Tải trọng tác dụng lên sàn QC = 3,1 T/m2

Kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể: dầm phụ luôn đỡ bản sàn. Bản sàn thép làm việc như một hệ giằng liên kết vào cánh chịu nén của dầm nên không cần kiểm tra điều kiện ổn định tổng thể.

doc26 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3464 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tải trọng tác dụng lên sàn QC = 3,1 T/m2, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docthep.doc
  • xlsthep pa1.xls
  • dwgThep.dwg
Luận văn liên quan