Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Minh Khai

. Trên hết, việc ghi chép sổ sách nhƣ vậy khiến các sổ sách ở đây trở lên phức tạp, gây ra những khó khăn trong việc tìm kiếm, đối chiếu, sàng lọc những thông tin kinh tế nói chung và các thông tin về các khoản chi phí mà doanh nghiệp phải bỏ ra nói riêng. cho việc đọc hiểu, tìm kiếm, đối chiếu và sàng lọc các thông tin về các khoản chi phí (chính là việc góp phần làm tăng hiệu quả quản lý chi phí kinh doanh tại Doanh nghiệp), hiện có về mẫu sổ -

pdf130 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 1734 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Thực trạng tổ chức công tác kế toán doanh thu, chi phí và xác định kết quả kinh doanh tại công ty cổ phần thương mại Minh Khai, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdf19_nguyenhangnga_qt1301k_9806.pdf
Luận văn liên quan