Tiểu luận Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư

Chỉ khi nào sử dụng có hiệu quả thì việc thu hút đầu tư mới có ý nghĩa thiết thực. Do đó phân tích thực trạng đầu tư trực tiếp ngoàI vào Việt Nam trong thời gian qua từ đó đề xuất những biện pháp cụ thể để huy động tối đa nguồn vốn này cho công cuộc phát triển kinh tế – xã hội trong những năm tới là vấn đề cần được quan tâm.

pdf52 trang | Chia sẻ: lylyngoc | Lượt xem: 2262 | Lượt tải: 0download
Bạn đang xem trước 20 trang tài liệu Tiểu luận Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, để xem tài liệu hoàn chỉnh bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiểu luận Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư nước ngoài

Các file đính kèm theo tài liệu này:

  • pdfTiểu luận Huy động và sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư.pdf
Luận văn liên quan