Tài liệu thiết kế trong – Nhóm 3 chương trình “Ai là triêụ phú”

Chức năng này thực hiện lấy lại các thông tin của người chơi lúc người chơi mà lúc trước đó đã lưu vào file có phần mở rộng *.altp. Khi hoàn tất việc lấy các thông tin sẽ thực hiện sinh tự động bộ câu hỏi còn lại (trong module thao tác với cơ sở dữ liệu) và đưa ra màn hình cho người chơi có thể tiếp tục trò chơi. Chức năng xem bảng vàng: Chức năng này thực hiện hiển thị frmScore, hiển thị chi tiết bảng tblScore Chức năng xem lý lịch: Chức năng này thực hiện hiển thị frmCV, hiển thị chi tiết lý lịch của người đang chơi.

doc13 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2390 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Tài liệu thiết kế trong – Nhóm 3 chương trình “Ai là triêụ phú”, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
MÔN HỌC “CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM” 2008 TÀI LIỆU THIẾT KẾ TRONG – NHÓM 3 CHƯƠNG TRÌNH “AI LÀ TRIÊỤ PHÚ” Học viên thực hiện: Dương Thị Minh Soan - Tin học 1 - K40 Nguyễn Xuân Trung - Tin học 1 - K40 Giáo viên hướng dẫn: Bùi Việt Hà HÀ NỘI, 2008 TÀI LIỆU THIẾT KẾ TRONG PHẦN MỀM “AI LÀ TRIỆU PHÚ” Thực hiện: Nguyễn Xuân Trung - Nhóm 3 Dương Thị Minh Soan - Nhóm 3 Lược đồ phân rã các Module: Tên chi tiết Tên hệ thống Tên hệ thống con Tên Module Ngày tạo Tác giả Sơ đồ phân rã các Module 6/10/2006 Minh Soan Xuân Trung Phiên bản Ngày sửa Người sửa Mô tả của phiên bản Liên kết giữa các Module: Tên chi tiết Tên hệ thống Tên hệ thống con Tên Module Ngày tạo Tác giả Sơ đồ liên kết giữa các module Phiên bản Ngày sửa Người sửa Mô tả của phiên bản Chi tiết kỹ thuật xử lý các Module: Tên chi tiết Tên hệ thống Tên hệ thống con Tên Module Ngày tạo Tác giả Chi tiết kỹ thuật sử lý các module Module thao tác với cơ sở dữ liệu: Chức năng đăng nhập: Chức năng này sẽ được thực hiện khi người chơi khởi động trò chơi. Chức năng này có nhiệm vụ lưu lại các thông tin về người chơi, bao gồm (Họ tên, Tuổi, Giới tính, Nghề nghiệp, Tình trạng hôn nhân, Số điện thoại). Thực hiện kiểm tra các thông tin đã nhập vào với các bản ghi trong bảng tblInfo. Nếu các thông tin nhập vào chưa có trong cơ sở dữ liệu thì thực hiện lưu những thông tin đó vào cơ sở dữ liệu. Nếu các thông tin đó đã có trong cơ sở dữ liệu thì không thực hiện lưu các thông tin này nữa. Chức năng nhập bộ câu hỏi: Khi người chơi muốn nhập thêm các câu hỏi vào trong cơ sở dữ liệu, người chơi sẽ phải có một tài khoản(Tên đăng nhập, mật khẩu) để đăng nhập (tài khoản này được nhà cung cấp cung cấp). Nếu tài khoản đó có trong tblAdmin, sẽ có một form Nhập câu hỏi để người chơi thực hiện nhập câu hỏi. Chi tiết để nhập câu hỏi bao gồm: Nội dung câu hỏi. Mức (phạm vi từ 1¸ 15). Đáp án A + tỷ lệ chọn đáp án này. Đáp án B+ tỷ lệ chọn đáp án này. Đáp án C+ tỷ lệ chọn đáp án này. Đáp án D+ tỷ lệ chọn đáp án này. Câu trả lời đúng. Nếu tài khoản đó không có trong tblAdmin thì đưa ra thông báo “Tài khoản không tồn tại”. Chức năng sinh bộ câu hỏi tự động: Chức năng này sẽ thực hiện lấy ngẫu nhiên một bộ câu hỏi (dưới 15 câu), tùy thuộc vào yêu cầu, mỗi câu ở một mức khác nhau và bắt đầu từ khó đến dễ (từ mức 15 trở xuống) để đưa ra bộ đệm. Chức năng ghi danh: Khi người chơi kết thúc trò chơi, tính số điểm đã đạt được (userMark). Tính số bản ghi có trong tblScore. Nếu: Số bản ghi trong bảng này <10, thực hiện lưu điểm và tên người chơi. Số bản ghi trong bảng >=10, tính điểm nhỏ nhất (minMark) được lưu trong bảng tblScore. Nếu: Điểm của người chơi (userMark) lớn hơn điểm nhỏ nhất (minMark) thì thực hiện hai thao tác: Xoá bản ghi có điểm số nhỏ nhất. Thêm một bản ghi về người chơi. Ngược lại, không thực hiện gì cả và kết thúc trò chơi. Module chơi: Module này chủ yếu là dựa trên module thao tác với cơ sở dữ liệu để xử lý và xử lý giao diện ngươi dùng. Chức năng chọn câu trả lời: Đưa ra các thao tác để nguời dùng có thể chọn được câu trả lời của mình. Bao gồm: Thao tác với bàn phím: có thể chọn câu trả lời bằng cách nhấn một trong các phím A, B, C hoặc D. Thao tác với chuột: click chuột trái để chọn câu trả lời. Chức năng kiểm tra câu trả lời: Chức năng này nhằm xác định sau mỗi câu hỏi người chơi có tiếp tục được chơi nữa hay không. So sánh câu trả lời của người chơi với đáp án lấy trong cơ sở dữ liệu. Nếu: Trả lời đúng: Cho hiển thị một số tính năng để người chơi đã trả lời đúng. Trả lời sai: Thông báo cho người chơi biết đã trả lời sai và đưa ra một số thông tin để kết thúc trò chơi. Chức năng trợ giúp: Chức năng này để hiển thị các form trợ giúp cho người chơi. Nếu người chơi chọn: Trợ giúp 50/50: thực hiện ẩn 2 đáp án. Chọn 2 đáp án này bằng cách lấy ngẫu nhiên 2 trong 3 đáp án sai bằng hàm random(). Trợ giúp gọi điện cho người thân. Sẽ đưa ra một đáp án. Đáp án này cũng được lấy theo hàm ngẫu nhiên, với tỷ lệ đáp án đưa ra đúng phụ thuộc vào mức đang chơi. Từ câu 1¸5: Tỷ lệ đúng = 100%. Từ câu 6¸10: Tỷ lệ đúng=80% Từ câu 11¸15: Tỷ lệ đúng là 60%. Trợ giúp hỏi ý kiến khán giả: Hiển thị frmStatistics hiển thị biểu đồ tỷ lệ chọn các đáp án. Biểu đồ này dựa trên dữ liệu của câu hỏi. (trong tblQuestion có 4 trường lưu tỷ lệ lựa chọn các đáp án đó trên thực tế). Chức năng điều khiển: Trò chơi mới: Trò chơi mới được đưa ra bằng cách sau: xác định ngườ chơi. Sinh tự động bộ dữ liệu 15 câu hỏi vào bộ đệm và bắt đầu thực hiện chơi từ câu số 1. Lưu trò chơi: Chức năng này sẽ lấy các thông tin ở thời điểm hiện tại của người chơi. Thực hiện lưu các thông tin đó vào 1 file (tên file do người chơi điền), có phần đuôi mở rộng là *.altp. File này sẽ lưu các thông tin về: Các thông tin về người chơi. Số câu hỏi đã trả lời được. Trợ giúp 50/50. Trợ giúp gọi điện cho người thân. Trợ giúp hỏi ý kiến khán giả. Mỗi thông tin trên sẽ được lưu vào một dòng. Lưu ý, các sự trợ giúp ta chỉ lưu dưới dạng 0 hoặc 1. 0 với đã dùng sự trợ giúp đó, 1 ứng với chưa sử dụng sự trợ giúp đó. Tải trò chơi: Chức năng này thực hiện lấy lại các thông tin của người chơi lúc người chơi mà lúc trước đó đã lưu vào file có phần mở rộng *.altp. Khi hoàn tất việc lấy các thông tin sẽ thực hiện sinh tự động bộ câu hỏi còn lại (trong module thao tác với cơ sở dữ liệu) và đưa ra màn hình cho người chơi có thể tiếp tục trò chơi. Chức năng xem bảng vàng: Chức năng này thực hiện hiển thị frmScore, hiển thị chi tiết bảng tblScore Chức năng xem lý lịch: Chức năng này thực hiện hiển thị frmCV, hiển thị chi tiết lý lịch của người đang chơi. Phiên bản Ngày sửa Người sửa Mô tả của phiên bản Tài liệu thiết kế màn hình: Tên chi tiết Tên hệ thống Tên hệ thống con Tên Module Ngày tạo Tác giả Thiết kế màn hình Sơ đồ chuyển đổi giữa các màn hình: Form đăng nhập Form nhập nhập câu hỏi Form trợ giúp hỏi ý kiến khán giả Form chính Form nhập lý lịch người chơi Form xem lý lịch Form xem bảng vàng Prototype: Chi tiết: Text họ tên Đăng nhập Màn hình đăng nhập: Text mật khẩu Chấp nhận Thoát Mật khẩu Họ tên Điều khiển Thao tác Chức năng Button Chấp nhận Click Tìm kiếm tài khoản đã nhập trong cớ sở dữ liệu. Button Thoát Click Thoát khỏi màn hình đăng nhập. Nhập câu hỏi Màn hình nhập câu hỏi: Câu hỏi : Mức câu hỏi: B A C D Thoát Lưu Nhập mới Điều khiển Thao tác Chức năng Button Lưu Click Kiểm tra và lưu những thông tin vừa nhập vào cơ sở dữ liệu (bảng tblQuestion). Button Nhập mới Click Xoá những thông tin vừa nhập (bởi hàm void init()). Button Thoát Click Thoát khỏi màn hình nhập câu hỏi. Tuổi Màn hình nhập lý lịch của người chơi: Nhập lý lịch người chơi Họ tên Giới tính Tuổi Nghề nghiệp Số điện thoại Bắt đầu chơi Thoát Điều khiển Thao tác Chức năng Button Bắt đầu chơi Click Lưu các thông tin người chơi, sau đó mở màn hình chính để người chơi bắt đầu chơi. Button thoát Click Thoát khỏi màn hình nhập lý lịch. Picture Click Tải hình của người chơi từ ổ đĩa. Màn hình chơi chính: AI LÀ TRIỆU PHÚ Menu bar Họ tên Giới tính Tuổi 50/50 Gọi điện cho người thân Hỏi ý kiến khán giả Câu hỏi x: Tiếp Đáp án A Đáp án C Dừngg Điều khiển Thao tác Chức năng Button trợ giúp 50/50 Click Thuật toán sẽ tự động lấy 2 đáp án sai, thực hiện cho ẩn 2 button đáp án sai đó. Button trợ giúp gọi điện cho người thân Click Button trợ giúp hỏi ý kiến khán giả Click Button đáp án A Click Button đáp án B Click Button đáp án C Click Button đáp án D Click Button Tiếp Click Button Dừng Click Picture ảnh cá người chơi Click Màn hình xem lý lịch của người chơi: Điều khiển Thao tác Chức năng Màn hình xem bảng vàng: Điều khiển Thao tác Chức năng Phiên bản Ngày sửa Người sửa Mô tả của phiên bản Tài liệu thiết kế form: Tên chi tiết Tên hệ thống Tên hệ thống con Tên Module Ngày tạo Tác giả Phiên bản Ngày sửa Người sửa Mô tả của phiên bản Tài liệu thiết kế file: Tài liệu thiết kế cơ sở dữ liệu:

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docTài liệu thiết kế trong – nhóm 3 chương trình ai là triêụ phú.doc
Luận văn liên quan