Tiểu luận Hình thái Kinh tế xã hội P.3

Trong hình thái kinh tế - xã hội bao gồm cả tổng thể xã hội và văn hoá, sinh hoạt đời sống cũng là những mặt riêng lẻ của nó. Nó cũng có tính chất quyết định của xã hội với việc giáo dục nhân cách con người và con người chính là tổng thể xã hội. Vậy xây dựng hình thái kinh tế xã hội ở Việt Nam thì nhất thiết các yếu tố lực lượng sản xuất, quan hệ sản xuất và kiến trúc thượng tầng, sinh hoạt, văn hoá . không thể thiếu một yếu tố nào được mà nó phải gắn bó, liên kết cùng nhau trên con đường phát triển của đất nước.

pdf38 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2470 | Lượt tải: 2download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Hình thái Kinh tế xã hội P.3, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Hình thái KTXH P.3

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Hình thái KTXH P.3.pdf
Luận văn liên quan