Tiểu luận Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Trong bất kỳ một xã hội nào, một đất nước nào, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực cũng đóng một vai trò cực kỳ quan trọng. Nguồn nhân lực đó được đào tạo một cách có chất lượng tốt, nâng cao trình độ của nguồn nhân lực thì lực lượng sản xuất mới có thể phát triển mạnh được, trình độ lực lượng sản xuất mới có thể nâng cao hơn, bởi lẽ lực lượng sản xuất bao gồm tư liệu sản xuất và con người.

pdf38 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2719 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực.pdf
Luận văn liên quan