Thiết kế chung cư An Dương Vương - Lào Cai

MỤC LỤC PHẦN I: KIẾN TRÚC 1.1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TRÌNH 10 1.2. KỸ THUẬT HẠ TẦNG ĐÔ THỊ 10 1.3. GIẢI PHÁP KIẾN TRÚC 10 1.3.1. MẶT BẰNG VÀ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 10 1.3.2. HÌNH KHỐI 11 1.3.3. MẶT ĐỨNG 11 1.3.4. HỆ THỐNG GIAO THÔNG 11 1.4. GIẢI PHÁP KỸ THUẬT 11 1.4.1. HỆ THỐNG ĐIỆN 11 1.4.2. HỆ THỐNG NƯỚC 11 1.4.3. THÔNG GIÓ CHIẾU SÁNG 12 1.4.4. PHÒNG CHÁY THOÁT HIỂM 12 1.4.5. CHỐNG SÉT 12 1.4.6. HỆ THỐNG THOÁT RÁC 12 PHẦN 2: KẾT CẤU CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ THIẾT KẾ KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 17 1.1. LỰA CHỌN VẬT LIỆU 17 1.2. HÌNH DẠNG CÔNG TRÌNH 17 1.2.1. THEO PHƯƠNG NGANG 17 1.2.2. THEO PHƯƠNG ĐỨNG 18 1.3. CẤU TẠO CÁC BỘ PHẬN LIÊN KẾT 18 1.4. TÍNH TOÁN KẾT CẤU NHÀ CAO TẦNG 18 1.4.1. SƠ ĐỒ TÍNH 18 1.4.2. TẢI TRỌNG 18 1.4.3. TÍNH TOÁN HỆ KẾT CẤU 19 CHƯƠNG 2. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP KẾT CẤU 20 2.1. HỆ KẾT CẤU SÀN 20 2.1.1. HỆ SÀN SƯỜN 20 2.1.2. HỆ SÀN Ô CỜ 20 2.1.3. SÀN KHÔNG DẦM (KHÔNG CÓ MŨ CỘT) 20 2.1.4. SÀN KHÔNG DẦM ỨNG LỰC TRƯỚC 21 2.1.5. KẾT LUẬN 21 2.2. HỆ KẾT CẤU CHỊU LỰC CHÍNH 22 2.3. VẬT LIỆU 22 2.4. SƠ BỘ BỐ TRÍ CỘT VÁCH VÀ KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 23 2.4.1. CHỌN CHIỀU DÀY SÀN 23 2.4.2. CHỌN TIẾT DIỆN DẦM 24 2.4.3. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN CỘT 24 2.4.4. CHỌN SƠ BỘ TIẾT DIỆN VÁCH THANG MÁY, SÀN CẦU THANG 30 CHƯƠNG 3. TÍNH TOÁN SÀN TẦNG ĐIỂN HÌNH 31 3.1. TĨNH TẢI 31 3.1.1. SÀN VĂN PHÒNG - CĂN HỘ - HÀNH LANG - BAN CÔNG 32 3.1.2. SÀN PHÒNG HỌP, SIÊU THỊ 32 3.1.3. SÀN VỆ SINH 32 3.1.4. SÀN MÁI SÂN THƯỢNG 33 3.2. HOẠT TẢI 35 3.3. TỔNG TẢI TÁC DỤNG LÊN CÁC Ô BẢN 36 3.3.1. ĐỐI VỚI BẢN KÊ 36 3.3.2. ĐỐI VỚI BẢN DẦM 36 3.3.3. SƠ ĐỒ TÍNH 36 3.4. CÁC BƯỚC TÍNH TOÁN CHO TỪNG Ô BẢN SÀN 37 3.4.1. SÀN BẢN KÊ BỐN CẠNH 37 3.4.2. SÀN BẢN DẦM 37 3.5. TÍNH CỐT THÉP 40 3.6. KIỂM TRA ĐỘ VÕNG SÀN 46 3.6.1. TÍNH ĐỘ VÕNG f1 DO TOÀN BỘ TẢI TRỌNG TÁC DỤNG NGẮN HẠN 49 3.6.2. TÍNH ĐỘ VÕNG f2 DO TẢI TRỌNG DÀI HẠN TÁC DỤNG NGẮN HẠN 51 3.6.3. TÍNH ĐỘ VÕNG f3 DO TẢI TRỌNG DÀI HẠN TÁC DỤNG DÀI HẠN 51 3.7. KIỂM TRA KHẢ NĂNG CHỐNG XUYÊN THỦNG CỦA SÀN 52 CHƯƠNG 4. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CẦU THANG 54 4.1. KIẾN TRÚC 54 4.2. THIẾT KẾ CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 54 4.2.1. PHƯƠNG ÁN CHỊU LỰC 54 4.2.2. TẢI TRỌNG 55 4.2.2.1. TẢI TRỌNG TRÊN BẢN THANG (q1) 55 4.2.2.2. TẢI TRỌNG TRÊN BẢN CHIẾU NGHỈ (q2) 56 4.2.3. TÍNH TOÁN BẢN THANG 56 4.2.3.1. SƠ ĐỒ TÍNH 56 4.2.3.2. TÍNH TOÁN THÉP CẦU THANG TẦNG ĐIỂN HÌNH 58 4.2.3.3. TÍNH TOÁN DẦM THANG (DẦM CHIẾU NGHỈ) 60 CHƯƠNG 5. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO KẾT CẤU HỒ NƯỚC MÁI 64 5.1. KIẾN TRÚC 64 5.2. LỰA CHỌN TIẾT DIỆN CÁC CẤU KIỆN 64 5.2.1. KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 64 5.2.2. VẬT LIỆU SỬ DỤNG 65 5.2.3. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO TỪNG CẤU KIỆN 65 5.2.3.1. KÍCH THƯỚC TIẾT DIỆN 65 5.2.3.2. TÍNH TOÁN BẢN THÀNH 68 5.2.3.3. TÍNH TOÁN SÀN ĐÁY BỂ NƯỚC 71 5.2.3.4. TÍNH TOÁN DẦM NẮP VÀ DẦM ĐÁY HỒ NƯỚC 74 5.2.3.5. TÍNH TOÁN CỘT HỒ NƯỚC 83 5.2.3.6. KIỂM TRA NỨT BẢN THÀNH VÀ BẢN ĐÁY 83 CHƯƠNG 6. ĐẶC TRƯNG ĐỘNG HỌC CÔNG TRÌNH 87 6.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT 87 6.2. TÍNH TOÁN CÁC DẠNG DAO ĐỘNG 88 6.3. KHỐI LƯỢNG VÀ TÂM KHỐI LƯỢNG TỪNG TẦNG 90 6.4. CHU KỲ DAO ĐỘNG RIÊNG VÀ TỶ SỐ KHỐI LƯỢNG THAM GIA 91 6.5. XÁC ĐỊNH TẢI TRỌNG GIÓ TÁC DỤNG LÊN CÔNG TRÌNH 92 6.5.1. THÀNH PHẦN TĨNH CỦA TẢI TRỌNG GIÓ 92 6.5.2. THÀNH PHẦN ĐỘNG CỦA TẢI TRỌNG GIÓ 95 CHƯƠNG 7. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ CỐT THÉP KHUNG TRỤC 6 105 7.1. MÔ HÌNH CÔNG TRÌNH 105 7.2. CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI 106 7.3. CẤU TRÚC TỔ HỢP 106 7.4. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP DẦM KHUNG TRỤC 6 108 7.4.1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT (CỐT ĐƠN) 109 7.4.2. TÍNH TOÁN DẦM CỤ THỂ B30 112 7.4.3. BẢNG TÍNH THÉP DẦM B30, B12 119 7.5. TÍNH TOÁN VÀ BỐ TRÍ THÉP CỘT KHUNG TRỤC 6 133 7.5.1. LÝ THUYẾT TÍNH TOÁN CỘT 133 7.5.1.1. VẬT LIỆU 133 7.5.1.2. TÍNH TOÁN 133 7.5.2. TÍNH TOÁN CỘT CỤ THỂ 137 7.5.3. BẢNG TÍNH THÉP CỘT KHUNG TRỤC 6 140 7.6. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH: (TÍNH TOÁN THEO TRẠNG THÁI GIỚI HẠN 2) 209 7.6.1. KIỂM TRA ĐỘ CỨNG 209 7.6.2. KIỂM TRA CHỐNG LẬT 211 CHƯƠNG 8. TÍNH TOÁN MÓNG CHO KHUNG TRỤC 6 212 8.1. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH 212 8.2. ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 212 8.2.1. ĐỊA TẦNG 212 8.2.2. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT 213 8.2.3. LỰA CHỌN MẶT CẮT ĐỊA CHẤT ĐỂ TÍNH MÓNG 214 8.2.4. ĐÁNH GIÁ ĐIỀU KIỆN ĐỊA CHẤT THUỶ VĂN 214 8.3. LỰA CHỌN GIẢI PHÁP NỀN MÓNG 214 8.4. CƠ SỞ TÍNH TOÁN 214 8.4.1. CÁC GIẢ THIẾT TÍNH TOÁN 214 8.4.2. CÁC LOẠI TẢI TRỌNG DÙNG TÍNH TOÁN 215 8.5. PHƯƠNG ÁN 1: CỌC BTCT ĐÚC SẴN 215 8.5.1. TẢI TRỌNG 215 8.5.1.1. TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN 215 8.5.1.2. TẢI TRỌNG TIÊU CHUẨN 217 8.5.2. SƠ BỘ CHIỀU SÂU ĐÁY ĐÀI VÀ CÁC KÍCH THƯỚC 219 8.5.3. CẤU TẠO CỌC 220 8.5.3.1. VẬT LIỆU 220 8.5.3.2. KÍCH THƯỚC CỌC 220 8.5.4. SỨC CHỊU TẢI CỌC 221 8.5.4.1. THEO VẬT LIỆU LÀM CỌC 221 8.5.4.2. THEO CHỈ TIÊU CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN 222 8.5.5. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 228 8.5.6. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 231 8.5.6.1. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M2 231 8.5.6.2. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M8 233 8.5.6.3. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M7 234 8.5.7. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN (TÍNH TOÁN THEO TTGH II) 235 8.5.7.1. KIỂM TRA MÓNG M2 (bxh = 2500x3000) 237 8.5.7.2. KIỂM TRA MÓNG M8 (bxh = 2500x4000) 239 8.5.7.3. KIỂM TRA MÓNG M7 (bxh = 3000x4000) 240 8.5.8. KIỂM TRA LÚN MÓNG CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH II) 242 8.5.8.1. KIỂM TRA LÚN MÓNG M2 242 8.5.8.2. KIỂM TRA LÚN MÓNG M7 244 8.5.8.3. KIỂM TRA LÚN MÓNG M8 245 8.5.8.4. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG 247 8.5.9. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH I) 248 8.5.9.1. VẬT LIỆU 248 8.5.9.2. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 248 8.5.9.3. TÍNH TOÁN THÉP CHO ĐÀI MÓNG 251 8.5.10. KIỂM TRA CỌC TRONG QUÁ TRÌNH VẬN CHUYỂN VÀ CẨU LẮP 254 8.6. PHƯƠNG ÁN 2: CỌC KHOAN NHỒI 256 8.6.1. CẤU TẠO CỌC 256 8.6.1.1. VẬT LIỆU 256 8.6.1.2. KÍCH THƯỚC CỌC 256 8.6.2. TÍNH TOÁN SỨC CHỊU TẢI CỦA CỌC 257 8.6.2.1. THEO CƯỜNG ĐỘ VẬT LIỆU 257 8.6.2.2. THEO CHỈ TIÊU CƯỜNG ĐỘ ĐẤT NỀN 257 8.6.3. XÁC ĐỊNH SỐ LƯỢNG CỌC 263 8.6.4. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC 266 8.6.4.1. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M2 266 8.6.4.2. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M8 268 8.6.4.3. KIỂM TRA LỰC TÁC DỤNG LÊN CỌC CỦA MÓNG M7 269 8.6.5. KIỂM TRA ỔN ĐỊNH ĐẤT NỀN (TÍNH TOÁN THEO TTGH II) 271 8.6.5.1. KIỂM TRA MÓNG M2 (bxh = 2800x2800) 272 8.6.5.2. KIỂM TRA MÓNG M8 (bxh = 3000x4000) 273 8.6.5.3. KIỂM TRA MÓNG M7 (bxh = 2800x4600) 274 8.6.6. KIỂM TRA LÚN MÓNG CỌC KHOAN NHỒI (TÍNH TOÁN THEO TTGH II) 276 8.6.6.1. KIỂM TRA LÚN MÓNG M2 276 8.6.6.2. KIỂM TRA LÚN MÓNG M7 278 8.6.6.3. KIỂM TRA LÚN MÓNG M8 280 8.6.6.4. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN LÚN LỆCH GIỮA CÁC MÓNG 281 8.6.7. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO ĐÀI CỌC (TÍNH TOÁN THEO TTGH I) 282 8.6.7.1. VẬT LIỆU 282 8.6.7.2. KIỂM TRA ĐIỀU KIỆN CHỌC THỦNG 282 8.6.7.3. TÍNH TOÁN THÉP CHO ĐÀI MÓNG 284 8.6.8. SO SÁNH VÀ LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 288 8.6.8.1. TỔNG HỢP VẬT LIỆU 288 8.6.8.2. ĐIỀU KIỆN KỸ THUẬT 288 8.6.8.3. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 288 8.6.8.4. ĐIỀU KIỆN KINH TẾ 288 8.6.8.5. CÁC ĐIỀU KIỆN KHÁC 289 8.6.8.6. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN MÓNG 289 PHẦN 3: THI CÔNG CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ CÔNG TRÌNH 291 1.1. VỊ TRÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH 291 1.2. ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 291 1.3. ĐẶC ĐIỂM CẤU TẠO CÔNG TRÌNH 291 1.3.1. KIẾN TRÚC 291 1.3.2. KẾT CẤU 291 1.3.3. NỀN MÓNG 291 1.4. ĐIỀU KIỆN THI CÔNG 292 1.4.1. TÌNH HÌNH CUNG ỨNG VẬT TƯ 292 1.4.2. MÁY MÓC VÀ CÁC THIẾT BỊ THI CÔNG 292 1.4.3. NGUỒN NHÂN CÔNG XÂY DỰNG 292 1.4.4. NGUỒN NƯỚC THI CÔNG 293 1.4.5. NGUỒN ĐIỆN THI CÔNG 293 1.4.6. GIAO THÔNG TỚI CÔNG TRÌNH 293 1.4.7. THIẾT BỊ AN TOÀN LAO ĐỘNG 293 1.5. NHẬN XÉT 293 CHƯƠNG 2. THI CÔNG ÉP CỌC 294 2.1. KHÁI NIỆM VÀ ĐẶC ĐIỂM 294 2.2. CHỌN PHƯƠNG ÁN ÉP CỌC 294 2.3. TÍNH SỐ LƯỢNG CỌC 294 2.4. CHỌN MÁY ÉP CỌC 296 2.5. CHỌN CẨU PHỤC VỤ MÁY ÉP 297 2.6. TRÌNH TỰ THI CÔNG CỌC ÉP 299 2.6.1. CÁC BƯỚC THI CÔNG CỌC ÉP 299 2.6.2. MỘT SỐ LƯU Ý TRONG QUÁ TRÌNH THI CÔNG ÉP CỌC 300 2.7. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG ÉP CỌC 305 CHƯƠNG 3. THI CÔNG ÉP CỪ THÉP VÀ ĐÀO ĐẤT 306 3.1. THI CÔNG TƯỜNG VÂY 306 3.1.1. LỰA CHỌN PHƯƠNG ÁN 306 3.1.2. TÍNH TOÁN TƯỜNG CỪ THÉP LARSEN 306 3.1.3. CHỌN MÁY THI CÔNG CỪ 310 3.1.4. THI CÔNG ĐÓNG CỪ THÉP 310 3.2. ĐÀO VÀ THI CÔNG ĐẤT 312 CHƯƠNG 4. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG VÀ ĐÀI MÓNG ĐIỂN HÌNH 316 4.1. ĐỔ BÊ TÔNG LÓT MÓNG 316 4.2. ĐỔ BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG 317 4.2.1. BIỆN PHÁP THI CÔNG BÊ TÔNG ĐÀI MÓNG 317 4.2.2. CÔNG TÁC CỐT THÉP ĐÀI MÓNG 317 4.2.3. CÔNG TÁC CỐP PHA ĐÀI MÓNG 318 4.2.4. CHỌN MÁY THI CÔNG 321 CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ BIỆN PHÁP THI CÔNG CỘT, DẦM, SÀN 326 5.1. NHIỆM VỤ 326 5.2. PHÂN TÍCH CÁC PHƯƠNG ÁN THI CÔNG CHO CÔNG TRÌNH 326 5.2.1. SO SÁNH PHƯƠNG ÁN 326 5.2.2. CHỌN PHƯƠNG ÁN 326 5.3. TÍNH TOÁN KHỐI LƯỢNG BÊ TÔNG CHO TẦNG ĐIỂN HÌNH 327 5.4. CHỌN MÁY THI CÔNG 329 5.4.1. CHỌN CẦN TRỤC THÁP 329 5.4.2. CHỌN MÁY VẬN THĂNG 332 5.4.3. CHỌN MÁY BƠM BÊ TÔNG 332 5.4.4. CHỌN XE TRỘN – VẬN CHUYỂN BÊ TÔNG VÀ MÁY ĐẦM 334 5.5. CÔNG TÁC CỐP PHA 334 5.5.1. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA SÀN 334 5.5.2. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA DẦM (400x600) 338 5.5.3. TÍNH TOÁN VÀ CẤU TẠO CỐP PHA CỘT 344 5.6. THI CÔNG DẦM, SÀN, CỘT 348 5.6.1. THI CÔNG DẦM SÀN 348 5.6.2. THI CÔNG CỘT 350 5.6.3. SỬA CHỮA NHỮNG KHUYẾT TẬT DO THI CÔNG BÊ TÔNG 351 CHƯƠNG 6. AN TOÀN LAO ĐỘNG 353 6.1. TỔNG QUAN 353 6.2. AN TOÀN LAO ĐỘNG KHI THI CÔNG CỌC ÉP 353 6.3. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG THI CÔNG HỐ MÓNG, TẦNG HẦM 353 6.4. ĐÀO ĐẤT BẰNG MÁY ĐÀO GẦU NGHỊCH 353 6.5. ĐÀO ĐẤT THỦ CÔNG 354 6.6. AN TOÀN LAO ĐỘNG TRONG CÔNG TÁC BÊ TÔNG 354 6.7. CÔNG TÁC XÂY VÀ HOÀN THIỆN 356 6.8. AN TOÀN KHI VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI MÁY 358 TÀI LIỆU THAM KHẢO 360

docx367 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3228 | Lượt tải: 5download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế chung cư An Dương Vương - Lào Cai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
1,79(m3/h). DEAWOO CXZ46RI V (m3) Beà roäng thuøng b(m) Beà roäng xe B(m) Khoaûng caùch d(m) 7 2,200 2,495 6 Soá löôïng xe beân chôû ñaát: tñ : Thôøi gian ñoå ñaát ra khoûi xe: tñ = 2 phuùt. tq: Thôøi gian quay xe: tq = 2phuùt. tck: Thôøi gian ñoå ñaát ñaày leân xe. phuùt, choïn 6 phuùt. Thôøi gian ñi vaø veà cuûa xe: phuùt. Thôøi gian cuûa 1 chuyeán xe: phuùt. => Soá xe caàn thieát: Choïn 6 xe vaän chuyeån ñaát (phuïc vuï cho 1 maùy ñaøo), dung tích thuøng xe 7m3. Toå chöùc maët baèng thi coâng ñaát: Treân maët baèng maùy di chuyeån giaät luøi veà phía sau theo hình chöõ chi. Taïi moãi vò trí maùy ñöùng ñaøo ñeán cao trình - 3m, ñaày gaàu thì ñoå sang xe vaän chuyeån. Chu kyø laøm vieäc cuûa maùy ñaøo vaø maùy vaän chuyeån ñaõ tính toaùn hôïp lyù ñeå traùnh thôøi gian chôø laõng phí. THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG ÑOÅ BEÂ TOÂNG LOÙT MOÙNG VAØ ÑAØI MOÙNG ÑIEÅN HÌNH ÑOÅ BEÂ TOÂNG LOÙT MOÙNG Sau khi ñaøo ñaát vaø xaùc ñònh vò trí hoá moùng xong ta tieán haønh ñaäp ñaàu coïc ñeå laáy coát theùp neo vaøo ñaøi moùng vaø tieán haønh ñoå beâ toâng loùt moùng. Beâ toâng loùt moùng ñaù 10x20 daøy 100 maùc 150. Khoái löôïng beâ toâng loùt moùng: Moùng Soá löôïng moùng Kích thöôùc moùng(m) Theå tích (m3) Daøi Roäng Cao M1 4 3 2,5 0,1 3 M2 4 3 2,5 0,1 3 M3 8 3 2,5 0,1 6 M4 4 4 2,5 0,1 4 M5 2 4 2,5 0,1 2 M6 2 4 3 0,1 2,4 M7 4 4 3 0,1 4,8 M8 2 4 2,5 0,1 2 M9 4 4 2,5 0,1 4 M10 1 12 5,5 0,1 6,6 Toång theå tích beâ toâng loùt 37,8 Tieán haønh ñoå beâ toâng loùt thuû coâng taïi coâng tröôøng, söû duïng maùy troän: Maõ hieäu: JZC – 200 Dung tích: 200 lít. Naêng suaát troän: 8m3/h. Thôøi gian thi coâng beâ toâng loùt: 37,8/8 = 4,25h. ÑOÅ BEÂ TOÂNG ÑAØI MOÙNG BIEÄN PHAÙP THI COÂNG BEÂ TOÂNG ÑAØI MOÙNG Vôùi giaûi phaùp keát caáu boá trí saøn taàng haàm, daàm moùng vaø ñaøi coïc coù cao trình baèng nhau, do ñoù ta coù bieän phaùp thi coâng nhö sau: Phaân ñôït: Ñôït 1: tieán haønh ñoå beâ toâng ñaøi coïc tôùi cao trình -1,85m caùch meùp döôùi saøn taàng haàm 5cm. Sau ñoù tieán haønh ñaàm neùn phaàn neàn töï nhieân döôùi coát ñaùy ñaøi, sau khi ñaàm xong tieáp tuïc ñoå ñaát ñeán cao trình döôùi ñaùy daàm moùng - 2,15m vaø ñoå beâ toâng loùt. Ñôït 2: ñoå beâ toâng daàm moùng ñeán cao trình maïch ngöøng -1,85m. Ñôït 3: ñoå ñaát vaø ñaàm neùn ñeán cao trình maïch ngöøng, sau ñoù tieán haønh ñoå beâ toâng cho phaàn coøn laïi cuûa daàm moùng vaø ñaøi moùng chung vôùi saøn taàng haàm. Phaân ñoaïn: chia thaønh 3 phaân ñoaïn. Chi tieát xem baûn veõ TC02/4. -1.50m -1.85m -3.00m COÂNG TAÙC COÁT THEÙP ÑAØI MOÙNG Gia coâng saün taïi xöôûng. Caåu ñaët xuoáng ñaùy moùng naèm treân ñænh coïc. Lieân keát theùp chôø coïc vôùi theùp ñaøi moùng baèng lieân keát haøn hoaëc buoäc. Ñaët khung theùp coå moùng, lieân keát vôùi theùp ñaøi. Caêng, chænh söûa coáp pha, coát theùp, ñaët cuïc keâ lôùp baûo veä ñuùng vò trí, ñuùng cao trình thieát keá, lieân keát coá ñònh neo giaèng nhôø nhöõng thanh caêng, thanh choáng, daây chaèng… Ngoaøi ra, cao trình ñoå beâ toâng coù theå kieåm soaùt baèng caùch boá trí caùc con keâ truøng nhau theo phöông ñöùng. Phaûi tuaân thuû lôùp theùp naèm treân vaø lôùp theùp naèm döôùi trong 1 væ theùp moùng. COÂNG TAÙC COÁP PHA ÑAØI MOÙNG Coâng taùc chuaån bò: Sau khi laép döïng xong coát theùp ñaøi, coå moùng ta tieán haønh ñònh vò laép döïng coáp pha ñaøi moùng. Coáp pha vaùn thaønh duøng coáp pha tieâu chuaån baèng nhöïa, söôøn ngang vaø söôøn ñöùng duøng theùp hoäp 50x50x2mm (theùp CT3) lieân keát vôùi nhau baèng khoùa cuûa boä saûn phaåm Fuvi. Thanh choáng xieân Hoøa Phaùt K-102 coù chieàu daøi oáng ngoaøi 1,5m, chieàu daøi oáng trong 2m, chòu löïc neùn toái ña 2000 kG. Tính toaùn coáp pha vaø thanh choáng: Taûi troïng ngang cuûa vöõa beâ toâng khi ñoå vaø ñaàm (duøng ñaàm duøi ñeå ñaàm): P = g.H + Pñ Trong ñoù: Pñ : taûi troïng ñoäng do ñoå beâ toâng vaøo vaùn khuoân. Laáy Pñ = 400(kG/m2) (ñoå beâ toâng baèng maùy bôm). g: dung troïng cuûa 1 m3 beâ toâng. Laáy g = 2500(kG/m3). H: chieàu cao lôùp beâ toâng sinh ra aùp löïc ngang. Khi ñaàm duøi laáy H = 0,75(m). => Taûi troïng ngang cuûa vöõa beâ toâng khi ñoå vaø ñaàm: P = 2500x0,75 + 400 = 2275(kG/m2). Tính coáp pha moùng ñieån hình M2: Kích thöôùc ñaøi: 3000x2500x1500, nhöng do ñôït 3 ta ñoå beâ toâng chung vôùi saøn taàng haàm neân chæ laøm coáp pha tôùi cao trình ñaùy saøn taàng haàm -1,8m. Caáu taïo: Caïnh 3m duøng 24 taám 300x1000x50; 14 thanh söôøn ñöùng 1,2m; 6 thanh söôøn ngang 3,3m; 28 thanh choáng xieân Hoøa Phaùt K-102 vaø 14 thanh ngang 1,3m ñeà choáng chaân. Caïnh 2,5m duøng 8 taám 300x1000x50 vaø 4 taám 300x500x50; 12 caây söôøn ñöùng 1,2m; 6 caây söôøn ngang 2,8m; 24 thanh choáng xieân Hoøa Phaùt K-102 vaø 12 thanh ngang 1,3m choáng chaân. Soá lieäu tieát dieän theùp hoäp 50x50x2: [s] = 2100 kG/cm2; E = 2.106 kG/cm2; J = 50x503/12 – 46x463/12 = 14,77 cm4; W = 5,908 cm3. Tính söôøn ñöùng: 50x50x2mm Theo caùch boá trí thì tính caùc söôøn ñöùng nhö tính daàm lieân tuïc coù nhòp 0,5m chòu taûi phaân boá ñeàu goái leân caùc söôøn ngang. Taûi troïng söôøn ñöùng phaûi chòu: qtc = 2275x0,5 = 1137,5(kG/m) = 11,38(kG/m). qtt = 1,3x1137,5 = 1478,75(kG/m) = 14,79(kG/cm) (n = 1,3: heä soá vöôït taûi – tra baûng 10.3 trang 148 saùch “Kyõ thuaät thi coâng “ cuûa Ts Ñoã Ñình Ñöùc; PGs Leâ Kieàu). . Theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: Mmax/W = 3697,5/5,9 = 625,8 (kG/cm2)< [s] = 2100(kG/cm2). Kieåm tra ñoä voõng: Þ Vaäy tieát dieän ñaõ choïn ñaûm baûo veà cöôøng ñoä vaø bieán daïng. Tính söôøn ngang: (50x50x2mm) do caáu taïo thanh choáng xieân lieân keát vôùi söôøn ngang taïi vò trí lieân keát vôùi thanh söôøn ñöùng neân thanh söôøn ngang khoâng chòu uoán maø ñoùng vai troø ñònh vò coáp pha. Tính toaùn thanh choáng xieân: thanh choáng chòu löïc neùn doïc truïc, laáy gaàn ñuùng vaø thieân veà an toaøn ta laáy löïc neùn lôùn nhaát taùc duïng leân thanh choáng baèng löïc taäp trung cuûa söôøn ñöùng taùc duïng leân söôøn ngang truyeàn vaøo thanh choáng: Theå tích beâ toâng ñaøi moùng ñôït 1 toång hôïp thaønh baûng sau: Moùng Soá löôïng moùng Kích thöôùc moùng(m) Theå tích (m3) Daøi Roäng Cao M1 4 3 2,5 1,15 34,5 M2 4 3 2,5 1,15 34,5 M3 8 3 2,5 1,15 69 M4 4 4 2,5 1,15 46 M5 2 4 2,5 1,15 23 M6 2 4 3 1,15 27,6 M7 4 4 3 1,15 55,2 M8 2 4 2,5 1,15 23 M9 4 4 2,5 1,15 46 M10 1 12 5,5 1,15 75,9 Toång theå tích beâ toâng ñaøi moùng ñôït 1 434,7 CHOÏN MAÙY THI COÂNG Choïn maùy bôm beâ toâng: choïn maùy bôm caàn Putzmeister - 32Z 12L BÔM CAÀN Putzmeister - 32Z 12L THOÂNG SOÁ CHUNG Troïng löôïng 24605 kG Soá ñoát caàn 4 Ñöôøng kính oáng bôm 125 mm Chieàu daøi ñoaïn oáng meàm 3 m KÍCH THÖÔÙC VAÄN CHUYEÅN Daøi 10560 mm Roäng 2500 mm Cao 3910 mm THOÂNG SOÁ BÔM Maõ hieäu 12L Coâng suaát (phía caàn/phía pít toâng) 109/65 m3/giờ AÙp suaát (phía caàn/phía pít toâng) 70/112 Bar THOÂNG SOÁ LAØM VIEÄC Chieàu cao bôm lôùn nhaát 31.85 m Taàm xa bôm lôùn nhaát 27.99 m Ñoä saâu bôm lôùn nhaát 19.76 m Choïn xe troän vaø xe vaän chuyeån beâ toâng: choïn xe Cifa – SL8 Xe troän vaø vaän chuyeån beâ toâng Cifa - SL 8 THOÂNG SOÁ CHUNG Troïng löôïng 3650 kG Chieàu daøi 6660 mm Chieàu roäng 2357 mm Chieàu cao 2650 mm THUØNG CHÖÙA Dung tích hình hoïc 14 m3 Dung tích chöùa beâ toâng 8 m3 Ñöôøng kính 2300 mm Toác ñoä quay thuøng 14 Voøng/phuùt Löu löôïng bôm 400 Lít/phuùt AÙp suaát bôm 3.5 Bar ÑIEÀU KHIEÅN THUØNG CHÖÙA Kieåu ñieàu khieån PTO Coâng suaát yeâu caàu 63 kW Choïn maùy ñaàm beâ toâng: ÑAÀM DUØI CHAÏY ÑIEÄN Model ZN50 Model ZN 50 Daây ñaàm (mm) 51 Taàn soá rung (Hz) 200 Bieân ñoä rung (mm) 1.15 Hieäu suaát (m3/h) 20 Chieàu daøi daây (m) 4-6 Troïng löôïng (kG) 17-23 Ñoäng cô ñieän 1 pha Coâng suaát (Kw) 1.1 Ñieän aùp (V) 220 Toác ñoä quay (voøng/phuùt) 2850 Kích thöôùc (d x r x c) (mm) 325x250x283 Troïng löôïng (kG) 14.5 Ñoäng cô ñieän 3 pha Coâng suaát (kw) 1.1 Ñieän aùp (V) 380 Toác ñoä quay (voøng/phuùt) 2850 Kích thöôùc (d x r x c) (mm) 320x250x275 Troïng löôïng (kG) 14 THIEÁT KEÁ BIEÄN PHAÙP THI COÂNG COÄT, DAÀM SAØN NHIEÄM VUÏ Thieát keá bieän phaùp thi coâng coät, daàm vaø saøn taàng ñieån hình. PHAÂN TÍCH CAÙC PHÖÔNG AÙN THI COÂNG CHO COÂNG TRÌNH SO SAÙNH PHÖÔNG AÙN Thi coâng beâ toâng thuû coâng coù öu ñieåm laø cô ñoäng, coù theå ñeán vò trí xa nhaát treân maët baèng; khoâng caàn maùy moùc phöùc taïp, coàng keành; chi phí cho moät ngaøy coâng laø khaù reû; khoâng ñoøi hoûi trình ñoä kyõ thuaät cao. Tuy nhieân, ñoå beâ toâng baèng thuû coâng thì coù nhöôïc ñieåm laø chaát löôïng saûn phaåm khoâng cao, chæ troän ñöôïc maùc beâ toâng döôùi 250, soá coâng nhaân taïi coâng tröôøng laø raát lôùn, thôøi gian thi coâng keùo daøi neân nhieàu luùc khoâng ñaûm baûo tieán ñoä, möùc ñoä an toaøn lao ñoäng thaáp, nhaát laø ñoái vôùi coâng trình thi coâng phöùc taïp. Phöông phaùp naøy chæ neân aùp duïng ñoái vôùi coâng trình nhoû nhö nhaø phoá, thaáp taàng, coâng trình nhoû trong ñoâ thò maët baèng chaät heïp vaø nhöõng coâng trình ôû vuøng saâu khi maø vaän chuyeån trang thieát bò maùy moùc thi coâng raát khoù khaên. Thi coâng beâ toâng cô giôùi coù öu ñieåm raát lôùn laø thôøi gian thi coâng nhanh, giaûm toái ña soá löôïng coâng nhaân taïi coâng tröôøng neân möùc ñoä an toaøn lao ñoäng cao hôn, ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng maùc cao. Tuy nhieân, phöông phaùp thi coâng naøy cuõng coù moät vaøi nhöôïc ñieåm nhö phaûi coù maùy moùc trang thieát bò coàng keành, yeâu caàu ñoäi nguõ coâng nhaân vaø caùn boä kyõ thuaät laønh ngheà, maët baèng coâng trình phaûi ñuû roäng ñeå maùy moùc coù theå ra vaøo deã daøng. Thi coâng beâ toâng côi giôùi phuø hôïp nhöõng coâng trình lôùn, nhö nhaø cao taàng. CHOÏN PHÖÔNG AÙN Coâng trình ñang xeùt coù quy moâ 12 taàng (keå caû taàng baùn haàm) vaø 1 taàng maùi. Dieän tích maët baèng 44,8mx27,2m, ñoøi hoûi khoái löôïng beâ toâng coâng taùc khaù lôùn, vaän chuyeån, caåu laép caùc caáu kieän laø khoù khaên vôùi phöông phaùp thi coâng thuû coâng, do ñoù choïn phöông aùn thi coâng baèng cô giôùi keát hôïp vôùi thuû coâng ñeå taän duïng nhöõng öu ñieåm cuûa 2 phöông phaùp naùy. Trình töï thi coâng caùc haïng muïc: Ñoái vôùi coät, vaùch: ñaët coát theùp -> laép döïng coáp pha -> ñoå beâ toâng. Ñoái vôùi heä daàm saøn: laép döïng daøn giaùo -> laép döïng coáp pha -> ñaët coát theùp -> ñoå beâ toâng. TÍNH TOAÙN KHOÁI LÖÔÏNG BEÂ TOÂNG CHO TAÀNG ÑIEÅN HÌNH Caáu kieän Kích thöôùc caáu kieän (m) Theå tích (m3) Daøi(l) Roäng(b) Cao(h) Daàm 300x600 88,8 0,3 0,6 16,0 Daàm 300x600 137,5 0,3 0,6 24,8 Daàm 400x600 86,6 0,4 0,6 20,8 Daàm 400x600 75,8 0,4 0,6 18,2 Saøn taàng 3 44,8 27,2 0,15 156,7 Caáu kieän Kích thöôùc caáu kieän (m) Theå tích (m3) SHt(l) Roäng(b) Cao(h) C40X70 34,5 0,4 0,7 9,7 C50X70 34,5 0,5 0,7 12,1 C50X80 20,7 0,5 0,8 8,3 Caáu kieän Kích thöôùc caáu kieän (m) Theå tích (m3) SHt(l) Caïnh ngaén (b) Caïnh daøi (h) Vaùch L 27,6 0,3 2,7 22,4 Thang maùy 3,45 0,3 27,72 28,7 Toång coäng 317,5 SÔ ÑOÀ PHAÂN ÑÔÏT ÑOÅ BEÂ TOÂNG Ñôït Teân coâng vieäc 1 Thi coâng ñoå beâ toâng ñaøi moùng 2 Thi coâng ñaø kieàng 3 Thi coâng saøn taàng haàm vaø phaàn coøn laïi cuûa ñaø kieàng vaø ñaøi moùng 4 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng treät 5 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng treät 6 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 2 7 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 2 8 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 3 9 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 3 10 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 4 11 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 4 12 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 5 13 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 5 14 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 6 15 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 6 16 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 7 17 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 7 18 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 8 19 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 8 20 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 9 21 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 9 22 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 10 23 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 10 24 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng 11 25 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng 11 26 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng saân thöôïng 27 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng saân thöôïng 28 Thi coâng coät, vaùch, loõi cöùng taàng maùi 29 Thi coâng daàm, saøn vaø caàu thang taàng maùi 30 Thi coâng hoà nöôùc maùi CHOÏN MAÙY THI COÂNG Vì khoái löôïng beâ toâng khaù lôùn do ñoù khoù coù theå taäp keát moät khoái löôïng lôùn vaät tö taïi coâng tröôøng, maët khaùc ñeå ñaûm baûo chaát löôïng beâ toâng vaø tieát kieäm thôøi gian thi coâng ta duøng beâ toâng thöông phaåm ñeå thi coâng thaân nhaø. CHOÏN CAÀN TRUÏC THAÙP Coâng trình coù ñoä cao toái ña 48.1m tính töø maët ñaát töï nhieân neân caàn phaûi söû duïng caàn truïc thaùp phuïc vuï cho coâng taùc: caåu trang thieát bò leân cao, ñoå beâ toâng töø taàng 3 trôû leân do xe bôm beâ toâng haïn cheá veä ñoä cao caàn vôùi. Ñoä cao naâng caàn thieát: [H] ≥ H = hct + hat + hck +h1 Trong ñoù: hct = 48,1m: chieàu cao coâng trình. hat = 1m: chieàu cao an toaøn. hck = 2,5m: chieàu cao caáu kieän (choïn tröôøng hôïp khi söû duïng caàn truïc ñeå caåu loàng theùp). ht = 1m: chieàu cao treo buoäc. => [H] ≥ 48,1+ 1 + 2,5 + 1 = 50,1m. Coâng trình coù dieän tích maët baèng taàng ñieån hình thi coâng: 44,8x27,2m, söû duïng 1 caàn truïc thaùp cho coâng trình coá ñònh, boá trí caàn truïc ôû giöõa caïnh 44,8m. Taàm vôùi ñeå caàn truïc phaûi thoûa maõn: Rmin ≥ RmaxCT + 5 = Caên cöù vaøo chieàu cao coâng trình vaø taàm hoaït ñoäng tôùi vò trí xa nhaát cuûa maët baèng coâng trình ta choïn caàn truïc thaùp: CHOÏN MAÙY VAÄN THAÊNG Maùy vaän thaêng duøng ñeå vaän chyeån vaät tö, thieát bò khuoân theùp, vöõa… theo chieàu cao. Ngoaøi ra, noù coøn duøng vaän chuyeån ngöôøi vì theá phaûi ñöôïc thieát keá vôùi heä soá an toaøn cao vaø coù buoàng löôùi an toaøn. Choïn vaän thaêng Hoøa Phaùt maõ hieäu HP-VTL 100.80, taûi troïng 1 taán – 1 loàng. CHOÏN MAÙY BÔM BEÂ TOÂNG Söû duïng maùy bôm beâ toâng ñeå ñoå beâ toâng daàm, saøn, coät. Ñoái vôùi ñoå beâ toâng taàng haàm + 1 + 2 söû duïng bôm beâ toâng coù caàn, ñoái vôùi caùc taàng treân duøng bôm coá ñònh. Choïn maùy bôm coù caàn phaûi coù taàm vôùi ñeán phaân nöûa maët baèng. Choïn coâng suaát bôm cuûa maùy bôm sao cho thôøi gian hoaøn thaønh ñoå beâ toâng khoâng quaù daøi (töø 2 ¸ 3 giôø). Xe bôm beâ toâng coù tay caàn duøng bôm Putzmeister - 32Z12L coù caùc thoâng soá kyõ thuaät nhö treân (maùy bôm thi coâng phaàn ngaàm). Bôm beâ toâng coá ñònh: Bôm coá ñònh Putzmeister - BSA 2110 HP-D. CAÙC CHÆ TIEÂU KYÕ THUAÄT Khoái löôïng 8165 kG KHOÁI LÖÔÏNG VAÄN CHUYEÅN Daøi 6813 mm Roäng 1977 mm Cao 2502 mm THOÂNG SOÁ BÔM Coâng suaát (phía caàn/phía pít toâng) 102/76 m3/giờ AÙp suaát (phía caàn/phía pít toâng) 150/220 Bar Ñöôøng kính oáng bôm 150 mm Kieåu van S-2015D PHEÅU CHÖÙA Kieåu RS 900HP Dung tích 600 lít Chieàu cao 1270 mm CHOÏN XE TROÄN – VAÄN CHUYEÅN BEÂ TOÂNG VAØ MAÙY ÑAÀM Xe troän vaø vaän chuyeån beâ toâng: Cifa - SL 8 Maùy ñaàm beâ toâng: Ñaàm duøi chaïy ñieän Model ZN50 COÂNG TAÙC COÁP PHA TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÁP PHA SAØN CAÁU TAÏO: goàm caùc taám coáp pha tieâu chuaån (Fuvi) 500x1000mm gaùc leân heä thoáng söôøn phuï laø thanh theùp hoäp 50x50x2mm caùch nhau 330mm vaø söôøn chính laø theùp hoäp 50x100x2mm caùch nhau 1m, söû duïng caây choáng Hoøa Phaùt. Ngoaøi ra, coøn söû duïng moät soá taám coáp pha Fuvi coù kích thöôùc nhoû hôn. TAÛI TROÏNG TAÙC DUÏNG LEÂN 1m2 SAØN: (Heä soá vöôït taûi laáy theo Baûng A.3 TCVN 4453:1995). Taûi troïng Taûi troïng tieâu chuaån(kG/m2) Heä soá vöôït taûi Taûi troïng tính toaùn(kG/m2) Troïng löôïng beâ toâng 0,15x2500 = 375 1,2 450 Troïng löôïng taám coáp pha tieâu chuaån 11 1,1 12,1 Hoaït taûi do ngöôøi vaø duïng cuï thi coâng 250 1,3 325 Taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy 400 1,3 520 Taûi troïng do ñaàm rung 200 1,3 260 Toång taûi troïng taùc duïng leân 1m2 coáp pha saøn 1236 1567,1 Kieåm tra söôøn phuï (söôøn ngang): Sô ñoà tính: coi söôøn phuï laøm vieäc nhö moät daàm lieân tuïc nhòp 1m goái töïa leân caùc söôøn chính. Taûi phaân boá ñeàu taùc duïng leân söôøn phuï: Moâ men tính toaùn: Söû duïng thanh theùp hoäp 50x50x2mm laøm söôøn phuï: Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: => Söôøn phuï ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: Kieåm tra söôøn chính (söôøn doïc): Sô ñoà tính: ñeå cho ñôn giaûn vaø thieân veà an toaøn ta coi söôøn chính nhö daàm ñôn giaûn chòu taûi taäp trung goái leân caùc caây choáng. Khoaûng caùch caây choáng 1m. Löïc taùc duïng leân söôøn chính: Moâ men tính toaùn: Mmax = 0,33x517 = 170,61 kG.m Söû duïng thanh theùp hoäp 50x100x2mm laøm söôøn chính: Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: => Söôøn chính ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: (“Soå tay thöïc haønh keát caáu” cuûa PGs.VUÕ MAÏNH HUØNG). Choïn coät choáng: Löïc taùc duïng leân moät caây choáng: (S: dieän chòu taûi cuûa caây choáng) Vôùi qttcoáp pha saøn = 1567 kG/m2 : taûi troïng taùc duïng leân 1m2 coáp pha saøn. Chieàu cao taàng htaàng = 3,5m. Duøng coät choáng Hoøa Phaùt maõ hieäu K – 102 coù caùc thoâng soá: Chieàu daøi söû duïng toái ña: 3500mm. Chieàu daøi söû duïng toái thieåu: 2500mm. Taûi troïng khi neùn: 2000kG. Taûi troïng khi keùo: 1500kG. TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÁP PHA DAÀM (400x600) CAÁU TAÏO: Coáp pha ñaùy, thaønh duøng coáp pha tieâu chuaån Fuvi coù caùc kích thöôùc 500x1000x50; 300x1000x50; 200x1000x50; taám goùc 150x150x50. Söôøn ngang, söôøn ñöùng vaø choáng xieân duøng theùp hoäp 50x50x2mm. Söôøn ngang döôùi ñaùy daàm (pan ngang) duøng theùp hoäp 50x100x2mm. Caây choáng ñöùng duøng caây choáng K – 102 cuûa Hoøa Phaùt. Taûi troïng taùc duïng leân coáp pha ñaùy daàm: Taûi troïng Taûi troïng tieâu chuaån(kG/m2) Heä soá vöôït taûi Taûi troïng tính toaùn(kG/m2) Troïng löôïng beâ toâng 0,6x2500 = 1500 1,2 1800 Troïng löôïng taám coáp pha tieâu chuaån 11 1,1 12,1 Hoaït taûi do ngöôøi vaø duïng cuï thi coâng 250 1,3 325 Taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy 400 1,3 520 Taûi troïng do ñaàm rung 200 1,3 260 Toång taûi troïng taùc duïng leân 1m2 coáp pha saøn 2361 2917 Taûi troïng taùc duïng leân coáp pha thaønh daàm: Taûi troïng tieâu chuaån: : aùp löïc ngang cuûa beâ toâng môùi ñoå. : khoái löôïng rieâng cuûa beâ toâng. H = 0,6 m: chieàu cao cuûa moãi lôùp hoãn hôïp beâ toâng tính baèng m (H < R). : taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy. : taûi troïng do ñaàm rung. Tuy nhieân, ñoái vôùi coáp pha ñöùng, thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi do vaäy khi tính toaùn laáy giaù trò lôùn hôn. Þ qtc = g.H + Sqñ = 1500 + 400 = 1900kG/m2. Taûi troïng tieâu chuaån: : heä soá vöôït taûi ( laáy theo Baûng A.3 TCVN 4453: 1995). . Kieåm tra söôøn ngangï baèng theùp hoäp 50x50x2mm: Sô ñoà tính: ta xem söôøn ngang nhö moät daàm lieân tuïc treân caùc goái töïa laø caùc söôøn ñöùng coù nhòp laø 0,5m (tuøy theo chieàu daøi nhòp maø khoaûng caùch naøy coù theå thay ñoåi nhöng khoâng ñöôïc vöôït quaù 0,5m), chieàu daøi söôøn tuøy theo nhòp cuûa daàm (töø meùp coät naøy tôùi meùp coät laân caän), laáy ñieån hình söôøn daøi 6,4m -> nhòp consol cuûa daàm 0,35m. Taûi phaân boá ñeàu treân meùt daøi: Moâ men tính toaùn: Khi thi coâng thöïc teá, ôû nhöõng choã daàm giao vôùi coät hoaëc daàm giao nhau, caùc daàm coù cuøng chieàu cao tieát dieän do ñoù pan ngang seõ bò choàng cheùo, khoâng boá trí ñöôïc -> chieàu daøi ñoaïn coâng son coù theå taêng leân, tuy nhieân chæ cho pheùp taêng khoâng quaù 0,4m. Söû duïng thanh theùp hoäp 50x50x2mm laøm ngang: Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: => Söôøn ngangï ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: Kieåm tra söôøn ñöùngï baèng theùp hoäp 50x50x2mm: Sô ñoà tính: boá trí caùc thanh söôøn ñöùng treân caùc thanh pan ngang caùch nhau 0,5m, chieàu daøi trung bình cuûa thanh söôøn ñöùng laø 0,45m, ta xem söôøn ñöùng nhö daàm ñôn giaûn treân 2 goái töïa laø thanh xieân vaø thanh ngang. Do khoaûng caùch giöõa caùc ñieåm ñaët taûi cheânh leäch khoâng nhieàu, thieân veà an toaøn vaø thuaän tieän ta choïn sô ñoà tính nhö sau: Taûi taäp trung treân thanh söôøn ñöùng: Moâ men tính toaùn: Mmax = P.a = 255x0,15 = 38,25 kG.m Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: Þ Söôøn chính ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: (“Soå tay thöïc haønh keát caáu” cuûa PGs.VUÕ MAÏNH HUØNG). Kieåm tra thanh choáng xieân vaø choáng ngangï baèng theùp hoäp 50x50x2mm: Thanh choáng xieân vaø ngang chòu löïc neùn doïc truïc do thanh söôøn ñöùng truyeàn vaøo. Ñoái vôùi thanh xieân, löïc neùn doïc truïc lôùn hôn thanh choáng ngang, ta choïn tröôøng hôïp lôùn nhaát kieåm tra chung cho thanh choáng xieân vaø ngang: N = 3P/2cos30 = 255x3/2cos30 = 442kG.(α = 300). Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: Þ Thanh choáng xieân vaø ngang ñuû khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra söôøn ñaùy daàm baèng theùp hoäp 50x50x2mm: Söôøn ñaùy daàm goàm 3 thanh theùp hoäp 50x50x2mm ñaët caùch nhau 225mm (daàm 400x600). Sô ñoà tính: xem nhö daàm lieân tuïc goái leân caùc pan ngang, chieàu daøi vaø nhòp tính toaùn nhö söôøn ngang cuûa thaønh. Taûi troïng taùc duïng leân coáp pha döôùi ñaùy thaønh: Taûi troïng taùc duïng leân söôøn: Moâ men: Töông töï söôøn ngang cuûa thaønh daàm ôû treân, chieàu daøi ñoaïn consol coù theå taêng leân, tuy nhieân chæ cho pheùp taêng khoâng quaù 0,4m. Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: Þ Söôøn döôùi ñaùy daàm ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: Kieåm tra pan ngang baèng theùp hoäp 50x100x2mm: Söôøn pan ñaët caùch nhau 0,5m, thanh choáng ñaët caùch nhau 1m Taûi troïng laø caùc löïc taäp trung truyeàn töø söôøn ñaùy vaø thanh xieân (vaãn laáy N = 382,5kG truyeàn vaøo pan). P = 656x0,5 = 328kG; N = 382,5kG Söû duïng thanh theùp hoäp 50x100x2mm laøm pan ngang: Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: Þ Pan ngang ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Tính choïn caây choáng: Löïc taùc duïng leân moät caây choáng N = 710,5kG. Chieàu cao taàng: htaàng = 3,5m. Choïn caây choáng Hoøa Phaùt K – 102 coù [P] = 2000kG. Baûng tra caây choáng Hoøa Phaùt TÍNH TOAÙN VAØ CAÁU TAÏO COÁP PHA COÄT Caáu taïo: Coáp pha coät söû duïng caùc taám coáp pha nhöïa tieâu chuaån, saûn phaåm cuûa Fuvi, caùc taám coáp pha lieân keát vôùi nhau baèng caùc choát I, caùc söôøn ñöùng laøm baèng theùp hoäp 50x50 vaø caùc goâng baèng theùp hoäp 50x100x2mm ñeå ñònh hình coáp pha vaø chòu aùp löïc beâ toâng truyeàn qua taám coáp pha roài truyeàn qua goâng. Chieàu cao ñoå beâ toâng coät: Ñoái vôùi taàng haàm: ht = 3m => hbt = ht - hdaàm = 3 – 0,6 = 2,4m. Ñoái vôùi taàng treät: ht = 5m => hbt = ht - hdaàm = 5 – 0,6 = 4,4m. Ñoái vôùi taàng ñieån hình: ht = 3,5m => hbt = ht - hdaàm = 3,6 – 0,6 = 3m. Chieàu cao ñoå beâ toâng coät nhoû hôn 5m neân laép döïng coáp pha suoát chieàu cao coät, choïn taám 200x1000x50mm vaø taám noái goùc ngoaøi 50x50x100mm laøm coáp pha thaønh coät. Choïn coät taàng ñieån hình coù tieát dieän 500x700, hbt = 3m ñeå tính toaùn. Caáu taïo coáp pha coät coù tieát dieän 500x700: Taûi troïng taùc duïng leân coáp pha coät: Taûi troïng tieâu chuaån: : aùp löïc ngang cuûa beâ toâng môùi ñoå. : khoái löôïng rieâng cuûa beâ toâng. H = 0,75 m: chieàu cao cuûa moãi lôùp hoãn hôïp beâ toâng phuï thuoäc baùn kính ñaàm duøi. : taûi troïng do ñoå beâ toâng baèng maùy. : taûi troïng do ñaàm rung. Tuy nhieân, ñoái vôùi coáp pha ñöùng, thöôøng khi ñoå thì khoâng ñaàm vaø ngöôïc laïi do vaäy khi tính toaùn laáy giaù trò lôùn hôn. Þ qtc = g.H + Sqñ = 1785 + 400 = 2275kG/m2. Taûi troïng tieâu chuaån: : heä soá vöôït taûi ( laáy theo Baûng A.3 TCVN 4453: 1995). . Kieåm tra söôøn ñöùng baèng theùp hoäp 50x50x2mm: Sô ñoà tính: tính nhö daàm lieân tuïc goái leân 2 goái töïa laø goâng caùch nhau 0,5m, chòu taûi phaân boá ñeàu. Taûi phaân boá ñeàu treân meùt daøi: Moâ men tính toaùn: Söû duïng thanh theùp hoäp 50x50x2mm laøm söôøn ñöùng: Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: => Söôøn ñöùngï ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: Kieåm tra goâng baèng 2 theùp hoäp 50x100x2mm: Sô ñoà tính: tính nhö daàm ñôn giaûn goái leân 2 goái töïa laø 2 oáng theùp f14 (duøng ñeå baét bu loâng) caùch nhau 1m, chòu taûi taäp trung töø söôøn ñöùng. Taûi taäp trung leân goâng: Caùc söôøn ñöùng caùch nhau nhoû (200mm), ñeå ñôn giaûn ta xem toaøn boä taûi troïng taùc duïng leân goâng laø taûi phaân boá ñeàu: Moâ men tính toaùn: Söû duïng 2 thanh theùp hoäp 50x100x2mm laøm goâng (1 caïnh) : Kieåm tra theo ñieàu kieän cöôøng ñoä: Þ Goâng ñaûm baûo khaû naêng chòu löïc. Kieåm tra theo ñieàu kieän ñoä voõng: Nhaän xeùt: aùp löïc töø taám coáp pha do ñoå vaø ñaàm beâ toâng ñöôïc caùc söôøn ñöùng vaø goâng tieáp nhaän heát, do ñoù vieäc boá trí caây choáng taïi vò trí goâng laø ñeå ñònh hình coáp pha vaø chòu taûi troïng gioù. Tính vaø choïn caây choáng: Chieàu cao cuûa coáp pha coät: h = 3m. Taûi troïng gioù: (Ñeå ñôn giaûn va thieân veà an toaøn laáy k = 1,47 ôû ñænh coâng trình ñeå kieåm tra). Theo TCVN 2336 :1990 ñoái vôùi thi coâng laáy 50% taûi troïng gioù tieâu chuaån. AÙp löïc ngang lôùn nhaát do gioù gaây ra quy veà taûi taäp trung: Vaäy tính toaùn caây choáng xieân theo taûi troïng gioù: H = 143kG. Noäi löïc P trong thanh choáng xieân baèng coâng thöùc: Trong ñoù: b: hình chieáu thanh choáng xieân treân maët baèng, b = 2m. c: chieàu cao choáng, c = 2,7m. h: chieàu cao coät, h = 3m. l : chieàu daøi thanh choáng, l = Þ Choïn coät choáng K – 102 coù caùc thoâng soá döôùi baûng sau: THI COÂNG DAÀM, SAØN, COÄT THI COÂNG DAÀM SAØN Laép döïng coáp pha keát hôïp vôùi coát theùp daàm, saøn theo trình töï sau: Coát theùp daàm vaø saøn ñöôïc söûa, uoán thaúng vaø caét ñuùng kích thöôùc, sau ñoù duøng caàn truïc thaùp vaø maùy vaän thaêng vaän chuyeån coáp pha leân saøn ñeå gia coâng tieáp. Tieán haønh laáy cao ñoä ñaùy daàm, laép döïng caây choáng, laép döïng caùc thanh söôøn ngang ñôõ coáp pha ñaùy daàm, laép caùc taám coáp pha ñaùy daàm, laép caùc taám goùc ngoaøi ñeå lieân keát coáp pha ñaùy daàm vôùi coáp pha thaønh daàm. Gia coâng coát theùp daàm, coát theùp daàm chính gia coâng tröôùc coát theùp daàm phuï. Laép coáp pha thaønh daàm vaø caùc taám goùc trong ñeå lieân keát giöõa coáp pha thaønh daàm vôùi coáp pha saøn. Laép caùc thanh söôøn ngang vaø söôøn ñöùng ñôõ coáp pha thaønh daàm. Tieán haønh laáy cao ñoä ñaùy saøn, laép döïng caây choáng, laép döïng caùc thanh söôøn chính, söôøn phuï, laép coáp pha saøn. Duøng vaûi xoáp traùm kín caùc khe roãng nhoû. Gia coâng coát theùp saøn. Tieán haønh veä sinh vaø ñoå beâ toâng daàm vaø saøn. Nhöõng ñieàu caàn chuù yù tröôùc khi ñoå beâ toâng: Kieåm tra cao ñoä saøn. Doïn deïp veä sinh coáp pha daàm vaø saøn. Ñònh vò caùc vò trí cuûa ñöôøng oáng nöôùc, ñöôøng daây ñieän, vò trí theùp chôø, bu loâng chôø. Tieán haønh nghieäm thu coáp pha vaø coát theùp. Baûo döôõng beâ toâng vaø thaùo dôõ coáp pha: Do coâng trình xaây döïng ôû Laøo Cai thuoäc vuøng A (vuøng khí haäu baûo döôõng beâ toâng). Thôøi gian baûo döôõng beâ toâng 4 ngaøy ñeâm (muøa ñoâng). Sau khi ñoå beâ toâng 3 giôø ta tieán haønh töôùi nöôùc baûo döôõng beâ toâng, duøng bao taûi töôùi nöôùc aåm che phuû beà maët beâ toâng saøn, caùch 3 giôø töôùi 1 laàn, baûo döôõng trong 4 ngaøy ñaàu. Nhòp lôùn nhaát cuûa coâng trình laø 7,2m do ñoù sau khi ñoå beâ toâng 10 ngaøy thaùo coáp pha. Khi thaùo dôõ coáp pha ñaø giaùo ôû caùc taám saøn ñoå beâ toâng toaøn khoái nhaø nhieàu taàng neân thöïc hieän nhö sau: Ñeå laïi toaøn boä ñaø giaùo vaø coät choáng ôû taám saøn naèm keà döôùi taám saøn saép ñoå beâ toâng. Thaùo dôõ töøng boä phaän coät choáng coáp pha cuûa taám saøn phía döôùi nöõa vaø giöõ laïi caùc coät choáng an toaøn caùch nhau 3m döôùi caùc daàm coù nhòp lôùn hôn 4m. THI COÂNG COÄT Coát theùp vaø coáp pha ñöôïc gia coâng saün taïi xöôûng cuûa coâng trình, ñöôïc caàn truïc thaùp caåu laép vaøo vò trí. Sau khi thi coâng xong coát theùp coät, ta tieán haønh laép coáp pha coät, boán maët coät ñöôïc laép baèng coáp pha tieâu chuaån. Xung quanh coät laép goâng theùp chòu aùp löïc ngang cuûa vöõa beâ toâng vaø giöõ cho vaùn khuoân coät ñuùng kích thöôùc thieát keá, caùc goâng caùch nhau 0,5m. Trong quaù trình laép coáp pha coät ta duøng maùy traéc ñòa vaø caùc quaû doïi ñeå kieåm tra coáp pha theo phöông thaúng ñöùng. Veä sinh chaân coät vaø coáp pha, bòt cöûa veä sinh laïi, tieán haønh ñoå 1 lôùp vöõa xi maêng caùt coù maùc baèng vôùi maùc beâ toâng coät choáng roå chaân coät. Beâ toâng coät ñöôïc ñoå baèng thuøng ñoå coù oáng voøi ñeå traùnh phaân taàng beâ toâng, ñoå töøng lôùp thích hôïp sau khi ñaàm xong thì ñoå tieáp. Beâ toâng coät ñöôïc ñoå sau 1 ngaøy thì coù theå thaùo dôõ coáp pha. Chuù yù phaûi ñaûm baûo cho caùc goùc caïnh, beà maët khoâng bò söùc meû. Sau khi thaùo dôõ coáp pha phaûi tieán haønh töôùi nöôùc baûo döôõng beâ toâng, caùch 3 giôø töôùi nöôùc 1 laàn, baûo döôõng trong 4 ngaøy ñeâm, coù theå duøng taám nhöïa cao su bao phuû laïi coïc sau khi ñaõ töôùi nöôùc aåm beâ toâng coät. SÖÛA CHÖÕA NHÖÕNG KHUYEÁT TAÄT DO THI COÂNG BEÂ TOÂNG Khi thi coâng beâ toâng toaøn khoái, sau khi thaùo dôõ coáp pha thöôøng bò nhöõng khuyeát taät nhö hieän töôïng roã maët, traéng maët beâ toâng, hieän töôïng nöùt chaân chim. Hieän töôïng roã maët: Roã ngoaøi: roã ngoaøi lôùp baûo veä. Roã saâu: roã qua coát theùp chòu löïc. Roã thaáu suoát, roã xuyeân qua keát caáu. Nguyeân nhaân: Do coáp pha gheùp khoâng kín khít, maát nöôùc xi maêng. Do vöõa beâ toâng bò phaân taàng khi vaän chuyeån vaø ñoå beâ toâng. Do ñaàm beâ toâng kgoâng kyõ, ñaàm boû soùt hoaëc do ñoä daøy lôùp beâ toâng quaù lôùn vöôït quaù phaïm vi ñaàm. Do coát lieäu quaù lôùn, coát theùp daøy khoâng loït qua ñöôïc. Bieän phaùp khaéc phuïc: Ñoái vôùi roã maët: duøng baøn chaûy saét taåy saïch caùc vieân ñaù naèm trong vuøng roã, sau ñoù duøng beâ toâng beâ toâng soûi nhoû maùc cao hôn maùc thieát keá traùt laïi xoa phaúng. Ñoái vôùi roã saâu: duøng ñuïc saét vaø xaø beng caïy saïch caùc vieân ñaù naèm trong vuøng roã sau ñoù gheùp vaùn khuoân (neáu caàn) ñoå vöõa beâ toâng maùc cao hôn ñaàm chaët. Ñoái vôùi roã thaáu suoát tröôùc khi söûa chöõa caàn choáng ñôõ keát caáu (neáu caàn) sau ñoù gheùp coáp pha vaø ñoå beâ toâng maùc cao hôn roài ñaàm kyõ. Hieän töôïng traéng maët beâ toâng: Nguyeân nhaân: do baûo döôõng keùm beâ toâng bò maát nöôùc. Khaéc phuïc: ñaép bao taûi, caùt hoaëc muøn cöa töôùi nöôùc thöôøng xuyeân töø 5 ñeán 7 ngaøy. Hieän töôïng nöùt chaân chim: khi thaùo coáp pha treân beà maët beâ toâng coù nhöõng veát nöùt nhoû phaùt trieån khoâng theo höôùng naøo nhö chaân chim. Nguyeân nhaân: do khoâng che ñaäy beâ toâng môùi ñoå neân khi trôøi naéng to nöôùc boác hôi quaù nhanh beâ toâng bò co ngoùt laøm nöùt. Khaéc phuïc: duøng nöôùc xi maêng queùt vaø traùt laïi, sau ñoù phuû bao taûi töôùi nöôùc baûo döôõng. Neáu veát nöùt lôùn hôn thì phaûi ñuïc roäng roài traùt hoaëc phun beâ toâng soûi nhoû maùc cao. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TOÅNG QUAN Trong ñieàu kieän xaây döïng nöôùc ta ñang töøng böôùc caûi tieán veà coâng ngheä, chuyeân moân hoaù, hieän ñaïi hoaù trong coâng taùc toå chöùc, thi coâng xaây döïng thì vaán ñeà an toaøn lao ñoäng trôû thaønh moät yeáu toá raát quan troïng, noù coù aûnh höôûng tröïc tieáp ñeán tieán ñoä thi coâng vaø chaát löôïng coâng trình, ngoaøi ra noù coøn laø moät yeáu toá quan troïng ñeå baûo veä söùc khoeû vaø tính maïng ngöôøi coâng nhaân. Vì vaäy, caàn heát söùc chuù troïng ñeán vaán ñeà naøy ngay töø khaâu thieát keá coâng trình. Sau ñaây laø bieän phaùp an toaøn lao ñoäng cho caùc coâng taùc thi coâng. AN TOAØN LAO ÑOÄNG KHI THI COÂNG COÏC EÙP Khi thi coâng coïc eùp caàn phaûi huaán luyeän coâng nhaân, trang bò baûo hoä, kieåm tra an toaøn caùc thieát bò phuïc vuï. Chaáp haønh nghieâm chænh quy ñònh an toaøn lao ñoäng veà söû duïng, vaän haønh maùy eùp coïc, ñoäng cô ñieän, caàn caåu, maùy haøn ñieän, caùc heä tôøi, caùp, roøng roïc. Caùc khoái ñoái troïng phaûi ñöôïc choàng xeáp theo nguyeân taéc taïo thaønh khoái oån ñònh. Khoâng ñöôïc ñeå khoái ñoái troïng nghieâng, rôi, ñoå trong quaù trình eùp vaø thöû tónh coïc. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG THI COÂNG HOÁ MOÙNG, TAÀNG HAÀM Trong khi thi coâng tuyeät ñoái caám coâng nhaân khoâng ñöôïc ngoài nghæ hoaëc leo treøo treân maùi doác khi ñaøo ñaát hoaëc khi vaän chuyeån ñaát leân caùc phöông tieän thi coâng. Traùnh xuùc ñaát ñaày traøn thuøng hay ñaày soït vì seõ rôi trong khi vaän chuyeån. Ñaëc bieät neáu gaëp trôøi möa to thì phaûi döøng thi coâng ngay, neáu ñoä aåm cuûa maùi doác khoâng cho pheùp. Tröôùc khi thi coâng phaûi xem xeùt coù tuyeán daây ñieän hay ñöôøng oáng kyõ thuaät ngaàm trong thi coâng hay khoâng. Neáu coù thì xöû lyù kòp thôøi neáu khoâng seõ gaây nguy hieåm vaø hoûng ñöôøng oáng. ÑAØO ÑAÁT BAÈNG MAÙY ÑAØO GAÀU NGHÒCH Trong thôøi gian maùy hoaït ñoäng, caám moïi ngöôøi ñi laïi treân maùi doác töï nhieân, cuõng nhö trong phaïm vi hoaït ñoäng cuûa maùy khu vöïc naøy phaûi coù bieån baùo. Khi vaän haønh maùy phaûi kieåm tra tình traïng maùy, vò trí ñaët maùy, thieát bò an toaøn phanh haõm, tín hieäu, aâm thanh, cho maùy chaïy thöû khoâng taûi. Khoâng ñöôïc thay ñoåi ñoä nghieâng cuûa maùy khi gaàu xuùc ñang mang taûi hay ñang quay gaàn. Caám haõm phanh ñoät ngoät. Thöôøng xuyeân kieåm tra tình traïng cuûa day caùp, khoâng ñöôïc duøng daây caùp ñaõ noái. Trong moïi tröôøng hôïp khoaûng caùch giöõa ca bin maùy vaø thaønh hoá ñaøo phaûi lôùn hôn 1m. Khi ñoå ñaát vaøo thuøng xe oâ toâ phaûi quay gaàu qua phía sau thuøng xe vaø döøng gaàu ôû giöõa thuøng xe. Sau ñoù haï gaàu töø töø xuoáng ñeå ñoå ñaát. ÑAØO ÑAÁT THUÛ COÂNG Phaûi trang bò ñuû duïng cuï cho coâng nhaân theo cheá ñoä hieän haønh. Ñaøo ñaát hoá moùng sau moãi traän möa phaûi ñoå lôùp caùt vaøo baäc leân xuoáng traùnh tröôït, ngaõ. Trong khu vöïc ñang ñaøo ñaát neân coù nhieàu ngöôøi cuøng laøm vieäc phaûi boá trí khoaûng caùch giöõa ngöôøi naøy vaø ngöôøi kia ñaûm baûo an toaøn. Caám boá trí ngöôøi laøm vieäc treân mieäng hoá ñaøo trong khi ñang coù ngöôøi laøm vieäc ôû beân döôùi hoá ñaøo cuøng 1 khoang maø ñaát coù theå rôi, lôû xuoáng ngöôøi ôû beân döôùi. AN TOAØN LAO ÑOÄNG TRONG COÂNG TAÙC BEÂ TOÂNG Döïng, laép, thaùo dôõ daøn giaùo: Khoâng ñöôïc söû duïng daøn giaùo: coù bieán daïng, raïn nöùt, moøn gæ hoaëc thieáu caùc boä phaän: moùc neo, giaèng... Khe hôû giöõa saøn coâng taùc vaø töôøng coâng trình > 0,05m khi xaây vaø 0,2 m khi traùt. Caùc coät giaøn giaùo phaûi ñöôïc ñaët treân vaät keâ oån ñònh. Caám xeáp taûi leân giaøn giaùo, nôi ngoaøi nhöõng vò trí ñaõ quy ñònh. Khi daøn giaùo cao hôn 6m phaûi laøm ít nhaát 2 saøn coâng taùc: Saøn laøm vieäc beân treân, saøn baûo veä beân döôùi. Khi giaøn giaùo cao hôn 12 m phaûi laøm caàu thang. Ñoä doác cuûa caàu thang < 60o. Loã hoång ôû saøn coâng taùc ñeå leân xuoáng phaûi coù lan can baûo veä ôû 3 phía. Thöôøng xuyeân kieåm tra taát caû caùc boä phaän keát caáu cuûa daøn giaùo, giaù ñôõ ñeå kòp thôøi phaùt hieän tình traïng hö hoûng cuûa daøn giaùo ñeå coù bieän phaùp söûa chöõa kòp thôøi. Khi thaùo dôõ daøn giaùo phaûi coù raøo ngaên, bieån caám ngöôøi qua laïi. Caám thaùo dôõ daøn giaùo baèng caùch giaät ñoå. Khoâng döïng laép, thaùo dôõ hoaëc laøm vieâc treân daøn giaùo khi trôøi möa to, gioâng baõo hoaëc gioù caáp 5 trôû leân. Coâng taùc gia coâng, laép döïng coáp pha: Coáp pha duøng ñeå ñôõ keát caáu beâ toâng phaûi ñöôïc cheá taïo vaø laép döïng theo ñuùng yeâu caàu trong thieát keá thi coâng ñaõ ñöôïc duyeät. Coáp pha gheùp thaønh khoái lôùn phaûi ñaûm baûo vöõng chaéc khi caåu laép vaø khi caåu laép phaûi traùnh va chaïm vaøo caùc boä keát caáu ñaõ laép tröôùc. Khoâng ñöôïc ñeå treân coáp pha nhöõng thieát bò vaät lieäu khoâng coù trong thieát keá, keå caû khoâng cho nhöõng ngöôøi khoâng tröïc tieáp tham gia vaøo vieäc ñoå beâtoâng ñöùng treân coáp pha. Caám ñaët vaø chaát xeáp caùc boä phaän cuûa coáp pha leân chieáu nghæ caàu thang, leân ban coâng, caùc loái ñi saùt caïnh loã hoång hoaëc caùc meùp ngoaøi cuûa coâng trình khi chöa giaèng keùo chuùng. Tröôùc khi ñoå beâ toâng caùn boä kyõ thuaät thi coâng phaûi kieåm tra coáp pha, neáu coù hö hoûng phaûi söûa chöõa ngay. Khu vöïc söûa chöõa phaûi coù raøo ngaên, bieån baùo. Coâng taùc gia coâng, laép döïng coát theùp: Gia coâng coát theùp phaûi ñöôïc tieán haønh ôû khu vöïc rieâng, xung quanh coù raøo chaén vaø bieån baùo. Caét, uoán, keùo coát theùp phaûi duøng nhöõng thieát bò chuyeân duïng, phaûi coù bieän phaùp ngaên ngöøa theùp vaêng khi caét coát theùp coù ñoaïn daøi hôn hoaëc baèng 0,3m. Baøn gia coâng coát theùp phaûi ñöôïc coá ñònh chaéc chaén, neáu baøn gia coâng coát theùp coù coâng nhaân laøm vieäc ôû hai giaù thì ôû giöõa phaûi coù löôùi theùp baûo veä cao ít nhaát laø 1m. Coát theùp ñaõ laøm xong phaûi ñeå ñuùng choã quy ñònh. Khi naén thaúng theùp troøn cuoän baèng maùy phaûi che chaén baûo hieåm ôû truïc cuoän tröôùc khi môû maùy, haõm ñoäng cô khi ñöa ñaàu noái theùp vaøo truïc cuoän. Khi gia coâng coát theùp vaø laøm saïch ræ phaûi trang bò ñaày ñuû phöông tieän baûo veä caù nhaân cho coâng nhaân. Khoâng duøng keùo tay khi caét caùc thanh theùp thaønh caùc maãu ngaén hôn 30cm. Tröôùc khi chuyeån nhöõng taám löôùi khung coát theùp ñeán vò trí laép ñaët phaûi kieåm tra caùc moái haøn, nuùt buoäc. Khi caét boû nhöõng phaàn theùp thöøa ôû treân cao coâng nhaân phaûi ñeo daây an toaøn, beân döôùi phaûi coù bieån baùo. Khi haøn coát theùp chôø caàn tuaân theo chaët cheõ qui ñònh cuûa quy phaïm. Khi döïng laép coát theùp gaàn ñöôøng daây daãn ñieän phaûi caét ñieän, tröôøng hôïp khoâng caét ñöôïc ñieän phaûi coù bieän phaùp ngaên ngöøa coát theùp va chaïm vaøo daây ñieän. Ñoå vaø ñaàm beâtoâng: Tröôùc khi ñoå beâ toâng caùn boä kyõ thuaät thi coâng phaûi kieåm tra vieäc laép ñaët coáp pha, coát theùp, daøn giaùo, saøn coâng taùc, ñöôøng vaän chuyeån. Chæ ñöôïc tieán haønh ñoå sau khi ñaõ coù vaên baûn xaùc nhaän. Loái qua laïi döôùi khu vöïc ñang ñoå beâtoâng phaûi coù raøo ngaên vaø bieån caám. Tröôøng hôïp baét buoäc coù ngöôøi qua laïi caàn laøm nhöõng taám che ôû phía treân loái qua laïi ñoù. Caám ngöôøi khoâng coù nhieäm vuï ñöùng ôû saøn roùt vöõa beâtoâng. Coâng nhaân laøm nhieäm vuï ñònh höôùng, ñieàu chænh maùy, voøi bôm ñoå beâtoâng phaûi coù gaêng, uûng. Khi duøng ñaàm rung ñeå ñaàm beâtoâng caàn: Noái ñaát vôùi voû ñaàm rung. Duøng daây buoäc caùch ñieän noái töø baûng phaân phoái ñeán ñoäng cô ñieän cuûa ñaàm. Laøm saïch ñaàm rung, lau khoâ vaø quaán daây daãn khi laøm vieäc. Coâng nhaân vaän haønh maùy phaûi ñöôïc trang bò uûng cao su caùch ñieän vaø caùc phöông tieän baûo veä caù nhaân khaùc. Baûo döôõng beâtoâng: Khi baûo döôõng beâtoâng phaûi duøng daøn giaùo, khoâng ñöôïc ñöùng leân caùc coät choáng hoaëc caïnh coáp pha, khoâng ñöôïc duøng thang töïa vaøo caùc boä phaän keát caáu beâtoâng ñang baûo döôõng. Baûo döôõng beâtoâng veà ban ñeâm hoaëc nhöõng boä phaän keát caáu bò che khuaát phaûi coù ñeøn chieáu saùng. Thaùo dôõ coáp pha: Chæ ñöôïc thaùo dôõ coáp pha sau khi beâtoâng ñaõ ñaït cöôøng ñoä qui ñònh theo höôùng daãn cuûa caùn boä kyõ thuaät thi coâng. Khi thaùo dôõ coáp pha phaûi thaùo theo trình töï hôïp lyù, phaûi coù bieän phaùp ñeà phoøng coáp pha rôi, hoaëc keát caáu coâng trình bò saäp ñoå baát ngôø. Nôi thaùo coáp pha phaûi coù raøo ngaên vaø bieån baùo. Tröôùc khi thaùo coáp pha phaûi thu goïn heát caùc vaät lieäu thöøa vaø caùc thieát bò ñaát treân caùc boä phaän coâng trình saép thaùo coáp pha. Khi thaùo coáp pha phaûi thöôøng xuyeân quan saùt tình traïng caùc boä phaän keát caáu, neáu coù hieän töôïng bieán daïng phaûi ngöøng thaùo vaø baùo caùo cho caùn boä kyõ thuaät thi coâng bieát. Sau khi thaùo coáp pha phaûi che chaén caùc loã hoång cuûa coâng trình khoâng ñöôïc ñeå coáp pha ñaõ thaùo leân saøn coâng taùc hoaëc neùm coáp pha töø treân xuoáng, coáp pha sau khi thaùo phaûi ñöôïc ñeå vaøo nôi qui ñònh. Thaùo dôõ coáp pha ñoái vôùi nhöõng khoang ñoå beâtoâng coát theùp coù khaåu ñoä lôùn phaûi thöïc hieän ñaày ñuû yeâu caàu neâu trong thieát keá. COÂNG TAÙC XAÂY VAØ HOAØN THIEÄN Coâng taùc xaây töôøng: Kieåm tra tình traïng cuûa giaøn giaùo giaù ñôõ phuïc vuï cho coâng taùc xaây, kieåm tra laïi vieäc saép xeáp boá trí vaät lieäu vaø vò trí coâng nhaân ñöùng laøm vieäc treân saøn coâng taùc. Khi xaây ñeán ñoä cao caùch neàn hoaëc saøn nhaø 1,5 m thì phaûi keâ giaøn giaùo, giaù ñôõ. Khi laøm saøn coâng taùc beân trong nhaø ñeå xaây thì beân ngoaøi phaûi ñaët raøo ngaên hoaëc bieån caám caùch chaân töôøng 1,5m neáu ñoä cao xaây 7,0m phaûi che chaén nhöõng loã töôøng ôû taàng 2 trôû leân neáu ngöôøi coù theå loït qua ñöôïc. Khoâng ñöôïc pheùp: Ñöùng ôû bôø töôøng ñeå xaây. Ñi laïi treân bôø töôøng. Ñöùng treân maùi haét ñeå xaây. Töïa thang vaøo töôøng môùi xaây ñeå leân xuoáng. Ñeå duïng cuï hoaëc vaät lieäu leân bôø töôøng ñang xaây. Khi xaây neáu gaëp möa gioù (caáp 6 trôû leân) phaûi che ñaäy choáng ñôõ khoái xaây caån thaän ñeå khoûi bò xoùi lôû hoaëc saäp ñoå, ñoàng thôøi moïi ngöôøi phaûi ñeán nôi aån naáp an toaøn. Khi xaây xong töôøng bieân veà muøa möa baõo phaûi che chaén ngay. Coâng taùc hoaøn thieän: Söû duïng daøn giaùo, saøn coâng taùc laøm coâng taùc hoaøn thieän phaûi theo söï höôùng daãn cuûa caùn boä kyõ thuaät. Khoâng ñöôïc pheùp duøng thang ñeå laøm coâng taùc hoaøn thieän ôû treân cao. Caùn boä thi coâng phaûi ñaûm baûo vieäc ngaét ñieän hoaøn toaøn khi chuaån bò traùt, sôn,..leân treân beà maët cuûa heä thoáng ñieän. Coâng taùc toâ: Toâ trong, ngoaøi coâng trình caàn söû duïng giaøn giaùo theo quy ñònh cuûa quy phaïm, ñaûm baûo oån ñònh, vöõng chaéc. Caám duøng chaát ñoäc haïi ñeå laøm vöõa toâ maøu. Ñöa vöõa leân saøn taàng treân cao hôn 5m phaûi duøng thieát bò vaän chuyeån leân cao hôïp lyù. Thuøng, xoâ cuõng nhö caùc thieát bò chöùa ñöïng vöõa phaûi ñeå ôû nhöõng vò trí chaéc chaén ñeå traùnh rôi, tröôït. Khi xong vieäc phaûi coï röûa saïch seõ vaø thu goïn vaøo 1 choã. Coâng taùc sôn: Giaøn giaùo phuïc vuï phaûi ñaûm baûo yeâu caàu cuûa quy phaïm chæ ñöôïc duøng thang töïa ñeå queùt voâi, sôn treân 1 dieän tích nhoû ôû ñoä cao caùch maët neàn nhaø (saøn) < 5m. Khi sôn trong nhaø hoaëc duøng caùc loaïi sôn coù chöùa chaát ñoäc haïi phaûi trang bò cho coâng nhaân maët naï phoøng ñoäc, tröôùc khi baét ñaàu laøm vieäc khoaûng 1giôø phaûi môû taát caû caùc cöûa vaø caùc thieát bò thoâng gioù cuûa phoøng ñoù. Caám ngöôøi vaøo trong buoàng ñaõ queùt sôn, voâi, coù pha chaát ñoäc haïi chöa khoâ vaø chöa ñöôïc thoâng gioù toát. Treân ñaây laø nhöõng yeâu caàu cuûa quy phaïm an toaøn trong xaây döïng. Khi thi coâng caùc coâng trình caàn tuaân thuû nghieâm ngaët nhöõng quy ñònh treân. AN TOAØN KHI VAÄN CHUYEÅN CAÙC LOAÏI MAÙY Maùy troän beâ toâng phaûi boá trí gaàn nôi ñoå beâ toâng, gaàn baõi caùt ñaù vaø nôi laáy nöôùc. Khi boá trí maùy troän beâ toâng caïnh bôø hoá moùng phaûi chuù yù duøng thanh goã hay theùp taám keâ döôùi baùnh xe ñeå haïn cheá suït luùn hoá moùng. Neáu hoá moùng coù vaùch thaúng ñöùng, saâu, khoâng coù goã choáng maø cöù coá ñaët maùy saùt ra bôø moùng ñeå sau naøy ñoå beâ toâng vaø caøo maùng cho deã laø nguy hieåm, vì trong quaù trình ñoå beâ toâng maùy troän seõ rung ñoäng, maët khaùc nöôùc duøng ñeå troän thöôøng bò vung vaõi laøm öôùt ñaát döôùi chaân moùng. Do ñoù maùy troän beâ toâng ít nhaát phaûi ñaët caùch bôø moùng 1m vaø trong quaù trình ñoå beâ toâng phaûi thöôøng xuyeân theo doõi tình hình vaùch hoá moùng, neáu coù veát nöùt phaûi döøng ngay coâng vieäc gia coá laïi. Maùy troän beâ toâng sau khi ñaõ laép ñaët vaøi vò trí caàn kieåm tra xem maùy ñaët coù vöõng chaéc khoâng, caùc boä phaän haõm hoaït ñoäng coù toát khoâng, caùc boä phaän truyeàn ñoäng nhö baùnh raêng, baùnh ñai ñaõ ñöôïc che chaén, ñoäng cô ñieän ñaõ ñöôïc noái ñaát toát chöa v.v…taát caû ñeàu toát môùi ñöôïc vaän haønh. Khi laøm vieäc chung quanh maùy troän beâ toâng phaûi aên maëc goïn gaøng; phuï nöõ phaûi ñoäi noùn, khoâng ñeå toùc quaù daøi, deã quaán vaøo maùy nguy hieåm. Tuyeät ñoái khoâng ñöôïc ñöùng ôû khu vöïc thuøng vaän chuyeån vaät lieäu vaøo maùy. Khoâng phaûi coâng nhaân tuyeät ñoái khoâng ñöôïc môû hoaëc taét maùy, tröø tröôøng hôïp khaån caáp caàn phaûi taét maùy ngay. Khoâng ñöôïc söûa chöõa caùc hoûng hoùc cuûa maùy troän beâ toâng khi maùy ñang chaïy, khoâng ñöôïc cho xeûng gaùc vaøo beâ toâng trong thuøng troän noù ñang quay, duø laø quay chaäm, vieäc caïo röûa lau chuøi thuøng quay chæ ñöôïc tieán haønh khi ngöøng maùy. Khi ñaàm beâ toâng baèng maùy ñaàm rung baèng ñieän phaûi coù bieän phaùp ñeà phoøng ñieän giaät vaø giaûm taùc haïi do rung ñoäng cuûa maùy ñoái vôùi cô theå thôï ñieàu khieån maùy. Moïi coâng nhaân ñieàu khieån maùy ñaàm rung ñeàu phaûi ñöôïc kieåm tra söùc khoûe tröôùc khi nhaän vieäc vaø phaûi ñònh kyø khaùm söùc khoûe theo cheá ñoä veä sinh an toaøn lao ñoäng. Ñeå giaûm bôùt taùc haïi cuûa hieän töôïng rung ñoäng ñoái vôùi cô theå ngöôøi, maùy ñaàm rung phaûi duøng loaïi tay caàm coù boä phaän giaûm chaán. Ñeå traùnh bò ñieän giaät, tröôùc khi duøng maùy daàm rung baèng ñieän phaûi kieåm tra xem ñieän coù roø ra thaân maùy khoâng. Tröôùc khi söû duïng, thaân maùy ñaàm rung phaûi ñöôïc noái ñaát toát, daây daãn caùp ñieän phaûi duøng daây coù oáng boïc cao su daøy. Khi chuyeån maùy ñaàm töø choã naøy sang choã khaùc phaûi taét maùy. Caùc ñaàu daây phaûi keïp chaët vaø caùc daây daãn phaûi caùch ñieän toát. Ñieän aùp maùy khoâng quaù 36 – 40 V. Khi maùy ñang chaïy khoâng ñöôïc duøng tay aán vaøo thaân maùy ñaàm. Ñeå traùnh cho maùy khoûi bò noùng quaù möùc, moãi ñôït maùy chaïy 30 ñeán 35 phuùt phaûi chi nghæ ñeå laøm nguoäi. Trong baát cöù tröôøng hôïp naøo cuõng khoâng ñöôïc doäi nöôùc vaøo maùy ñaàm ñeå laøm nguoäi. Ñoái vôùi maùy ñaàm maët, khi keùo leâ maùy treân maët beâ toâng phaûi duøng moät thanh keùo rieâng, khoâng ñöôïc duøng daây caùp ñieän vaøo maùy ñeå keùo vì laøm nhö vaäy coù theå laøm ñöùt daây ñieän hoaëc laøm roø ñieän nguy hieåm. Ñaàm duøi cuõng nhö ñaàm baøn khi di chuyeån sang nôi khaùc ñeå ñaàm ñeàu phaûi taét maùy. Haøng ngaøy, sau khi ñaàm phaûi laøm saïch vöøa baùm dính vaøo caùc boä phaän cuûa maùy ñaàm vaø söûa chöõa caùc boä phaän bò leäch laïc, sai loûng; khoâng ñöôïc ñeå maùy ñaàm ngoaøi trôøi möa. TAØI LIEÄU THAM KHAÛO Tieâu Chuaån Thieát Keá Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp TCVN 356 – 2005. Tieâu Chuaån Taûi Troïng Vaø Taùc Ñoäng TCVN 2737 : 1995. Nhaø Cao Taàng – Coâng Taùc Khaûo Saùt Ñòa Kó Thuaät TCXD 194 : 1997 Keát Caáu Xaây Döïng Vaø Neàn – Nguyeân Taéc Cô Baûn Veà Tính Toaùn TCXD 40: 1987. Nhaø Cao Taàng – Thieát Keá Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp Toaøn Khoái TCXD 198: 1997. Keát Caáu Nhaø Cao Taàng Beâ Toâng Coát Theùp – PGS. TS Leâ Thanh Huaán – Nhaø Xuaát Baûn Xaây Döïng. Moùng Coïc – Tieâu Chuaån Thieát Keá TCXD 205: 1998. Nhaø Cao Taàng – Thieát Keá Coïc Khoan Nhoài TCXD 195: 1997. Coïc Khoan Nhoài – Yeâu Caàu Veà Chaát Löôïng Thi Coâng TCXD 206: 1998. Coïc Caùc Phöông Phaùp Thí Nghieäm Hieân Tröôøng TCXD 88: 1982. Nhaø Cao Taàng – Coâng Taùc Thöû Tónh Vaø Kieåm Tra Chaát Löôïng Coïc Khoan Nhoài TCXD 196: 1997. Nhaø Cao Taàng – Thi Coâng Coïc Khoan Nhoài TCXD 197: 1997. Söùc Beàn Vaät Lieäu (Taäp I vaø II) – taùc giaû Leâ Hoaøng Tuaán – Buøi Coâng Thaønh –Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Saøn Söôøn Beâ Toâng Toaøn Khoái – Nguyeãn Ñình Coáng – Nhaø Xuaát Baûn Xaây Döïng. Tính Toaùn Tieát Dieän Coät Beâ Toâng Coát Theùp – Nguyeãn Ñình Coáng – Nhaø Xuaát Baûn Xaây Döïng. Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp (phaàn caáu kieän cô baûn) – taùc giaû Ngoâ Theá Phong – Nguyeãn Ñình Coáng – Nguyeãn Xuaân Lieâm – Trònh Kim Ñaïm – Nguyeãn Phaán Taán – Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Keát Caáu Beâ Toâng Coát Theùp (Phaàn keát caáu nhaø cöûa) – taùc giaû Ngoâ Theá Phong – Lyù Traàn Cöôøng – Trinh Kim Ñaïm – Nguyeãn Leâ Ninh – Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät – Haø Noäi – 1998. Cô Hoïc Ñaát – taùc giaû –Gs,Ts. Vuõ Coâng Ngöõ (chuû bieân) – Ts. Nguyeãn Vaên Quaõng – Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät – Haø Noäi – 2000. Baøi Taäp Cô Hoïc Ñaát – Ñoã Baèng – Buøi Anh Ñònh – Vuõ Coâng Ngöõ (chuû bieân) – Nhaø Xuaát Baûn Giaùo Duïc – 1997. Neàn vaø Moùng – Tröôøng Ñaïi Hoïc Baùch Khoa Thaønh Phoá Hoà Chí Minh – Boä Moân Ñòa Cô - Neàn Moùng (T.S Chaâu Ngoïc AÅn bieân soaïn – Löu Haønh Noäi Boä – Naêm 2000). Nhöõng Phöông Phöông Phaùp Xaây Döïng Coâng Trình Treân Neàn Ñaát Yeáu – taùc giaû Hoaøng Vaên Taân – Traàn Ñình Ngoâ – Phan Xuaân Tröôøng – Phaïm Xuaân – Nguyeãn Haûi – Nhaø Xuaát Baûn Khoa Hoïc Vaø Kyõ Thuaät. Neàn moùng Nhaø Cao Taàng – TS. Nguyeãn Vaên Quaûng. Höôùng daãn söû duïng ETAB cho Nhaø Cao Taàng – Cty CIC. Keát caáu Nhaø Cao Taàng – Suilô Keát caáu Beâtoâng coát theùp theo quy phaïm Hoa Kyø – TS. Nguyeãn Trung Hoaø Moùng Nhaø Cao Taàng – GS.TS Nguyeãn Vaên Quaûng. Soå tay thöïc haønh tính toaùn keát caáu coâng trình - PGS.PTS Vuõ Maïnh Huøng. Giaoù trình Kyõ Thuaät Thi Coâng 1, 2 – TS. Ñoã Ñình Ñöùc – PGS. Leâ Kieàu – TS. Leâ Anh Duõng – ThS. Cuø Huy Tình – ThS. Nguyeãn Caûnh Cöôøng. Ñoùng vaø eùp coïc – Tieâu chuaån thi coâng vaø nghieäm thu (TCXDVN 286: 2003). Coïc – Phöông phaùp thí nghieäm baèng taûi troïng tónh eùp doïc truïc – (TCXDVN 269: 2002). Daøn giaùo – Caùc yeâu caàu veà an toaøn – (TCXDVN 296: 2004). Keát caáu beâ toâng vaø beâ toâng coát theùp toaøn khoái – Quy phaïm thi coâng vaø nghieäm thu – (TCXDVN 4453: 1995).

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxTHUYET MINH - PVP Co.docx
  • rarBAN VE.rar
  • docxBIA.docx
  • docKY TEN.doc
  • docLOI CAM ON.doc
  • docxMUC LUC PHU LUC.docx
  • pdfMUC LUC THUYET MINH.pdf
  • docxPHU LUC.docx
  • pdfTHUYET MINH - PVP Co.pdf
Luận văn liên quan