Thiết lập và xác đặc trưng của quá trình phân hủy cơ chất bởi chế phẩm vi sinh em dựa vào những tính năng mới của thiết bị bod track

THIẾT LẬP VÀ XÁC ĐẶC TRƯNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÂN HỦY CƠ CHẤT BỞI CHẾ PHẨM VI SINH EM DỰA VÀO NHỮNG TÍNH NĂNG MỚI CỦA THIẾT BỊ BOD TRACK TÔ THỊ HIỀN Trang nhan đề Mở đầu Mục lục Phần tổng quan Phần thực nghiệm Phần bàn luận và kết luận

pdf33 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 2264 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thiết lập và xác đặc trưng của quá trình phân hủy cơ chất bởi chế phẩm vi sinh em dựa vào những tính năng mới của thiết bị bod track, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf3.PDF
  • pdf0.PDF
  • pdf1.PDF
  • pdf2.PDF
  • pdf4.PDF
  • pdf5.PDF
Luận văn liên quan