện trở thanh 9 chân 560 ohm Led thanh Hình tựa như mạch jump hàng rào 40x1 Male Header (đã đề cập) 3..Phím đơn KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác SW7 Công tắc gạt DIP Swich 8 Slide type Còn lại đã đề cập 4..Led 7 đoạn led0 gn1 led1 gn2 led2 gn5 led thanh LED DON led3 R2 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 gn6 led4 J1 CON1 1 gn7 led5 J9 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 gn0 led6 gn4 led7 gn3 SW0 S 1 SW2 S 3 SW4 S 5 SW7 LED DON SW6 R2 560 1 2 3 4 5 6 7 8 9 S 7 VCC J1 CON3 1 2 3 SW6 VCC SW0 J9 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 SW3 S 4 S 1 S 7 S 2 S 5 KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác Transistor A1015 Led 7 5..Phim ma tran KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác R2, R3 Trở thanh 6 chân Nút nhấn nhỏ 4 chân 6..MCU 8 U1 led_7 4 5 678910 21 3 a b dpcVccde fg Vcc 1 H1 A H3 R5 560 R2 560G. B H2 8 U2 led_7 4 5 678910 21 3 a b dpcVccde fg Vcc 1 F. E H1 J1 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 A. 8 U3 led_7 4 5 678910 21 3 a b dpcVccde fg Vcc 1 R12 2K2 D H2 8 U4 led_7 4 5 678910 21 3 a b dpcVccde fg Vcc 1 B R7 560 B. C H3 J2 CON4 1 2 3 4 A R3 560 DP. DP H4 G VCC C. Q2 Q2SA1015 E A B R1 560 VCC D. D R11 2K2 A F. VCC E. Q4 Q2SA1015 C B F E G. VCC A. R10 2K2 DP C R8 560 G D DP. R6 560 VCC B. E D G C R4 560 C. D E F DP D. C F Q3 Q2SA1015 A F Q1 Q2SA1015 E. DP G B F R9 2K2 DP J3 CON1 1 G H4 SW16 SW PUSHBUTTON-DPST_1 C4 H2 J1 CON1 1 H1 SW2 SW PUSHBUTTON-DPST_1 C1 J2 CON4 1 2 3 4 C1 H2 SW6 SW PUSHBUTTON-DPST_1 J3 CON4 1 2 3 4 C2 H2 SW13 SW PUSHBUTTON-DPST_1 C3 SW8 SW PUSHBUTTON-DPST_1 H3 C4 SW4 SW PUSHBUTTON-DPST_1 H4 SW15 SW PUSHBUTTON-DPST_1 H1 C4 C R3 4K7 12 3 4 5 SW1 SW PUSHBUTTON-DPST_1 5VDC C2 SW10 SW PUSHBUTTON-DPST_1 SW12 PUSHBUTTON-DPST_1 H3 SW7 SW PUSHBUTTON-DPST_1 H4 SW3 SW PUSHBUTTON-DPST_1 H1 14 SW PUSHBUTTON-DPST_1 C R2 4K7 12 3 4 5 C2 H3 SW5 SW PUSHBUTTON-DPST_1 C1 C3 SW9 PUSHBUTTON-DPST_1 C3 H4 SW11 PUSHBUTTON-DPST_1 KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác R 1k,10k,560,nút nhấn(đã mua) C 33p, thạch anh 20MHz Socket 40 chân + Vi điều khiển 16f877 7..LCD KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác J7 CON6 1 2 3 4 5 6 PGC C5 22P PGD J12 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 J9 CON3 1 2 3 D2 LED R3 10K SW1 SW VCC J11 CON3 1 2 3 VCC U2 PIC40 19 10 11 12 13 14 15 16 17 18 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 1 2 3 4 5 6 7 8 9 20 RD0 RE2 VDD VSS OSC1 OSC2 RC0 RC1 RC2 RC3 RD2 RD3 RC4 RC5 RC6 RC7 RD4 RD5 RD6 RD7 VSS1 VDD1 RB0 RB1 RB2 RB3 RB4 RB5 RB6 RB7 MCLR RA0 RA1 RA2 RA3 RA4 RA5 RE0 RE1 RD1 VCC J13 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 MCLR VCC Y1 20MHz VCCVCC C4 22P VCC R2 560 VCC J16 CON6 1 2 3 4 5 6 J14 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 PGD J8 CON3 1 2 3 J10 CON3 1 2 3 PGC MCLR R1 1k VCC LCD1 LCD HD44780 2 1 3 7 8 9 10 11 12 13 14 4 5 6 15 16 VCC GND ADJ DB0 DB1 DB2 DB3 DB4 DB5 DB6 DB7 RS R/W EL+ L- DAT A7 VCC DAT A5 J1 CON8 1 2 3 4 5 6 7 8 DAT A4 VCC J2 CON3 1 2 3 RS E R1 10K DAT A6DATA7 R16 1K E DATA6 R/W RS DATA5 DATA4 R/W LCD 16x2 Biến trở 10k, 1k Socket 40 chân + Vi điều khiển 16f877 40x1 Female Header hàng rào cái 7..ADC KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác Tụ 102, biến trở 10k, trở 75 ohm, tụ phân cực 0.1uF, tụ 104 Lm 35 đo nhiệt độ 8.. RS232 giao tiếp máy tính R8 10K REF2 R15 560 R1 10K VCC C10 0.1UF VCC D3 LED C9 104 J3 CON1 1 VCC R3 10K R9 75 REF1 J2 CON3 1 2 3 REF2 C3 102 J1 CON4 1 2 3 4 REF3 V C R2 10K REF4 Q3 LM35 1 2 3 VCC OU TGND REF1 VCC C4 102 C2 102 REF3 REF4 C1 102 KH Tên gọi Hình ảnh Chú ý khác IC Max 232 Tụ hóa phân cực 10uF(>16V) Mỗi board cần: - có 2 dây jump 3 -2 dây jump 4 -2 dây jump 8 2 dây jump 1 Các thông tin trên tham khảo để mua linh kiện, các nhóm tập hợp lại và tính số lượng cho phù hợp C88 10U R15 470 VCC J16 HEADER 1 1 VCC CTS VCC J14 HEADER 1 1 RXD RTS U5 MAX232 1 3 4 5 16 15 2 6 12 9 11 10 13 8 14 7 C1+ C1- C2+ C2- VC C GN D V+ V- R1OUT R2OUT T1IN T2IN R1IN R2IN T1OUT T2OUT TXD J1 CON5 1 2 3 4 5 J18 CON3 1 2 3 CTS(C8) R(C2) J17 CON2 1 2 D3 LED T(C3) C49 10U RTS(C7) RTS: PC YEU CAU TRUYEN DATA (PC ROI) C99 10U. CTS: VDK SAN SANG NHAN (VDK ROI) C55 10U VCC

Các file đính kèm theo tài liệu này:

 • pdflinh kien board thuc tap.pdf
 • maxADC.MAX
 • maxLCD.MAX
 • maxLED 7 DOAN.MAX
 • maxLED DON.MAX
 • dsnLED MATRAN.DSN
 • maxMCU.MAX
 • maxNGUON 5V.MAX
 • maxPHIM DON.MAX
 • maxPHIM MATRAN.MAX
 • maxRS232.MAX