Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự - Đề 2 (

ĐỀ BÀI Đề 2: Những khẳng định sau đây là đúng hay sai? Tại sao? a. Trong mọi trường hợp người chưa thành niên phạm tội rất ngiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đều bị tạm giam? b. Trong mọi trường hợp, thành phần HĐXX sơ thẩm đối với bị các khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi phải có một hội thẩm là giáo viên?

docx2 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3852 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem nội dung tài liệu Thủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự - Đề 2 (, để tải tài liệu về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
ĐỀ BÀI Đề 2: Những khẳng định sau đây là đúng hay sai? Tại sao? Trong mọi trường hợp người chưa thành niên phạm tội rất ngiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đều bị tạm giam? Trong mọi trường hợp, thành phần HĐXX sơ thẩm đối với bị các khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi phải có một hội thẩm là giáo viên? BÀI LÀM Trong mọi trường hợp người chưa thành niên phạm tội rất ngiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng đều bị tạm giam? Sai. Bởi: Căn cứ theo Điều 303 BLTTHS về việc bắt, tạm giữ, tạm giam có qui định: “1. Người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật này, nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.  2. Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi có thể bị bắt, tạm giữ, tạm giam nếu có đủ căn cứ quy định tại các điều 80, 81, 82, 86, 88 và 120 của Bộ luật này, nhưng chỉ trong những trường hợp phạm tội nghiêm trọng do cố ý, phạm tội rất nghiêm trọng hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng.” Như vậy, chỉ khi người phạm tội là người chưa thành niên phạm tội rất nghiêm trọng do cố ý hoặc phạm tội đặc biệt nghiêm trọng mới có thể bị tạm giam. Trong mọi trường hợp, thành phần HĐXX sơ thẩm đối với bị các khi phạm tội chưa đủ 18 tuổi phải có một hội thẩm là giáo viên? Sai. Bởi: Căn cứ theo Khoản 1 Điều 307 BLTTHS có qui định: “Thành phần Hội đồng xét xử phải có một Hội thẩm là giáo viên hoặc là cán bộ Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Trong trường hợp cần thiết, Tòa án có thể quyết định xét xử kín.” Như vậy, trong trường hợp Tòa án xét xử kín người chưa thành niên phạm tội, không cần thiết phải có mặt một hội thẩm là giáo viên.

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • docxThủ tục đặc biệt trong tố tụng hình sự Đề 2 (docx).docx
Luận văn liên quan