Tiểu luận Công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn P.4

Do vậy để thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn phải tăng cường sự lãnh đạo của Đảng và chỉ đạo điều hành tổ chức thực hiện sâu sắc cụ thể, quyết liệt của Chính phủ và các cấp, các ngành. Phải phát huy sức mạnh tổng hợp của cả nước để thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn, nhiệm vụ quan trọng hàng đầu trong tiến trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

pdf44 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 3253 | Lượt tải: 7download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Công nghiệp hóa- hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn P.4, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.4

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận CNH-HĐH nông nghiệp nông thôn P.4.pdf