Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học các kiến thức phần "sự chuyển thể của các chất" (SGK Vật lí lớp 10 cơ bản)theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức của học sinh

Phân tích và làm rõ cơ sở lý luận của việc tổ chức hoạt động nhận thức tích cực, tự lực của HS. Trong đó chúng tôi nhấn mạnh vai trò của người học, người học phải tham gia một cách tích cực và tự lực giải quyết vấn đề, nhiệm vụ học tập, GV chỉ là người tổ chức, hướng dẫn. Qua đó, HS phát triển được năng lực nhận thức, phát huy được tính tích cực, tự lực trong quá trình học tập và nâng cao được chất lượng kiến thức.

pdf149 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 1844 | Lượt tải: 3download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học các kiến thức phần "sự chuyển thể của các chất" (SGK Vật lí lớp 10 cơ bản)theo hướng phát huy tính tích cực, tự lực nhận thức của học sinh, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftailieutonghop_com_doc_8_8334.pdf
Luận văn liên quan