Thiết kế, lắp đặt mạng lan và quản trị e - Mail nội bộ với exchange server

Trong phần này tập chung nghiên cứu về hệ thống tên miền là một hệ thống định danh phổ biến trên mạng TCP/IP nói chung và là đặc biệt là mạng Internet. Hệ thống tên miền tối quan trọng cho sự phát triển cho sự phát triển của các ứng dụng phổ biến như thư điện tử, Web,. Cấu trúc hệ thống tên miền, cấu trúc và ý nghĩa của các trường tên miền cũng như các kỹ năng cơ bản được cung cấp sẽ giúp cho người quản trị có thể hoạch định được các nhu cầu liên quan đến tên miền cho mạng lưới, tiến hành thủ tục đăng ký chính xác (nếu đăng ký tên miền Internet) và đảm nhận được các công tác tạo mới, sửa đổi hay nói chung là các công việc quản trị hệ thống máy chủ tên miền DNS.

doc152 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2601 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế, lắp đặt mạng lan và quản trị e - Mail nội bộ với exchange server, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docThiết kế, lắp đặt mạng LAN và quản trị E-mail nội bộ với Exchange Server.doc
Luận văn liên quan