Thị trường trái phiếu Việt Nam

Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các trái phiếu mới phát hành. Trên thị trường này vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu mua các trái phiếu mới phát hành Thị trường thứ cấp: Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các trái phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Là thị trường chuyển nhượng quyền nhượng quyền sở hữu trái phiếu. Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các trái phiếu đã phát hành

pdf19 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2705 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thị trường trái phiếu Việt Nam, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Company LOGO THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU VIỆT NAM GVHD: TS. Thân Thị Thu Thủy Thực hiện: Nhóm 8 – TCDN ngày 1 – K20 Nội dung 1. Tổng quan về trái phiếu và thị trường trái phiếu 2. Thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam 3. Những giải pháp phát triển thị trường trái phiếu Việt Nam Khái niệm trái phiếu Trái phiếu là một loại chứng khoán quy định nghĩa vụ của người phát hành trái phiếu (người vay tiền) phải có nghĩa vụ trả lãi trái phiếu và hoàn trả vốn gốc của trái phiếu cho chủ sở hữu của trái phiếu (trái chủ) khi đáo hạn. Đặc trưng của trái phiếu Mệnh giá: là giá trị ghi trên trái phiếu Lãi suất định kỳ (coupon): Lãi suất trái phiếu thường được ghi trên trái phiếu hoặc người phát hành công bố Thời hạn: là khoảng thời gian từ ngày phát hành đến ngày người phát hành hoàn trả vốn lần cuối. Kỳ trả lãi: Là khoảng thời gian người phát hành trả lãi cho người nắm giữ trái phiếu Giá phát hành: Là giá bán ra của trái phiếu vào thời điểm phát hành Đặc điểm trái phiếu Trái phiếu là chứng khoán nợ hay một loại giấy nợ, thể hiện các quyền lợi của chủ nợ hay trái chủ đối với tổ chức phát hành. Chủ thể phát hành trái phiếu không chỉ có Công ty, mà còn có Chính phủ Trung ương và Chính phủ địa phương. Thu nhập của trái phiếu là tiền lãi, trái chủ được hưởng lãi cố định và không phụ thuộc vào kết quả sản xuất kinh doanh của công ty. Đặc điểm trái phiếu Tiền lãi trả cho trái chủ được tính vào chi phí tài chính của tổ chức phát hành, do đó được khấu trự khi tính thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp Người nắm giữ trái phiếu là chủ nợ, có quyền đòi các khoản thanh toán theo cam kết về giá trị và thời hạn nhưng không có quyền tham gia vào các vấn đề của bên phát hành Trái phiếu là chứng khoán nợ, vì vậy khi công ty bị giải thể hoặc phá sản thì trái chủ được ưu tiên trả nợ trước cổ đông Các yếu tố ảnh hưởng đến giá trái phiếu Biến động lãi suất thị trường: Cấu trúc kỳ hạn của lãi suất: Quyền mua lại, bán lại trái phiếu trước hạn: Khả năng chuyển đổi thành cổ phiếu: Cung cầu thị trường Lạm phát Các yếu tố ảnh hưởng đến lãi suất trái phiếu Cung cầu vốn trên thị trường tín dụng Mức rủi ro của mỗi nhà phát hành và của từng đợt phát hành. Thời gian đáo hạn của trái phiếu Phân loại trái phiếu Phân loại theo hình thức trái phiếu: Trái phiếu vô danh Trái phiếu ghi danh Phân loại theo lợi tức của trái phiếu Trái phiếu có lãi suất cố định Trái phiếu có lãi suất biến đổi (lãi suất thả nổi) Trái phiếu có lãi suất bằng không Phân loại trái phiếu Phân loại theo đối tượng phát hành trái phiếu Trái phiếu chính phủ Trái phiếu công trình Trái phiếu công ty Trái phiếu có đảm bảo Trái phiếu không bảo đảm Trái phiếu có thể mua lại Trái phiếu có thể bán lại Trái phiếu có thể chuyển đổi THỊ TRƯỜNG TRÁI PHIẾU Thị trường trái phiếu (TTTP) là nơi giao dịch mua bán các loại trái phiếu đã phát hành, các loại trái phiếu này do Chính phủ hoặc Chính quyền địa phương và các công ty phát hành. TTTP đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế, đối với các doanh nghiệp cũng như các nhà đầu tư. Đặc điểm của thị trường trái phiếu TTTP là nơi mua bán, trao đổi và giao dịch các công cụ nợ trung và dài hạn. Tại thị trường này nguồn vốn huy động có chi phí rẻ hơn thị trường cổ phiếu. Trái phiếu có độ an toàn khá cao. Thị trường trái phiếu thường có quy mô rất lớn gấp nhiều lần thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu thường xuyên giao dịch với khối lượng và giá trị lớn. Đặc điểm quan trọng khi các thành viên tham gia thị trường chủ yếu là các trung gian tài chính Phương thức giao dịch chủ yếu là thỏa thuận, cách thức và thời gian giao dịch rất linh hoạt Phân loại thị trường trái phiếu Thị trường sơ cấp: là thị trường mua bán các trái phiếu mới phát hành. Trên thị trường này vốn từ nhà đầu tư sẽ được chuyển sang nhà phát hành thông qua việc nhà đầu mua các trái phiếu mới phát hành Thị trường thứ cấp: Thị trường thứ cấp là nơi giao dịch các trái phiếu đã được phát hành trên thị trường sơ cấp. Là thị trường chuyển nhượng quyền nhượng quyền sở hữu trái phiếu. Thị trường thứ cấp đảm bảo tính thanh khoản cho các trái phiếu đã phát hành Cycle Diagram Text Text Text Text Text Add Your Text Cycle Name Progress Diagram Phase 1 Phase 2 Phase 3 Block Diagram TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Table TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Title A Title B Title C Title D Title E Title F 3-D Pie Chart TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT TEXT Marketing Diagram Title TEXT TEXTTEXT TEXT

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfclock_6774.pdf
Luận văn liên quan