Thiết kế mạng giám sát và điều khiển MCH68MC 11 dùng RS485

Thiết kế mạng giám sát và điều khiển MCH68MC 11 dùng RS485 Để bảo đảm việc truyền và nhận được chính xác, mỗi mode slave phải có nội địa chỉ xác định. Trong khuôn khổ luận văn, số mode mạng không vượt quá 4 do đó chỉ cần tối thiểu là hai bit cho việc định địa chỉ. Trong mạch TS485 chi vị xử lý (dóng vai trò là mode slave)

pdf131 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2427 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế mạng giám sát và điều khiển MCH68MC 11 dùng RS485, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfNguyen Quoc Tuan.pdf