Tiểu luận Hệ sinh thái rạn San hô vùng biển quần đảo Trường Sa - Việt Nam

Sinh vật hình thành cấu trúc sinh học là sinh vật đáy sống bán có khả năng tạo bộ xương gồm aragonic, calcite, khoáng trên cơ sở CaCO3 với nồng độ vết cảu Mg và Sr. Nhóm này gồm hai thành phần là sinh vật tạo khung thuộc nhóm san hô

pdf36 trang | Chia sẻ: lvcdongnoi | Lượt xem: 3057 | Lượt tải: 1download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Hệ sinh thái rạn San hô vùng biển quần đảo Trường Sa - Việt Nam, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfhesinhthairansanhotrs2_7692.pdf
Luận văn liên quan