Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp

Chương I . Giới thiệu chung về nhà máy cơ khí và yêu cầu cung cấp điện cho hộ phụ tải Chương II. Xác định phụ tải cho phân xưởng cơ khí và toàn nhà máy. 2.1. Xác định phụ tải cho phân xưởng cơ khí 2.2. Tính toán phụ tải cho toàn nhà máy Chương III. Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng và toàn nhà máy. A - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho phân xưởng cơ khí 3.1. Đặt vấn đề 3.2. Chọn sơ đồ cấp điện cho phân xưởng cơ khí 3.3. Chọn các thiết bị điện cho phân xưởng cơ khí B - Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho nhà máy cơ khí 3.1. Đặt vấn đề 3.2. Chọn phương án cung cấp điện cho nhà máy 3.3. Phụ tải của nhà máy kể cả tổn thất công suất Chương IV. Tính toán ngắn mạch và kiểm tra các thiết bị trong mạng điện 4.1. Tính toán ngắn mạch 4.2. Kiểm tra thiết bị Chương V. Thiết kế chiếu sáng cho phân xưởng cơ khí 5.1. Đặt vấn đề 5.2. Lựa chọn số lượng và công suất của đèn chiếu sáng chung 5.3. Thiết kế mạng điện chiếu sáng Chương VI. Nâng cao hệ số bù của toàn nhà máy. 6.1. Đặt vấn đề 6.2. Xác định dung lượng bù

pdf108 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2631 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfThiết kế hệ thống cung cấp điện cho xí nghiệp công nghiệp.pdf