Tiểu luận Hiện trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi lợn và ứng dụng một số công nghệ xử lý để giảm thiểu ô nhiễm tại trang trại Hòa Bình xanh, Lương Sơn, Hòa Bình

Đề xuất và lựa chọn công nghệ Việc lựa chọn phương pháp và lựa chọn quy trình xử lý nước phụ thuộc vào các yếu tố như: - Lưu lượng nước thải; - Các điều kiện của trại chăn nuôi (khả năng đầu tư xây dựng, diện tích đất xây dựng hệ thống xử lý nước thải); - Hiệu quả yêu cầu xử lý.

ppt21 trang | Chia sẻ: phamthachthat | Lượt xem: 3963 | Lượt tải: 4download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Hiện trạng ô nhiễm nước thải chăn nuôi lợn và ứng dụng một số công nghệ xử lý để giảm thiểu ô nhiễm tại trang trại Hòa Bình xanh, Lương Sơn, Hòa Bình, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIỂU LUẬN CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNGHIỆN TRẠNG Ô NHIỄM NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN VÀ ỨNG DỤNG MỘT SỐ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ ĐỂ GIẢM THIỂU Ô NHIỄM TẠI TRANG TRẠI HÒA BÌNH XANH, LƯƠNG SƠN, HÒA BÌNH Giảng viên hướng dẫn: TS. Phạm Thị Ngọc Lan Nhóm học viên: Nguyễn Huyền Dung Vũ Lê MinhNỘI DUNG MỞ ĐẦUPHẦN 1. TỔNG QUANPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢNPHẦN 3. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI TẠI TRANG TRẠI HÒA BÌNH XANHKẾT LUẬNMỞ ĐẦUChăn nuôi là một trong hai lĩnh vực quan trọng trong nền nông nghiệp, nó không những đáp ứng nhu cầu thực phẩm mà còn tạo nguồn thu nhập quan trọng cho hàng triệu người dân hiện nay.Bên cạnh việc sản xuất và cung cấp một số lượng lớn sản phẩm quan trọng cho nhu cầu của con người, ngành chăn nuôi cũng đã gây nên nhiều hiện tượng tiêu cực về môi trường.Phát triển chăn nuôi bền vững trong hoàn cảnh cuộc sống của phần lớn các hộ nông dân còn khó khăn, người dân chăn nuôi theo kinh nghiệm; thiếu kiến thức, ít quan tâm về thông tin thị trường; kinh tế phát triển chưa đồng đều giữa các vùng,... là những rào cản trong phát triển chăn nuôi hiện nay.Hiện nay với sự gia tăng những quy định về bảo vệ môi trường thì vấn đề môi trường nói chung và môi. Tại Việt Nam hiện nay, mặc dù đã phần nào đánh giá được tác hại về môi trường do chăn nuôi gây ra xong gần như chưa có một nghiên cứu đầy đủ nào về quản lý, xử lý chất thải chăn nuôi.PHẦN 1. TỔNG QUAN1.1. Tổng quan ngành chăn nuôi lợn ở Việt Nam1.1.1. Hiện trạng ngành chăn nuôi lợnTheo Cục chăn nuôi, Bộ NN&PTNT, vào thời điểm 2009, cả nước có khoảng 27,6 triệu con lợn. Dự tính đàn lợn sẽ đạt 36,9 triệu con vào năm 2015.Số lượng trại chăn nuôi lợn với quy mô lớn ngày càng tăng. Các trại chăn nuôi lợn tập trung thường xuyên có trên 400 - 500 đầu lợn trong chuồng nuôi.1.1.2. Hiện trạng ô nhiễm môi trường ngành chăn nuôi lợnPHẦN 1. TỔNG QUAN1.2. Tổng quan về nước thải chăn nuôi lợn và hiện trạng xử lý1.2.1. Đặc tính nước thải chăn nuôi lợnNước thải chăn nuôi là một loại nước thải rất đặc trưng và có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao do có chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ, cặn lơ lửng, N, P và VSV gây bệnh.Chỉ tiêuĐơn vịTrại Đan PhuợngTTNC LợnThụy PhươngTrại Tam ĐiệppH-7,157,267,08BOD5mg/L1339,41080,70882,3CODmg/L3397,62224.51924,8TDSmg/L4812,84568.443949,56Tổng Pmg/L99,480.269,4Tổng Nmg/L332,8280,1250,9PHẦN 1. TỔNG QUAN1.2.2. Hiện trạng xử lý nước thải chăn nuôi lợnXử lý nước thải chăn nuôi lợn chủ yếu mới là xử lý bằng hầm biogas và hồ sinh học. Hầm biogas chỉ xử lý được chất hữu cơ còn hồ sinh học có thể xử lý N và P nhưng thời gian lưu lâu.Các phương pháp xử lý khác như phương pháp kỵ khí UASB, kỵ khí tiếp xúc, lọc sinh học, xử lý hiếu khí đã được quan tâm nghiên cứu và tỏ ra có hiệu quả nhưng hầu hết mới chỉ dừng lại ở thực nghiệm. Đặc biệt, việc xử lý chất ô nhiễm N và P hầu như chưa được quan tâm trong khi đây là yếu tố gây phú dưỡng môi trường nước. PHẦN 1. TỔNG QUAN1.3. Giới thiệu về trang trại Hòa Bình Xanh PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.1. Phương pháp cơ học và hóa lýTách cặn rắn và phân ra khỏi hỗn hợp nước thải bằng cách thu gom, lắng cặn. Phương pháp cơ học và keo tụ có thể tách được 80-90% hàm lượng cặn trong nước thải chăn nuôi lợn. PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.2. Phương pháp sinh học kị khíBùn hạtUASBPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢNVàoRaBiogasNăng suất = 1Năng suất = 5Năng suất = 25Năng suất = 752.2. Phương pháp sinh học kị khíNước rasau xử líNước vàoBộ tách phaBộ tách khíLớp đệm từ bùn hạtHệ ốngphân phốiHệ máng thu nước raVùng thubiogasNắp kín khíỐng lênNgăn xử lý nâng cao Ngăn xử lý chính – Lớp bùn dãn nởNước raNước vàoĐường xuốngBộ tách K/L/R lần 2Bộ tách K/L/R lần 1Hệ phân bố Bồn tách khí Biogas PHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢNICEGSB2.2. Phương pháp sinh học kỵ khíPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.3. Phương pháp sinh học hiếu khíSơ đồ công nghệ bể AerotenPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.3. Phương pháp sinh học hiếu khíAo hồ hiếu khíPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.4. Xử lý Nitơ, Phospho bằng phương pháp sinh học Cơ chế khử N trong nước thải được mô tả qua sơ đồ sau: Cơ chế khử P trong nước thải:+ Dựa trên đặc điểm của một số loại VK có khả năng tích lũy hợp chất phospho.+ Trong điều kiện thiếu khí chúng lại thải ra các phần tích lũy dư thừa. Phospho được tách ra khỏi nước thải qua bùn dư hoặc muối kết tủa.Nước thảichứa NH4+NH4+NO2-NO3-N2Nitơ hữu cơAmon hóaNitrat hóaKhử nitratPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.4. Xử lý Nitơ, Phospho bằng phương pháp sinh họcSơ đồ công nghệ xử lý N, P theo quy trình A2/OSơ đồ hoạt động của bể SBRPHẦN 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN2.4. Xử lý Nitơ, Phospho bằng phương pháp sinh họcCông nghệ xử lý N, P trong nước thải sử dụng thực vật thủy sinhPHẦN 3. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TRANG TRẠI HÒA BÌNH XANH3.1. Đề xuất và lựa chọn công nghệViệc lựa chọn phương pháp và lựa chọn quy trình xử lý nước phụ thuộc vào các yếu tố như:- Lưu lượng nước thải;- Các điều kiện của trại chăn nuôi (khả năng đầu tư xây dựng, diện tích đất xây dựng hệ thống xử lý nước thải);- Hiệu quả yêu cầu xử lý.PHẦN 3. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TRANG TRẠI HÒA BÌNH XANHXử lý kị khíXử lý thiếu khí – hiếu khíXử lý bằng thực vật thủy sinhNước thải, phânBiogasXử lý hữu cơ, thu hồi biogas, nâng cao hiệu quả và tải trọng xử lý, giảm mặt bằng xử lýXử lý hữu cơ còn lại, xử lý phần lớn N, PXử lý phần dinh dưỡng còn lại đạt tiêu chuẩn thảiThảiPHẦN 3. ĐỀ XUẤT VÀ LỰA CHỌN CÔNG NGHỆ XỬ LÝ NƯỚC THẢI CHĂN NUÔI LỢN TẠI TRANG TRẠI HÒA BÌNH XANH3.2. Sơ đồ dây chuyền công nghệKẾT LUẬN Ngành chăn nuôi lợn đã thải ra môi trường một lượng lớn chất thải, trong khi đó công tác quản lý và xử lý gần như chưa được quan tâm. Hầu hết các trang trại chăn nuôi lợn chỉ có hệ thống xử lý nước thải đơn giản. Trên cơ sở phân tích đánh giá các tiêu chí về kỹ thuật, kinh tế, tiêu chuẩn thải, từ đó lựa chọn và xây dựng cơ sở lý thuyết cho sơ đồ dây chuyền công nghệ xử lý nước thải chăn nuôi phù hợp với điều kiện ở Việt Nam.Xin chân thành cảm ơn!

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pptbao_cao_nhom_1_copy_7748.ppt