Thuật toán phỏng bầy kiến giải bài toán K-Median

Ứng dụng giải thuật phỏng bầy kiến vào giải bài toán k-median, một dạng bài toán tối ưu tổ hợp, là một đề tài khá mới. Tuy nhiên với nỗ lực nghiên cứu, tìm hiểu, cũng như kế thừa các nghiên cứu của một số mô hỉnh phỏng bầy kiến giải các bài toán tối ưu khác như bài toán TSP, một số dạng giải thuật đã có như giải thuật LocalSearch, tôi đã hoàn thành bản luận văn này như mục tiêu đề ra ban đầu.

pdf87 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2890 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thuật toán phỏng bầy kiến giải bài toán K-Median, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdftran_trung_hieu_r_7289.pdf
Luận văn liên quan